Uenighed om IT system
BRØNDBY. På det seneste Kommunalbestyrelsesmøde var der uenighed om fælleskommunalt IT system, der kan sammenligne på tværs af kommuner

Da kommunalbestyrelsen i Brøndby den 8. juni mødtes for sidste gang inden sommerferien, førte forkortelsen FLIS til diskussion blandt de lokale politikere. FLIS er et fælleskommunal IT system, som kan bruges til at sammenligne kommunale nøgletal på tværs af kommunegrænser, således at politikere og embedsmænd kan se, hvad andre kommuner, bruger på det samme område.
Umiddelbart et godt redskab at have, når den lokale økonomi skal holdes op mod den i andre kommuner.
Et flertal i kommunalbestyrelsen var imidlertid kommet frem til, at udgiften til FLIS er for stor, ligesom flertallet mener, at IT Systemet ikke lever op til de behov, Brøndby Kommune har. Flertallet i kommunalbestyrelsen, med borgemster Kent Max Magelund (S) i spidsen, foreslog derfor, at Brøndby Kommune ikke skulle skrive under på en forlængelse af kontrakten.
Om dette siger Kent Max Magelund:
– Det er vores opfattelse, at FLIS, på det stadie, som systemet befinder sig på i øjeblikket, ikke er relevant for Brøndby Kommune her og nu. Denne vurdering tager udgangspunkt i den oplevede kvalitet i systemet sammenholdt med prisen og med Brøndby Kommunes eget nuværende set up for styring og opfølgning

Fornuftige besparelse
Derfor mener Kent Max Magelund også, at det ville være fornuftigt ikke at underskrive en ny kontrakt:
– En prioritering af FLIS vil lægge beslag på væsentlige ressourcer til administration midt i en tid, hvor der er massivt pres på de borgernære velfærdsområder.
Selvom Brøndby Kommune ikke ønsker at bidrage økonomisk til projektet, kan kommunen godt bidrage med data, fortæller Kent Max Magelund:
– Selvom Brøndby Kommune ikke finder det givtigt at deltage i FLIS på nuværende tidspunkt, vil vi dog gerne bakke op omkring FLIS og KL’s visioner for projektet ved at levere data til systemet, og det vil stadig være muligt at sammenligne på tværs af kommuner. Ike via FLIS for vores vedkommende, men ud fra andre nøgletal.
Og dagen kan komme, hvor systemet igen bliver interessant, siger Kent Max Magelund:
– Vi vil ligeledes følge systemets udvikling tæt fremadrettet og løbende vurdere, om det kan være givtigt at træde ind på et senere tidspunk.

Godt redskab
Flertallet i kommunalbestyrelsen bakkede på mødet den 8. juni op om Kent Max Magelunds holdning. Dermed blev det beslutte ikke at underskrive en forlængelse af kontrakten. Denne holdning var Venstre dog op ingen måde enig i, ifølge Kurt Damsted:
– Venstre ønsker gennemsigtighed i den kommunale forvaltning, og hertil er FLIS et nødvendigt værktøj. Venstre ønsker at beholde FLIS på grund af, at vi ønsker strukturelle ændringer, og det kan vi kun gøre ved at få en seriøs gennemsigtighed i Forvaltningerne og en seriøs sammenligning med de andre 97 kommuner i KL.
Faktisk har der, ifølge Kurt Damsted, manglet vilje til at bruge systemet:
– Brøndby Kommune tilsluttede sig FLIS i 2010 og har indtil nu betalt KOMBIT herfor, men uden at bruge FLIS ordentligt. Det virker som en besluttet obstruktion af systemet, fordi man ikke ønsker benchmarking med andre kommuner.

Modvilje
Ifølge Kurt Damsted har der været tale om en bevidst strategi fra forvaltningen side:
– Venstre mener, at forvaltningen ikke aktivt nok har tilstræbt en ordentlig implementering af systemet, men hellere har villet opbygge egne systemer, hvilket ikke gør det muligt at gennemføre ordentlige sammenligninger med de andre kommuner. Det gør det umuligt at lave strukturændringer på et evidensbaseret grundlag.
Desuden har Kurt Damsted svært ved at forstå, at Brøndby Kommune ikke vil betale for systemet, men gerne vil levere data til det:
– Ifølge notat fra mødet mellem Forvaltningen og KL har kommunen besluttet at begynde at indsende de nødvendige data løbende. Men uden at betale, hvorfor man så heller ikke kan bruge det selv og ej heller selv se, hvad der fyldes i FLIS fra andre kommuner. Det virker bizart.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top