Derfor fik villaejere ikke direkte besked
GLOSTRUP. Borgerne på Solvej og Solkrogen spurgte i sidste uge i Folkebladet, hvorfor de ikke fik direkte besked om planerne for bymidten. Her er svaret

Det var en planche i centret, der gjorde borgerne på Solvej og Solvænget opmærksom på, at deres grunde var omfattet af kommunalbestyrelsens plan for bymidten. En plan, der vil betyde, at deres huse skal rives ned og erstattes af etagebyggeri. Det var de selvfølgelig kritiske overfor.
Borgmester John Engelhardt svarede, at det er helt op til borgerne selv, om de vil sælge deres huse.
– Den enkelte grundejer kan blive boende til tid og evighed, hvis de har lyst, sagde han.

Ikke en plan
Kommunens arkitekt, Rasmus Hansen, der er ansvarig for planerne i bymidten, uddyber det svar.
– De udstillede plancher og overvejelser omkring udvikling af bymidten er ikke en plan i gængs forstand – altså i Planlovens terminologi. Plancherne er alene en kompliceret drøftelse som kommunalbestyrelsen har valgt at inddrage offentligheden i. Der er derfor ikke basis for en egentlig offentlig høring. Det vil først være tilfældet på et senere tidspunkt, siger han og fortsætter:
– Det er først efter borgermøderne i august og september og de efterfølgende politiske drøftelser, at der tages stilling til indholdet af ny planlægning. Og først herefter vil der være en egentlig offentlig høring af de nye planforslag. Men det skal jo ikke hindre borgerne og andre interesserede i allerede nu at fortælle, hvordan de ser sagen. Alle de forskellige input vil blive taget med i den videre proces.

Tidligt i processen
Ifølge Rasmus Hansen skyldes den særlige situation, at kommunalbestyrelsen har valgt at involvere borgerne på et tidligere tidspunkt end normalt.
– Det er kommunalbestyrelsens udtrykte ønske at inddrage borgerne så tidligt som muligt og i videst muligt omfang. Derfor er disse byudviklingstanker fremlagt til offentlig debat på et meget tidligere tidspunkt end normalt. I en normal planproces ville de nu udstillede overvejelser have fundet en konklusion i de politiske cirkler og være blevet strikket sammen til et egentlig planforslag – det være sig enten et tillæg til kommuneplanen (for de større ændringer) eller en ny lokalplan – og dernæst sendt i offentlig høring. I dette tilfælde er Kommunalbestyrelsen blevet enige om at debattere de forskellige muligheder for byudvikling inden der igangsættes ny planlægning. Vi har i dette tilfælde valgt at bruge Folkebladet og Facebook som de primære medier. I forbindelse med de kommende borgermøder i august og september at der udsendes invitationer til pr. brev (e-boks).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top