Grønt regnskab vedtaget
IMG_6446.jpg
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen har vedtaget det grønne regnskab, der viser kommunalt forbrug af el, vand og varme samt CO2-udledning

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni diskuterede de lokale politikere Vallensbæk Kommunes grønne regnskab.
Det grønne regnskab gør status over Vallensbæks kommunale ejendommes samlede el, vand og varmeforbrug samt den aktuelle CO2-udledning.
I regnskabet kan man blandt andet læse, at i 2015 faldt CO2-udledningen igen, så kommunens samlede CO2-udledning er faldet med 1591 tons siden 2009, hvilket er et fald på godt 48 procent.
I følge det grønne regnskab skyldes den reducerede udledning af CO2 blandt andet, at en større andel af el bliver produceret af vindmøller.
I forhold til el viser det grønne regnskab, at der ikke er sket en reduktion af forbruget siden 2014. Faktisk er der tale om en lille stigning. Det skyldes ifølge det grønne regnskab imidlertid, at der er bygget næsten 1.000 m2 mere skoler og institutioner, og det kan sætte forbruget op.

Borgerne kan se med
En af de lokale politikere, der glæder sig over det grønne regnskab, er Marianne Friis-Mikkelsen (K):
– Set i forhold til at det ikke er et lovmæssigt krav, at kommunen skal fremlægge grønt regnskab, synes jeg absolut, at vi i Vallensbæk gør det helt rigtige, nemlig at fremlægge det grønne regnskab, således at alle borgere kan følge med i, hvad der sker på et så vigtigt område som energi og miljø.
At forbruget af el er steget det seneste år, mener Marianne Friis-Mikkelsen, har sin naturlige forklaring:
– Set i betragtning af at bygningsmassen i Vallensbæk er steget, så er der rent faktisk sket en pæn positiv udvikling på området.

Skal fortsætte
Også fremover vil der være fokus på Vallensbæk Kommune som en grøn kommune, siger Marianne Friis-Mikkelsen:
– Vi skal selvfølgelig fortsætte det positive arbejde med at få forbruget til at falde ved at være opmærksomme på, hvad der sker i alle kommunes bygninger og institutioner, sætte adfærdsprojekter i gang, så alle kan være med til at gøre en forskel i forhold til det grønne regnskab.

Et grønt men
Også Niels Jørgensen fra Venstre glæder sig umiddelbart over regnskabet:
– Det grønne regnskab bliver bedre for hver gang. Mere informativt og med reelt fokus på alle områder, så det er jo i og for sig godt nok og helt i tråd med, hvad vi har ønsket.
Vallensbæk Kommune har for år tilbage indgået flere aftaler, ESCO-aftaler, med et privat firma, som skal hjælpe kommunen med at reducere energiforbruget. Hvis man tager disse ESCO-aftaler i betragtning i forhold til det grønne regnskab, er Niels Jørgensen mere bekymret:
– Men der har så sandelig også været mulighed for forbedringer, og hele spørgsmålet om vore ESCO-projekter er jo en sag i sig selv. Og ESCO projekterner har særdeles stor indflydelse på det grønne regnskab.
Og problemet er, ifølge Niels Jørgensen:
– Problemet er stadig, at vi ikke har nogle måltal at følge op i mod. Da vi igansatte ESCO-projekterne, som en af de første kommuner, havde vi nogle forventninger, som også blev nedfældet i kontakten med Dansk Energi Management. Så klare forventninger, at investeringen skulle kunne finansiere sig selv over en nærmere beskrevet årrække.
Men desværre er det ikke forløbet som forventet, ifølge Niels Jørgensen:
– Jeg er ganske overbevist om, at ingen i kommunen, har overblik over, hvordan forløbet så er blevet. Om vi har penge til gode. Men vi ved dog, at mange af de tiltag, der skulle have været med ESCO-projektet, aldrig blev udført fuldt ud.
Det kalder ifølge Niels Jørgensen på forbedringer:
– Ud fra den betragtning tror jeg nok, man kan forsvare at sige, at der er plads til yderligere forbedringer. Ikke mindst på den ren adfærdsmæssige side, for at kunne fremvise et gunstigere grønt regnskab fremover

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top