Samarbejdet med DK-Pleje er slut
BRØNDBY. Brøndby Kommune har opsagt aftalen med DK-Pleje, fordi de ikke har leveret dokumentation for den udførte pleje. Det har intet med konflikten med FOA at gøre, siger borgmester

Borgere i Brøndby kan fra 4. august ikke længere få pleje fra det private firma DK-Pleje. Opsigelsen sker efter kommunen ved en kontrol af DK-pleje ikke kunne få dokumenteret timeforbrug og arbejdsforhold.
– Vi bad om at få at vide, hvor mange timer, der var blevet brugt på hjemmepleje. Der var nogle borgere, der havde fået lidt for meget og nogle lidt for lidt, men det kunne godt være, det gik op til sidst. Vi ville gerne have dokumentation for, at de overholdt lønregler og hvor mange timer, de har brugt. Det har de ikke sendt til os, derfor så vi ikke nogen anden udvej, end at opsige samarbejdet, siger borgmester Kent Max Magelund.
Han understreger samtidig, at der ikke har været klager fra borgere i Brøndby over plejen fra DK-Pleje.
Ifølge Benjamin Ait, Direktør i DK-Pleje, handler det om en enkelt borger, hvor kommunen og DK-pleje er uenige om dokumentationen.
– Jeg synes ikke, jeg har fået en begrundelse. Den begrundelse de giver, er ikke rigtig. Den borger, de henviser til har fået korrekt hjælp. Vi har sendt al dokumentation til kommunen og overholdt alle deadlines. Vi har været til flere møder, og vores driftschef har arbejdet meget med den sag, siger han.
Han er chokeret over kommunens behandling af sagen.
– Borgeren og de pårørende er ikke engang blevet hørt. Jeg er chokeret. Borgeren er ikke dement, som kommunen siger, hun fejler noget helt andet, siger han.
Brøndby Kommune har samarbejdet med DK-Pleje siden 1. februar i år. Fordi samarbejdet er så nyt, så er det stadig i en prøveperiode, hvor kommunen kan opsige samarbejdet med så kort varsel, som det er sket. Det fortæller DK-Plejes advokat, Jette Hassig Ronøe.
– Kommunen kan altid finde en begrundelse. Den her kontrakt er opsagt i en prøveperiode, så der er ikke behov for yderligere begrundelse, end at samarbejdet ikke fungerer, siger hun.

Ingen overenskomst
Som tidligere omtalt her i Folkebladet, så har FOA sendt konfliktvarsel mod DK-Pleje. DK-Pleje har lige nu ikke nogen overenskomst og har ifølge FOA dårlige forhold for de ansatte.
Den sag har ikke haft nogen indflydelse på opsigelsen af samarbejdet, siger Kent Max Magelund.
– Vi sagde fra starten af, at det ville vi ikke blande os i. Vi har socialt ansvar i alle vores kontrakter, så firmaer skal leve op til almindelige løn og arbejdsvilkår, siger Kent Max Magelund.
Ifølge ham er det helt i orden at en leverandør har overenskomst med Krifa, som Benjamin Ait er ved at forhandle en overenskomst med.
– Jeg har mail fra Krifa, hvor der står, at vi er i overenskomstforhandlinger, og vi forventer, at overenskomsten er på plads den 25. august, siger han.
Ifølge ham har det været umuligt at få en overenskomst med FOA.
– Deres overenskomst er rettet mod det offentlige. Vi har helt andre medarbejdertyper. Det er ikke fordi, vi vil spare penge, men vi er nødt til at have en overenskomst, der er fleksibel. Den skal for eksempel tage hensyn til en medarbejder, der er enlig mor, og derfor ikke behøver at arbejde i weekenden, som der står i den offentlige overenskomst, at man skal hver anden weekend, siger han.
Konfliktvarslet ville selvfølgelig have givet nogle udfordringer for Brøndby Kommune, der skal sørge for, at borgerne får pleje, også hvis medarbejderne fra DK-Pleje ikke kan komme frem. Om de udfordringer har været en medvirkende årsag til opsigelsen af samarbejdet, vil Benjamin Ait ikke spekulere i.
– Jeg kan kun svare, at det ved jeg ikke, men jeg har mine formodninger, siger han.
Ifølge hans advokat kan Brøndby Kommune ikke opsige samarbejdet med begrundelsen, at DK-Pleje har overenskomst med den forkerte organisation.
– Der står typisk i kontrakterne, at der skal være overenskomstmæssige vilkår. Man kan ikke pålægge firmaer at have kontrakt med en bestemt fagforening, der er jo foreningsfrihed i Danmark, siger Jette Hassig Ronøe.

Får stadig hjælp
De borgere, der bliver berørt af leverandørskiftet, har fået besked via brev, hvor der også er beskrevet, hvordan de nu kan vælge en ny leverandør eller vælge at få tildelt en af kommunen.
Borgerne kan vælge mellem Brøndby Kommunes øvrige leverandører, som er Din Fleksible Service og Den Kommunale Hjemmepleje. Hvis man som borger ikke har valgt en af disse leverandører senest den 22. juli 2016, får man tildelt en leverandør af kommunen, så ingen borgere risikerer at stå uden den hjælp, de er visiteret til, oplyser kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top