Uenighed om Stationstorvet
Vi-skal-helst-være-lidt-foran.jpg
Flertallet i kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny lokalplan for den sydlige del af Stationstorvet og mener, at der dermed er skabt grobund for et sammenhængende bycentrum. Foto: Illustration: Skovhus Arkitekter
VALLENSBÆK. Konservative og Socialdemokraterne er enige om næste skridt i arbejdet med bymidten. Venstre og DF er imod

Det endte med, at tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 92, Butikscenter og boliger på Vallensbæk Stationstorv Syd, blev vedtaget på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni. Det afgjorde et flertal bestående af Konservative og Socialdemokraterne.
Dermed kan borgerne i Vallensbæk godt se frem til, at der kommer nye boliger og butikker på den sydlige del af Stationstorvet.
Det glæder Søren Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget:
– Tiden er til udbygning af centeret, og ønsket var stort af ejeren af den sydlige del af centeret, for at de to centerdele omkring S-toget kan fremstå ens og med lækre butikker lige uden for døren og på vej hjem fra stationen. Det efterspørges af kunder og de ønsker går nu i opfyldelse og igen er det et stort plus for Vallensbæk og dens borgere.

Godt for hele området
Søren Mayntz mener, at de kommende planer er godt for hele området:
– Som helhed vil den vedtagne lokalplan være et løft for området, fordi selve pladsen nu vil blive mere indbydende og samtænkes med arealet foran Egholmskolen. Vejen til og fra centeret trafiksaneres med nye overkørsler og gøres mere sikker at færdes på for skolens elever og borgerne, og adskillelsen mellem biler og fodgængere gøres synlig. Samtidig bliver arealerne foran fx Cafe Kafka, restaurant Hao Hua og andre butikker gjort mere funktionsvenlige til eksempelvis udeservering eller blot til at sætte sig ned og nyde en kop kaffe på de nye integrerede bænke.
Og det forestående arbejde kommer ikke til at koste skatteyderne penge, siger Søren Mayntz:
– Alt i alt trænger stationsforpladsen og området til et løft, og det får vi nu muligheden for, uden at det koster kommunen penge, da det hele betales af center-ejeren, ligesom provenuet fra salget af vejarealet går til ombygning og sanering af trafikforholdene og pladsen foran Egholmskolen.

Hele vejen rundt
I det hele taget er Søren Mayntz godt tilfreds med projektet i sin helhed:
– Jeg lægger vægt på det æstetiske, det funktionelle og det trafikale perspektiv til gavn for Vallensbæk og til glæde for dens borgere. Det samme gælder parkeringspladser, som er underlagt lovgivning omkring antal, og det holder forvaltningen selvfølgelig kontrol med at bliver overholdt.

Ingen kan lide muren
Niels Jørgensen fra Venstre er mindre begejstret for projektet, selvom han mener, der skal ske noget i området:
– Venstre er helt enig i, at en udbygning af Stationstorvet Syd er påkrævet. Men vi må ikke tabe overblikket og bare sige ja for enhver pris til et mastodontbyggeri, som åbenbart allerede er forhandlet igennem mellem bygherre og borgmesteren.
Et af de steder, hvor Niels Jørgensen mener, man burde genoverveje projektet, er i forhold til den bygning, der kommer til at præge hele området:
– Samtidig med at vejen bliver smallere, gives der nu tilladelse til at opføre en ny høj bygning i hele vejstrækningens længde og med placering helt ud til vejkant. Hele 75 meter og i seks etager. At flertallet i kommunalbestyrelsen ikke kan se, at det vil blive et uskønt byggeri, som slet ikke passer ind i, er uforståeligt for mig.
Faktisk mener Niels Jørgensen, at flertallet i kommunalbestyrelsen tager så meget fejl på dette punkt, at det ikke er muligt at finde en lokal borger, der bakker op om denne del af projektet:
– Et byggeri som har fået så mange negative kommentarer med sig, netop på grund af den uheldige placering så tæt på vejen. Det er min påstand, at det ikke er muligt blandt Vallensbæks borgere at finde opbakning til et byggeri så tæt på vejkant, med de gener det medfører.

Trafikproblemer i sigte
Ifølge Niels Jørgensen vil de nye boliger og butikker medføre et oplagt problem:
– Med de forventede mange lejligheder og de ekstra butikker, må der per definition komme mere trafik til området. Og mere trafik stiller også krav til flere parkeringspladser. Allerede i dag, er der tider på dagen, hvor der er uhyre stor trængsel om P-pladserne. At P-arealet tænkes indrettet anderledes er kun en stakket hjælp.

Forkort bygningen

For at komme nogle af de problemer i møde, Niels Jørgensen forventer, der vil dukke op, stillede han på kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni to ændringsforslag. For det første at den kommende bygning på den sydlige del af Stationstorvet rykkes to meter tilbage. For det andet at byggeriet i sin helhed reduceres fra 75 til 50 meter. Grunden til disse ændringsforslag var ifølge Niels Jørgensen:
– Disse to forslag er ikke tilstrækkelige for at kompensere helt på det uheldige projekt. Men er dog en pil i den rette retning. Blandt andet ville byggeriet ikke komme til at ligge som en mur foran Kaffka, der tænkes bevaret, men kunne være i forlængelse. Et naturligt krav til et nybyggeri ville også have været at fastholde krav om parkeringskælder. Men det gav kommunen jo også køb på til bygherren på Stationstorvet Nord.
Flertallet stemte på mødet imod de to ændringsforslag.

For højt
Dansk Folkeparti var under debatten på linje med Venstre. Således sagde Kenneth Kristensen Berth (DF) blandt andet:
– DFs holdning har ikke flyttet sig som følge af høringssvarene. Vi er stadig modstander af et nyt imposant byggeri på Stationstorv syd. Vi kan jo se, hvordan det nye center og seniorbofællesskabet fylder betydeligt mere, end man fik indtryk af fra arkitekttegningerne, og når man ser på den nye bygning, er det jo nærmest en forlængelse af centerbygningen på Stationstorv nord.
Kenneth Kristensen Berth var også bekymret for de trafikale forhold:
– Dansk Folkeparti er bekymret over vejforløbet på Vallensbæk Torvevej. Den trafikmæssige volumen er indskrænket betydeligt samtidig med at der opføres et nyt boligbyggeri og et nyt center. Hvis centeret bliver en succes, kan jeg godt forestille mig problemer med at afvikle trafikken.
Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at byggeriet vil blive for højt:
– Vi synes, at det har en kvalitet af Vallensbæk generelt er præget af lavt byggeri også at vores bymidte er det, og at centeret i den nye konstruktion lukker sig om sig selv og bliver til en slags fæstning, der vender ryggen til byen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top