Vallensbæk har fået en værdighedspolitik
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk var enige om at vedtage en ny værdighedspolitik. Men var uenig om, hvem, der havde gjort arbejdet

Fredag var der deadline i kommunerne. For ville kommunerne have del i den mia. kr., der er afsat til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne, skulle de inden den 1. juli have vedtaget en lokal værdighedspolitik.
Derfor havde de lokale politikere i Vallensbæk punktet værdighedspolitik på deres møde den 22. juni.
I den værdighedspolitik, de lokale politikere vedtog på mødet, kan man blandt andet læse:
– Værdighedspolitikken afspejler respekten for, at sygdomsramte, svækkede og døende borgere til enhver tid bliver sikret såvel en rehabiliterende som en kompenserende støtte, der tilrettelægges i tæt samarbejde med borgeren.
Værdighedspolitikken kommer ind på forskellige emner som ernæring, kvalitet i hjælpen til de ældre og en værdig død.

Vifte af tiltag
Anette Eriksen (K), formand for Socialudvalget, er godt tilfreds med de initiativer, der skal vokse ud af de 2,34 mio. kr. Vallensbæk Kommune har fået:
– Der er blandt andet afsat penge til ekstra bemanding i vore plejeboliger, styrket rehabilitering i alle boligformer, terminale forløb, nye elektroniske låse og nødkald, velfærdsteknologi, flere udflugter, ansættelse af tværfaglig sygeplejerske og mulighed for indkøb af ønskede effekter til plejeboliger.
Dermed bliver pengene brugt i tråd med det, der er det overordende ønske i Vallensbæk Kommune, siger Anette Eriksen:
– Man behøver naturligvis ikke en værdighedspolitik for at give kommunens svage borgere et værdigt liv. På den anden side kan det være fint nok at præcisere nogle ting, som både kan inspirere til og informere om, hvordan man sikrer værdighed på allerbedste vis. Dermed ligger værdighedspolitikken i meget fin forlængelse af Vallensbæks seniorpolitik.

Endte godt
Også Carina Kristensen Berth (DF) var tilfreds med det endelig produkt:
-Der er nu blevet formet en brugbar Værdighedspolitik. Det har under hele processen været meget vigtig for Dansk Folkeparti, at værdighedspolitikken ikke bare var en overordnet omgang lirum larum, men rent faktisk en værdighedspolitik, som den enkelte borger kan tage i hånden, slå op i og helt konkret kan forholde sig til.
Men ifølge Carina Kristensen Berth, kom resultatet hovedsagligt i stand takket være Dansk Folkeparti:
– Den værdighedspolitik, vi står med i dag, havde ikke set sådan ud, hvis det ikke havde været for Dansk Folkeparti. Det har været en lang proces, der startede med et meget tyndt oplæg fra forvaltningen. En gang lirum larum med overordnede selvfølgeligheder, som ikke kunne bruges til noget som helst.
Noget, Dansk Folkeparti, ifølge Carina Kristensen, gjorde indsigelse imod:
– Det hed sig i første omgang, at udkastet til værdighedspolitikken skulle være så åbent så muligt, så høringsparterne kunne være med til at forme værdighedspolitikken. I Dansk Folkeparti satte vi allerede her foden ned, da vi ikke mente, man kunne sende den slags sjask ud til høring.

Enige om flere detaljer
Denne tolkning af forløbet er Anette Eriksen imidlertid ikke helt enig i:
– Det oprindelige oplæg var ikke særligt detaljeret. Tanken var her, at man ville give størst mulig frihed til blandt andet Ældrerådet til at præge og udvikle vores værdighedspolitik. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget blev vi dog hurtigt enige om, at vi ønskede et mere deltaljeret oplæg, og der blev henvist til andre kommuners værdighedspolitik, som faktisk var mere detaljerede.
Men havde man ikke gjort det, havde man alligevel have fundet frem til et godt resultat, siger Anette Eriksen:
– Det nye oplæg fra vores forvaltning blev forelagt på et møde med Ældrerådet og her kunne vi konstatere, at Ældrerådet var rigtig godt klædt på og bl.a. også selv havde søgt masser af inspiration til vores Værdighedspolitik. Derfor ved jeg også med sikkerhed, at vi ville være nået frem til et rigtig godt resultat, uanset hvilket oplæg, vi havde sendt ud.

Selvpromoverende
Denne divergerende opfattelse af processen fik Anette Eriksen til at beskylde Dansk Folkeparti for at bringe sig selv i centrum på bekostning af samarbejdet:
– Dansk Folkepartis indlæg var en ordentlig gang selvpromovering, der samtidig handlede om at underkende resten af Social- og sundhedsudvalgets arbejde og nedgøre vores forvaltning. Og det syntes jeg, var meget uklædeligt. DF tilsidesatte fuldkommen den gode og demokratiske proces, vi har haft og hvor et enigt Social- og sundhedsudvalg står bag Værdighedspolitikken.
Dog kommer disse uoverensstemmelser i anden række, siger Anette Eriksen:
– For mig er det vigtigste dog, at vi har fået udarbejdet og godkendt en rigtig god Værdighedspolitik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top