Forsker: Mistillid til lærene kan gå ud over eleverne
VALLENSBÆK. Sarah Grams Davy forsker i trivsel og læringsmiljø. Hun peger på, at lærernes utilfredshed skal tages alvorligt, ikke mindst for elevernes skyld

Sarah Grams Davy er adjunkt ved Aalborg Universitet. Her forsker hun i lærernes trivsel og læringsmiljø i folkeskolen, og har i den forbindelse i en ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan samfundets pres på lærerne og arbejdsrelateret mistrivsel påvirker elevernes læring.
Folkebladet har, på baggrund af interviewet i Sydkysten i midten af juli, hvor en anonym lærer lufter sin utilfredshed med forholdene på Vallensbæks Skoler, og hvor borgmester Henrik Rasmussen (K) svarer igen, samt forårets undersøgelse af lærernes tilfredshed (omtalt andetsteds i denne uges udgave af Folkebladet, red.) bedt Sarah Grams Davy komme med et bud på, om utilfredsheden blandt lærerne kan få betydning for eleverne i Vallensbæk.
Sarah Grams Davy understreger, at hun ikke kan eller vil kommentere direkte på den verserende sag, men at hun på baggrund af sin forskning gerne vil trækker nogle perspektiver op:
– Jeg har i min forskning undersøgt, hvilken betydning det har, når lærerne bliver udsat for pres, og her viser det sig, at det kan påvirke elevernes læring negativt. Når lærerne, som i dette tilfælde, bliver mødt med mistillid fra den øverste ledelse, kan det påvirke deres trivsel og det kan i sidste ende gå ud over eleverne.

Pres på relation
Sarah Grams Davy hæfter sig blandt andet ved at lærerne i forbindelse med forandringerne i folkeskolen nævner, at de er presset på tid. Noget der også bliver nævnt i interviewet i Sydkysten.
– Lærerne siger, de er pressede på tiden, og det kan gå ud over relationerne. Både i forhold til deres kol-legaer på skolen, men også i forhold til eleverne. Et afgørende element i lærernes arbejde er relationerne, og hvis lærerne mangler tid til at pleje dem, kan det nemt påvirke deres trivsel og dermed påvirke den måde, læreren er i stand til at interagere i klasseværelset.
I interviewet med Sydkysten bliver der peget på flere konkrete punkter, som lærerne er utilfredse med, for eksempel deres arbejdstid. Om det siger Sarah Grams Davy:
– Det skal man tage alvorligt.

Tilliden i centrum
Men fjernelsen af konkrete problemer er ikke nok, siger Sarah Grams Davy:
– Det er vigtigt, at lærerne møder anerkendelse. Når man står i en stor forandring, som de ændrede arbejdstider er for lærerne, så er det vigtigt, at de bliver mødt med anerkendelse og muligheden for at være med til at skabe.
I interviewet med Sydkysten siger Henrik Rasmussen blandt andet:
– Vi er den kommune på Sjælland, der bruger flest penge pr. elev. Det er ikke et spørgsmål om, at lærerne skal have flere penge. Det er et spørgsmål om, at de skal bestille noget. Vi er til for børnenes skyld, og det er vigtigt, at den lille håndfuld utilfredse lærere begynder at forstå det.
Igen understreger Sarah Grams Davy, at hun ikke forholder sig til den konkrete sag. Men hendes forskning peger på, at man ikke kan skille elevernes verden og lærernes verden:
– Den måde, man taler om lærerne og behandler dem, sker ikke i et særskilt rum, men sker lige midt i elevernes hverdag, idet lærernes måde at interagere på kan blive påvirket af deres arbejdsrelaterede utilfredshed og oplevelse af stress. Dermed kan den manglende tillid til lærerne komme til at gå ud over eleverne. Den atmosfære, som man skaber for lærerne, er det miljø, eleverne skal lære i. Så når lærerne skal undervise i et presset miljø, skal eleverne lære i et presset miljø.
Som et eksempel på dette, nævner Sarah Grams Davy:
– Et konkret eksempel på dette er, at eleverne måske holder mund og ikke har lyst til at stille spørgsmål, når situationen i undervisningen bliver presset.

Halvdelen er presset
Folkebladet har også bedt Sarah Grams Davy se på den undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, som blev lavet tidligere på året. Undersøgelsen placerer lærerne i Vallensbæk i bund i forhold til tilfredsheden med at være lærer.
Af undersøgelsens 15 spørgsmål er der flere, man bør bide mærke i, siger Sarah Grams Davy, blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt lærerne oplever stresssymptomer som manglende søvn og rastløshed. Til det siger Sarah Grams Davy:
– Cirka 50 procent siger, de oplever fysiske symptomer på stress. Det er alvorligt. For når man først er nået hertil, så har man sandsynligvis oplevet stress i en længere tid og herfra kan det være en kort vej, inden man ikke kan klare mere.
At befinde sig i denne situation, går ifølge Sarah Grams Davy ud over det væsentligste i lærernes arbejde:
– Når man befinder sig i denne stresssituation, så kan det komme til at påvirke evnen til at indgå i gode relationer, og det er væsentligt at kunne i lærernes arbejde med eleverne.
Skal Sarah Grams Davy på baggrund af sin forskning og det, hun kender til utilfredsheden af Vallensbæks lærere, således komme med bud på, hvordan trådene bedst kan reddes ud, er hun overbevist om, at én ting er vigtigere end andet:
– Der skal skabes nogle tillidsfulde relationer mellem ledelse og lærerne og lærerne indbyrdes. Lærerne bør i højere grad inddrages i at finde løsninger til udfordringerne, og det er en opgave for hver skole, mellem ledelsen og alle skolens aktører.

Lærerne i Vallensbæk…

1 kommentar om “Forsker: Mistillid til lærene kan gå ud over eleverne”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top