Behøver de frivillige at have en forening for at få støtte?
Festlig-Fredag-160916-fotos-af-Kim-Matthai-Leland-226-1.jpg
Foto: Kim Matthäi Leland
VALLENSBÆK. På det seneste KB møde i Vallensbæk var der stor uenighed om, hvem der skal have støtte til frivilligt arbejde

Er man en frivillig forening i Vallensbæk, der for eksempel laver aktiviteter for handicappede børn, kan man søge om økonomisk tilskud til aktiviteterne igennem et såkaldt §18 tilskud.
Tilskuddet gives på baggrund af kriterier, som at den frivillige indsats er et bærende element og at aktiviteterne sker inden for rammerne af en forening.
I forbindelse med budgettet for 2016 afsatte Kommunalbestyrelse desuden yderligere 50.000 kr. til frivilligt arbejde, og det hed dengang: Den eksisterende pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde forhøjes med 50.000 kr.
Det blev dog ikke bestemt, hvorvidt pengene skulle være en del af § 18 puljen eller være en selvstændig pulje, ligesom de nærmere kriterier for tildeling ikke blev defineret.
Derfor blev punktet behandlet på det seneste møde i kommunalbestyrelsen den 14. september, da Dansk Folkeparti havde forlangt dette efter behandlingen i Social og Sundhedsudvalget.

Ikke hyggepenge
At punktet, selvom der indtil videre kun er fordelt 1200 kr. fra puljen, fandt vej til kommunalbestyrelsesmødet skyldtes ifølge Kenneth Kristensen Berth, at det indeholder en principiel kerne:
– De 50.000 kr. er kamufleret som støtte til frivilligt socialt arbejde, men det er i virkeligheden slet ikke det, der er tale om. Servicelovens paragraf 18 siger meget klart, at der er en række kriterier, der skal være opfyldt for at man kan få støtte til frivilligt socialt arbejde. Det ser man så bort fra for så vidt angår de 50.000 kr. Her kan man faktisk søge støtte til sig selv også.
Pengene skulle nemlig, mener Kenneth Kristensen Berth bruges til et bestemt formål:
– Det her er noget underligt ukrudt, som er havnet i budgettet efter sidste budgetforlig på foranledning af Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har gerne villet tilgodese nogle asylsøgere, der er kommet til kommunen, og så skal skatteborgerne så finansiere ture i zoologisk have og Tivoli til de pågældende.
Og det er ikke frivilligt, socialt arbejde, mener Kenneth Kristensen Berth:
– Jeg synes ikke skatteborgerne skal betale for at andre mennesker tager i Tivoli eller cirkus. Indtil nu er der givet støtte til at en flygtningefamilie blev transporteret til Zoologisk Have på Frederiksberg og fik biletterne betalt. Det har sikkert været hyggeligt, men det skal skatteborgerne da ikke betale.

Til en forening?
Til mødet havde forvaltningen indstillet, at tilskud fra den ekstra pulje skulle gives ud fra fire kriterier, nemlig at tilskud kan gives til transportudgifter, mindre portioner forplejinger, til oplevelser samt til lokale projekter.
Desuden foreslog forvaltning, at forvaltningen kan bevilge tilskud til mindre ansøgninger, men at tilskud over 5000 kr. skal forelægges Social- og Sundhedsudvalget.
Det fik under debatten Niels Jørgensen (V) til at spørge, om de partier, der i forbindelse med budgetforhandlingerne havde afsat pengene, havde bestemt, at et tilskud kun kunne gives til en forening.
Men det fremgik ikke af diskussionen, og bagefter sagde Niels Jørgensen om denne del af debatten:
– Jeg ville egentligt have haft præciseret, hvorvidt det fremadrettet skulle være et krav at det var en forening af en art, der kunne søge, men det glippede, og sikkert godt nok. Nu har diskussionen været der, og så vil det da komme meget bag på mig, hvis ikke nye projekter kommer op til belysning i udvalget før bevilling.

S: vi har råd
Socialdemokraterne og De Konservative stemte for forvaltningens forslag, mens Dansk Folkeparti stemte imod. Venstre undlod at stemme.
En vedtagelse, Anette Eriksen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget fandt rigtig, især taget kommende ansøgninger i betragtning:
– Det her er en mulighed for at støtte nogen, der gør en ekstra indsats. For eksempel har jeg hørt om en vej, hvor nogle borgere er ved at arrangere en fælles Tivolitur, og her kan vi så eventuelt støtte.
Også Niels Karlsen fra Socialdemokraterne glædede sig over flertallets beslutning:
– Naturligvis har vi råd til det her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top