Blødere vand på vej til Vallensbæk
COLOURBOX5466968.jpg

Water tap with flowing water. Selective focus, shallow depth of field

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har takket ja til blødere vand i hanerne. Foto: Colourbox
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har besluttet at takke ja til blødere vand fra Værket ved Thorsbro

Bor du i Vallensbæk? Så læg avisen fra dig, gå ud og kig ned i el-kedlen og kom tilbage og læs videre.
Hvorfor det, tænker du?
Grunden er, at kommunalbestyrelsen i Vallensbæk på mødet den 14. september vedtog at bakke op om et forslag fra Hofor, der går ud på, at Værket ved Thorsbro, der leverer vand til Vallensbæk, i forbindelse med en forestående renovering skal gøres i stand til at blødgøre vandet ved hjælp af kalkudfældning.
Tilladelsen gælder også de andre værker, der leverer vand til Vallensbæk.

Godt men fare for caries
Sundhedsstyrelsen har ved andre ansøgninger om blødgøring af vand på Hofors værker vurderet, at fordelene ved blødgøring af drikkevand formentlig er større end ulemperne, og at det er forsvarligt at give tilladelse til blødgøring af drikkevand.
Fordelene er ifølge Sundhedsstyrelsen blandt andet øget brugertilfredshed og væsentlige miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele.
Dog er der ifølge Sundhedsstyrelsen en lidt øget forekomst af caries (huller i tænderne) i forbindelse med blødgøringen.
Desuden vurderer Hofor, at det blødgjorte vand ikke vil føre til aggressivt vand, der kan virke tærende på vandinstallationer, jern og beton, ligesom det blødgjorte vand ikke vil føre til tæring på ledningsnettet. Smagen og den mikrobiologiske kvalitet af vandet, vurderer Hofor, vil heller ikke blive påvirket af blødgøringen.

Øget pris og besparelse
Hofor vurderer, at projektet vil medføre en svag stigning i vandprisen på grund af renoveringer og drift af blødgøringsanlægget.
Men samtidig, mener Hofor, at der vil være en samfundsmæssig besparelse på 4,4 kr. per m3 og en forventet nettobesparelse på 500 kr. per år for en familie på fire personer.

For meget måske
På mødet var Niels Jørgensen fra Venstre fodslæbende i forhold til lysten til at bakke op om forslaget. Således sagde han blandt andet:
– Jeg forstår ikke, at man med et sådant projekt ikke foretager en prøvekørsel, så forbeholdet med, at Hofor vurderer, men altså ikke kan sige noget mere konkret, at der ikke vil være smagsforandring.
Formodningen om at det kan føre til flere huller i tænderne var Niels Jørgensen heller ikke begejstret for:
– Og så er jeg da heller ikke umiddelbart begejstret for, at der vil være en sandsynlighed for lidt flere huller i tænderne, ved denne ændring af vandet.
Dog var der også, mente Niels Jørgensen, positive ting at hente i forslaget:
– Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at ledningsnet lider mindre skade ved en blødgøring af vandet, og ligeledes at vore individuelle husholdningsapparater og vandhaner mv. også vil have godt af denne blødgøring.
Derfor endte det også med, at Niels Jørgensen bakkede på om forslaget:
– Alt i alt må vi sætte lid til det fornuftige i, hvad eksperterne vurderer, er det rigtige.

Størstedelen af drikkevandet, som Hofor leverer til Vallensbæk Kommune, bliver produceret på henholdsvis Værket ved Thorsbro og Værket ved Regnemark. Derudover forsyner Vallensbæk Strands Vandforsyning den sydlige del af kommunen.

Hofor vil implementere blødgøring i vandbehandlingen i forbindelse med modernisering af Værket ved Thorsbro samt på de øvrige regionale vandværker i perioden frem til 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top