Politisk dans om pylon
Javert-Foto-Colourbox.jpg

Billboard poster stand in the nature

Foto: Colourbox
VALLENSBÆK. På det seneste KB møde i Vallensbæk var politikerne uenige om, hvorvidt en pylon var pæn, og om den skulle have plads i Ringvejskrydset

Det er tydeligt for enhver, at der er gang i byggeriet omkring Vallensbæk Station.
Ligeledes er det tydeligt, hvad Folkebladet også har beskrevet flere gang, at de lokale politikere langt fra er enige om, hvorvidt de ting, der sker omkring stationen, er positive eller negative.
I denne diskussion har spørgsmålet om, hvorvidt det nye centerbyggeri er pænt eller ikke også været et tema, der har delt de politiske vande.
Som et billede på uenighederne om stationsområdet var medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk på deres seneste møde, onsdag den 14. september, langt fra enige om, hvorvidt det ville være rigtigt at placere en 12 meter høj pylon i Ringvejskrydset, og om javerten, som pylonen blev kaldt under debatten, ovehovedet er pæn.

Win Win
Søren Mayntz (K), formand for Teknik og Miljøudvalget var af den overbevisning, at pylonen, som skal bruges til reklamer for butikkerne i det nye center, er en naturlig del af udviklingen af stationsområdet:
– Min første tanke var, hvor mange af vores borgere vil det genere og hvor mange penge vil det koste kommunen.
Men efter at have undersøgt sagen, herunder om den ville genere beboerne i Rønnebækhus, kom Søren Mayntz frem til, at pylonen ville være en god ting:
– Da jeg nærstuderet placeringen kunne jeg konstaterer, at den ikke ville taget noget af udsynet fra borgerne i Rønnebækhus eller give nogen skyggegener. Ligeledes vil den være gratis forstået på den måde, at den bliver opsat af de erhvervsdrivende og derefter overdraget til kommunen, og pengene fra leje af pladsen på pylonen for at henvise til en forretning i området vil tilfalde kommunen, i min verden en win win situation.

Erhvervsvenlig Venstre?
Dermed skal pylonen, mener Søren Mayntz, ikke blot ses som en reklamesøjle, men er faktisk en del af at gøre Vallensbæk mere erhvervsvenlig:
– Der, hvor vi har mulighed for at hjælpe erhvervslivet, i dette tilfælde med henvisning til deres beliggenhed, gør vi det selvfølgelig.
En holdning, som ikke alle partier i kommunalbestyrelsen har, mener Søren Mayntz:
– Samtidig undrer jeg mig såre over Venstres holdninger til pylonen og generelt til erhvervslivet i Vallensbæk Kommune. Rigtig mange af de sager i Teknik- og Miljøudvalget, hvor sagerne har drejet sig om at hjælpe erhvervslivet, har Venstre, som efter sigende er meget pro erhverv, konsekvent stemt i mod, tag for eksempel sagen om Sanistål A/S på Jydekrogen.

Rædselsfuld
På mødet var Niels Jørgensen fra Venstre på ingen måde begejstret for udsigten til pylonen:
– Rædselsfuld er bestemt et dækkende ord, set fra mit synspunkt. En 12 meter høj skiltesøjle, som måske endda skal belyses i de mørke timer, er i den grad malplaceret og ej heller noget vi på forhånd under projektering af centret har været inde på.
Faktisk mener Niels Jørgensen, at pylonen er et brud med tidligere politik på området:
– Jeg husker tydeligt, hvordan vi afviste McDonald’s i deres ønske om en høj skiltestander, som jo netop er en del af deres kendte profilering. Vi har ligeledes afvist andre ønsker, bl.a. under henvisning til vores vedtagne skiltelokalplan, og nu henvises der så bare til at den nye udarbejdede lokalplan åbner mulighed for at kommunalbestyrelsen ”kan bestemme højden” på skiltning til butikscentret.

K og S skifter mening
Dermed er det, ifølge Niels Jørgensen, ikke Venstre, men Socialdemokraterne og De Konservative, der er i problemer i sagen:
– Det er meget betænkeligt, at især den konservative flertalsgruppe, men vel også socialdemokraterne, skifter mening omkring skiltning i kommunen.

Javerten
Heller ikke Dansk Folkeparti var begejstret for pylonen, således sagde Kenneth Kristensen Berth:
– Jeg er godt klar over, at det er blevet meget moderne at sætte disse pyloner op rundt omkring. Det synes jeg er ærgerligt, for de pynter ikke. Og fordi så mange andre butikscentre har sat sådan en javert op, så behøver vi jo ikke gøre det i Vallensbæk. En 12 meter høj, oplyst pylon i Ringvejskrydset pynter simpelthen ikke. Jeg nægter at tro på, at det nye centers succes står og falder med, om man sætter sådan et monstrum op.
Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at der kunne være et trafikproblem i forhold til pylonen:
– I øvrigt er det jo et kryds, hvor der i forvejen er rigtig mange uheld, og hvor der sker rigtig meget, og hvor vi allerede nu kan konstatere, at der er problemer med parkering og trafikafvikling omkring det nye center – og butikkerne er ikke en gang for alvor åbnet endnu, så jeg synes heller ikke vi skal have flere forstyrrende elementer i trafikken.

S tilfreds
Det endte dog med, at flertallet bestående af De Konservative og Socialdemokraterne vedtog at give tilladelse til pylonen.
Et naturligt valg ifølge Martin Nielson (S):
– Vi har brugt længere tid på at diskutere dette end budgettet, og selvfølgelig skal tilladelsen gives. Når vi først har sagt ja til byggeriet, så skal vi også ja til reklamen for det. Og naturligvis generer det ikke trafikken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top