Budgettet endelig vedtaget
VALLENSBÆK. På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk blev budgettet for 2017 endelig vedtaget. Der skal blandt andet bruges penge på madborgerskab

Som Folkebladet kunne fortælle for et par uger siden, så er Konservative, Socialdemokratiet og Venstre blevet enige om et budget for Vallensbæk for 2017.
Men da vedtagelsen af budgettet er en længere proces, skal den endelige beslutning træffes på et kommunalbestyrelsesmøde, og det skete onsdag i sidste uge, hvor de tre partier formelt nikkede ja til budgetaftalen for 2017.

Fokus på madglæde
I forbindelse med dette har Folkebladet bedt de forskellige udvalgsformænd uddybe, hvad der skal bruges penge på i 2017.
Anette Eriksen (K) er formand for Social- og Sundhedsudvalget, og på dette område skal der blandt andet bruges penge på madkultur. Om det siger Anette Eriksen :
– Med budget 2017 vil kommunen fortsætte udviklingen af mad- og måltidskulturen i Vallensbæk, så endnu flere borgere oplever rammer og aktiviteter med madglæde, læring og fællesskab.
Og der er mange, der skal nyde godt af tiltagene, siger Anette Eriksen:
– Fars køkkenskole fortsætter og derudover vil der sættes fokus på at udvikle og implementere aktiviteter i skoler, daginstitutioner og på ældreområdet. Det er fx implementering af Mad i Generationer – undervisningsforløb for seniorer og elever i faget Madkundskab, udvikling af et koncept for ”Skole-café”, fokus på madglæde og måltidet som pædagogisk aktivitet i daginstitutioner, madpakke-workshops i skole/SFO og udvikling af en køkkenskole for mødre.
Der er ifølge budgetaftalen afsat 417.000 kr. til projektet i 2017.

Ekstra penge til frivillige
En anden post, de tre partier er blevet enige om, er en ekstra pulje på 50.000 kr. på frivilligområdet.
Ifølge aftalen skal pengene bruges til mindre tiltag på frivilligområdet, hvilket for eksempel kan være transportudgifter eller mindre forplejninger. Om denne ekstra pulje siger Anette Eriksen:
– Den eksisterende pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde forhøjes med 50.000 kr. i 2017. Støtten bliver givet til mindre tiltag inden for området frivillighed, som ellers ikke kunne lade sig gøre. For eksempel til transportudgifter, mindre forplejninger, oplevelser og lokale projekter for individer eller grupper med særlige behov. Ansøgninger om støtte over 5.000 kr. bliver forelagt Social- og Sundhedsudvalget. Som det fremgår, behøver det altså ikke være i foreningsregi, der søges om tilskud.

Mere åbent i seniorhus
De seniorer der besøger seniorhuset kan også glæde sig over budgettet for næste år. På budgettet for 2017 er der nemlig afsat 50.000 kr., der skal bruges til at udvide åbningstiden, fortæller Anette Eriksen:
– Der er et helt forrygende aktivitetsniveau i vores Seniorhus, der bruges af flere hundrede pensionister og +60 årige og nye kommer hele tiden til. Der igangsættes jævnligt nye aktiviteter, og de styres og udføres i særdeles høj grad af brugerne selv. Der har været ønske om en øget åbningstid, nærmere betegnet ved juletid og i sommerferien. Primært i sommerferieperioden, hvor Korsagergårds udeområder med have, terrasse og Orangeri præsenterer sig på allerbedste vis. Vi har forsøgsvis haft åbent i sommer efter nærmere aftale, og det har været en stor succes. Med de ekstra 50.000 kr., som Konservative, Socialdemokratiet og Venstre har medtaget i budgetforliget for 2017, vil det fremover være muligt at holde åbent omkring jul og i sommerferien og samtidig sikre, at også de brugere, der har behov for særtransport kan deltage.

Fokus på toiletter
Et andet emne, der er blevet prioriteret i budgettet for næste år, er toiletvaner på byens skoler.
De tre partier har således vedtaget at brug 150.000 kr. på dette.
Om årsagen til dette, siger Jytte Bendtsen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget:
– Det er et ønske fra skolebestyrelserne at få en midler så de sammen med elever og ledelse kan sætte fokus på bedre toiletvaner. Det er jo vældigt nødvendigt, at toiletterne efterlades i en stand, så andre har lyst til at bruge dem. Derfor er der afsat penge til at afprøve forskellige indsatser, som kan give eleverne i alle aldre gode toiletvaner. Og så er der afsat penge til nye toiletter, fortæller Jytte Bendtsen:
– Samtidig er der også afsat en pulje, foreløbig i 2017 og 18 til en tiltrængt renovering af de ældste toiletter på skolerne.

To institutionskøkkener
En af de store poster på næste års budget er produktionskøkkener i institutionerne.
Til dette har de tre partier afsat 1,2. mio kr., og i følge forligsaftalen skal pengene bruges til at etablere to produktionskøkkener i fem af de institutioner, der endnu ikke har et. En nødvendig investering, fortæller Jytte Bendtsen:
– Det er lovbestemt, at forældrebestyrelserne hvert andet år skal spørges, om de ønsker en madordning for børnehavebørn. Vi har tidligere bestemt, at hvis maden vælges til, så skal maden, så vidt det er muligt tilberedes i daginstitutionerne, så børnene får et godt, sundt og veltillavet måltid. Det betyder, at der skal være produktionskøkkener, de er dyre, det er derfor nødvendigt at sætte penge af til ombygning af køkkener i de institutioner, som endnu ikke har et produktionskøkken, og hvor forældrene ønsker en madordning for børnehavebørnene.

Sidste bustur
Som en konsekvens af næste års budgetaftale, må børnene i institutionen Stien sige farvel til deres børnehavebus. Den skal nemlig spares væk, fortæller Jytte Bendtsen:
– Børnehavebussen i Stien vil blive nedlagt pr 1 maj 2017. Samlet set har kommunen plads til at rumme vores børn, da der er ledig kapsitet i Nord. Det er for dyrt at have tomme pladser i vores dagtilbud, og dette en god måde at tilpasse kapaciteten på. Det kan betyde at der vil være børn fra syd som bliver tilbudt en plads i Nord.

Ny svømmehal
Et af de store og dyre punkter i budgettet er penge til en ny svømmehal. Og det giver faktisk god økonomisk mening at investere i sådan en, siger Søren Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget.
– Det er meget mere fornuftigt økonomisk set at lave en helt ny svømmehal i stedet for at vedligeholde de 2 eksisterende, da de begge er meget nedslidte – både hvad angår de teknisk installationer og men også selve bassinerne og rammerne. De to nuværende svømmehaller vil over de næste mange år vil være meget bekostelige at få op til nutidig standart og efterfølgende holde bassinerne oppe på det en fornuftigt niveau. Når vi opfører en ny svømmehal vil det selvfølgelig være samtidig med nogle nye omklædnings- og badefaciliteter samt en sauna i samme nye og høje standard som den nye svømmehal.

Bedre toiletter
En anden ting, der har været meget debatteret i de seneste år er standarden på toiletterne. Det bliver der sat penge af til at forbedre.
– Der er nogle enkelte steder i kommunen, hvor toiletter fortsat trænger til et løft og forbedringer og måske ekstra rengøring i løbet af dagen men jeg vil også gerne slå et slag for, at der bliver sat kampagner i gang for ”gode toiletvaner” (eller hvad man kan kalde det) for det er jo en kendsgerning, at grunden til de til tider uhumske toiletfaciliteter skyldes vores elever, der har svært ved at ramme kummen og holde rent efter sig selv. Jeg savner lidt forældrene, der kommer på banen og lærer børnene om hygiejne og hvad det gør for de efterfølgende elever, at der er ulækkert på toiletterne, siger Søren Mayntz.
Der er afsat i alt 1,1 millioner kroner til toiletterne.

Forbedringer på havnen
Vallensbæk Kommune skal overtage havnetorvet og etablere to nye offentlige toiletter og en legeplads. Det kommer til at koste i alt 910.000 kroner.
– De to nuværende offentlige toiletter er nogle gange aflåst og de er svære at finde. Samtidig påpeger mange, at de grønne arealer ikke bliver vedligeholdt og får lov at gro ukontrolleret og nogle steder skaber lidt utryghed. Havnen og dens bestyrelse gør et rigtig flot stykke arbejde med de midler, de har til rådighed men kan kommunen gå ind og hjælpe og understøtte havnen til glæde for både havnens brugere og dem, som har både liggende i havnen gør vi selvfølgelig gerne dette. Vallensbæk havn er unik for kommunen og skal være attraktiv for alle, siger Søren Mayntz.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top