Flyt selv til Lolland
Stephan Jensen Sportsvej 62 Glostrup Direktør i Glostrup kommune Ole Toftegaard udtaler i Berlingske 14.10 2016, at Glostrup kommune henviser kontanthjælpsmodtagere, der rammes af kontanthjælpsloftet til at flytte til Lolland. Man turde måske foreslå, at direktør Ole Toftegaard selv flytter til Lolland. Dermed bliver hans formentlige pænt store villa/parcelhus ledigt og kan derefter indrettes, efter […]

Stephan Jensen
Sportsvej 62
Glostrup

Direktør i Glostrup kommune Ole Toftegaard udtaler i Berlingske 14.10 2016, at Glostrup kommune henviser kontanthjælpsmodtagere, der rammes af kontanthjælpsloftet til at flytte til Lolland. Man turde måske foreslå, at direktør Ole Toftegaard selv flytter til Lolland. Dermed bliver hans formentlige pænt store villa/parcelhus ledigt og kan derefter indrettes, efter Helsingørs borgmester Benedikte Kiærs forbillede, som bofællesskab for mindst 3-4 ledige. Voila – dermed har Ole Toftegaard medvirket til, at løse boligproblemet. En ven i bolignøden.

Svar: Vi ser nødigt at nogen flytter
Af
Ole Toftegaard, direktør i Glostrup Kommune

I Folkebladet den 19.oktober henvender Stephan Jensen sig direkte til mig i anledning af den rådgivning, som Glostrup Kommune yder til borgere, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Stephan Jensen foreslår, at jeg selv flytter til Lolland og dermed frigiver min private store villa/parcelhus til kontanthjælpsmodtagere i Glostrup.
Et flertal i Folketinget har vedtaget at lægge et loft over den samlede indkomst, som man som borger kan få fra det offentlige, hvis man er på kontanthjælp. Dette loft trådte i kraft 1. oktober og betyder, at borgere henvender sig til Glostrup Kommune med anmodning om rådgivning og vejledning.
Kommunen er forpligtet til at rådgive borgerne, og derfor gennemgås mulighederne for at komme i beskæftigelse såvel som mulighederne for at reducere sine udgifter. Og i denne rådgivning indgår også boligudgiften, da det for de fleste er en væsentlig udgiftspost. Er huslejen høj, kan det komme på tale at overveje at flytte til en anden bolig med en lavere husleje, hvilket kan være i Glostrup eller et andet sted.
Så sagens kerne er altså: Skal Glostrup Kommune på borgernes spørgsmål i en svær økonomisk situation undlade at oplyse om, at det kan være nødvendigt at flytte væk fra Glostrup, fordi huslejeniveauet her er højt sammenlignet med kommuner længere væk fra Hovedstadsområdet?
Glostrup Kommune har valgt at give sine borgere rådgivning om, at der er et lavere huslejeniveau andre steder, og det er en rådgivning, som Glostrup kommune vil fortsætte med at yde. Lad mig understrege, at niveauet for ydelser til kontanthjælpsmodtagere bestemmes i Folketinget og ikke i kommunerne, selvom den sidste tids pressehistorier kunne give indtryk af, at det er noget, kommunerne kan beslutte.
Lad mig afslutningsvis lige bemærke, at Stephan Jensens forslag om min private villa ikke kan gennemføres, da jeg bor i en lejet lejlighed.

Redaktionen beklager:
Jf. retningslinjerne for læserbreve i Folkebladet kan man forvente, hvis man bliver nævnt direkte i et læserbrev, at få mulighed for at svare. I forbindelse med læserbrevet fra Stephan Jensen, som vi bragte i sidste uge, glippede dette i forhold til Ole Toftegaard. Det beklager vi. For sammenhængens skyld bringer vi derfor Ole Toftegaards svar sammen med læserbrevet fra Stephan Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top