Glostrup har måske 69 tomme boliger
GLOSTRUP. 69 boliger i Glostrup har stået tomme så længe, at kommunen nu har sendt et brev til ejerne og bedt om en forklaring. Der skal nemlig bo mennesker i helårsboliger

Over de seneste måneder har administrationen i Glostrup Kommune undersøgt, hvor mange boliger, der står tomme. Undersøgelsen blev sat i værk efter kommunen har fået flere henvendelser fra borgere, der ikke ønsker at være nabo til et hus, der står tomt og forfalder.
Alle helårsboliger med køkken, der har været beboet fast, skal benyttes som bolig, der er altså bopælspligt.
Det er ikke direkte registreret nogen steder, om der bor mennesker i helårsboliger. Men i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er alle helårsboliger registreret og i Centralpersonregisteret (CPR) er der registreret, hvor der bor mennesker. Ved en samkøring af de to registre fandt kommunen 423 boliger, der var tomme den 9. april 2016. De blev gennemgået manuelt og 190 blev udtaget til en nærmere undersøgelse. Af dem har ejerne af 69 modtaget et brev fra kommunen, hvor de bliver spurgt, hvorfor der ikke bor nogen i ejendomme.
Både af brevet og af sagen fremgår det, at der kan være flere forskellige lovlige grunde til, at der ikke er registreret nogen beboere i de 69 boliger, for eksempel kan boligerne være under ombygning.
Det blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet i september, at sende brevet ud til folk. Samtidig blev det vedtaget, at kommunen skal have et nyt administrationsgrundlag for, hvordan man behandler tomme boliger. Der tager man udgangspunkt i samme praksis, som de har i Hørsholm Kommune, hvor de to gange i løbet af en valgperiode på fire år laver samme undersøgelse, som netop er blevet foretaget i Glostrup.
Når undersøgelsen er gennemført vil administrationen lave en opgørelse over de hyppigste grunde til at boliger står tomme i Glostrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top