Institutioner må få sponsorer
GLOSTRUP. Daginstitutioner og skoler i Glostrup Kommune må nu få sponsorer, efter kommunalbestyrelsen godkendte det i september. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt

Der er nu fælles retningslinjer for daginstitutioner og skoler, der ønsker at modtage sponsorstøtte fra private virksomheder. De nye retningslinjer blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i september. Det bliver op til den enkelte bestyrelse at vurdere, om sponsoratet er i orden.
– Vi har som udgangspunkt stor tillid til, at forældre og skolebestyrelser er i stand til at vurdere, hvilke sponsorater, som institutionen eller skolen bør tage i mod og under hvilke vilkår. Derfor har vi lagt op til, at det er bestyrelserne på de decentrale enheder, som skal godkende aftaler om sponsorater, sagde Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Ingen skilte
De nye regler for sponsorater lægger altså op til, at det i høj grad er bestyrelserne selv, der skal vurdere, om et sponsorat er i orden. Kravet her er, at ”bestyrelsen skal i deres vurdering være opmærksom på at overholde de almindelige offentligretlige principper om neutralitet og saglighed”. Der var også mulighed for, at kommunalbestyrelsen havde vedtaget en række nedskrevne krav om, for eksempel om at sponsorer ikke må repræsentere tobaksproducenter. Her valgte kommunalbestyrelsen, at det kan bestyrelserne godt selv finde ud af.
Det er dog et krav, at bestyrelserne ikke må stille reklameplads til rådighed for sponsorerne.
-Når vi har valgt at lave en specifik politik for 0 til 18 års området, så skyldes det, at børn og unge er mere letpåvirkelige overfor reklamefremstød. Derfor ønsker vi ikke, at skoler og daginstitutioner indgår reklameaftaler, hvor bygninger eller ejendele stilles til rådighed mod betaling. Derudover er der også et æstetisk argument i at friholde vores kommunale bygninger for diverse farvestrålende reklamer, sagde Sophie Dahl Brohus.

Til den institutionen
Når institutionerne får sponsorater, så bliver pengene i den institution, som har modtaget sponsoratet. Palle Laustrup (SF) havde ellers foreslået, at pengene skulle samles i en pulje og fordeles af Børne- og Skoleudvalget. På den måde ville institutioner i områder, hvor forældre ikke er selvstændige erhvervsdrivende, blive ligestillet med institutioner i områder, hvor der findes mange selvstændige forældre.
Det var der ikke opbakning til i kommunalbestyrelsen. Til gengæld mente Leif Meyer Olsen, at kommunalbestyrelsen kunne fordele en større andel af sine puljer til de institutioner, der ikke havde fået sponsorater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top