Svar ønskes
Af Allan Jul Boeriis Kærlunden 60 Brøndby Strand Den 8. oktober besøgte vi min svigermor. Hun var meget ked af det, da vi ankom sidst på eftermiddagen. Årsagen var, at hjemmeplejen, som havde været der ved 15 tiden, ikke havde haft tid til, at få hende på toilettet. Selvfølgelig ringede vi straks til akut hjemmehjælpen, […]

Af
Allan Jul Boeriis
Kærlunden 60
Brøndby Strand

Den 8. oktober besøgte vi min svigermor. Hun var meget ked af det, da vi ankom sidst på eftermiddagen. Årsagen var, at hjemmeplejen, som havde været der ved 15 tiden, ikke havde haft tid til, at få hende på toilettet. Selvfølgelig ringede vi straks til akut hjemmehjælpen, som så måtte rykke ud. Det kræver både ekstra ressourcer og kørsel. Her vil jeg gerne have svar fra en ansvarlig politiker i Brøndby Kommune på følgende spørgsmål vedr. økonomi, etik og velfærd: Økonomisk: Er det en fornuftig prioritering af kommunens midler (borgernes penge), at medarbejdere blot sender opgaven videre til kolleger frem for selv at løse den?
Etisk: Er det en værdig behandling af ældre, at de bliver nægtet toiletbesøg?
Velfærd: Er ældre blot til besvær for nogle få af hjemmehjælperne, eller er de en slags mennesker, som i enhver henseende kan forvente en god service fra Brøndby kommune?

Svar
Af
Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget

Kære Allan,
Du stiller tre konkrete spørgsmål i dit læserbrev, og dem skal du selvfølgelig også have svar på. Jeg håber, det også kan blive opfattet som konkrete svar, om end jeg alene kan svare generelt, og ikke ud fra en bestemt hændelse.
Er det en fornuftig prioritering af kommunens midler, når opgaver sendes fra en medarbejder videre til en anden?
Ja. Hvis den medarbejder, der står med opgaven ikke er i stand til at løse den korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så er medarbejderen faktisk forpligtet til at søge den løst på anden vis. Eventuelt ved at bede om akut hjælp. Medarbejdere sender ikke opgaver videre uden konkret årsag.
Er det en værdig behandling af ældre, at de nægtes toiletbesøg?
Nej. Uanset hvad, er det ikke værdigt ikke at kunne komme på toilet, når man skal og kan. Ikke desto mindre er det en prioritering af økonomi i forhold til opgaver, og her sætter vi politisk en ramme i form af økonomien. Det er dog heller ikke mit indtryk, at borgere nægtes toiletbesøg, når borgeren skal og kan. Det er så ikke altid omstændighederne er optimale for hjælpen i den sammenhæng.
Er ældre til blot til besvær, eller kan de forvente god service fra Brøndby Kommune?
De ikke alene kan forvente god service. De får det faktisk også. Dermed ikke sagt, at den ikke kan blive bedre. Det kan alt forhåbentlig. Generelt er der tilfredshed med den givne service. Ingen borger er til besvær i Brøndby Kommune!
I det konkrete tilfælde har jeg fået undersøgt årsagerne. Vi retter til på et par ting, men ellers har medarbejderne gjort som forventet. Jeg har tillid til medarbejderne. Det kan borgerne også sagtens have. Politisk arbejder vi for rammer, alle kan have tillid til. Og opleves der problemstillinger, kan områdelederen altid kontaktes for en dialog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top