Borgerne kan få et punkt på dagsordenen
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde foreslog SF, at borgerne skal kunne få et punkt på dagordenen, hvis de er mange nok. Et forslag, der var opbakning til

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der afsat penge til, at der fremover, via internettet, skal transmitteres live fra kommunalbestyrelsesmøderne. Så borgerne kan følge mere direkte med i, hvad de lokale politikere taler om på deres møder.
Det forslag, som SF fremsatte på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 9. november, skal ses i forlængelse af dette ønske om større åbenhed og borgerinddragelse.
Vagn Kjær-Hansen foreslog således, at et antal borgere kan komme med forslag til punkter eller emner, kommunalbestyrelsen skal drøfte.
I indstillingen hedder det blandt andet:
– Det er i dag således, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan bede om at få sager behandlet. Dermed kan en gruppe borgere få stillet et forslag, så fremt de kan overbevise et kommunalbestyrelsesmedlem om det fornuftige heri. I nogle situationer kan man dog godt forestille sig, at der ikke er opbakning til at stille et borgerforslag fra nogen i kommunalbestyrelsen. For at kommunalbestyrelsen generelt signalerer åbenhed overfor borgernes forslag, foreslår SF derfor, at forslag til behandling i kommunalbestyrelsen kan stilles af en gruppe Brøndbyborgere, som i antal er lige så stor som stemmetallet det krævede at få et mandat i kommunalbestyrelsen ved det seneste kommunalvalg.
Ifølge Vagn Kjær-Hansen har der været både gode og mindre gode eksempler på at inddrage borgerne i den kommunale beslutningsproces:
– Kommunalbestyrelsen har af og til diskuteret inddragelse af borgerne i det politiske liv i Brøndby Kommune. Vi har nogle år haft budgetborgermøder, som dog blev afskaffet igen efter et særdeles dårligt fremmøde til et stort budgetmøde i Brønden. Vi har åbne debatmøder i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker. Vi har netop vedtaget, at der skal streames fra kommunalbestyrelsens møder. Det vil være endnu et skridt i retning af øget borgerinddragelse, at der åbnes op for at et tilstrækkeligt antal Brøndbyborgere kan få optaget et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden.
Derfor var det ifølge Vagn Kjær-Hansen altså på sin plads at overveje denne mulighed på linje med lignende tiltag i andre Vestegnskommuner:
Albertslund og Rødovre kommuner har for nylig vedtaget, at borgene får denne initiativret i forhold til at rejse forslag over for kommunalbestyrelsen. SF ser dette som en god mulighed for, at borgerne kan rejse emner som måske ellers ikke har politisk bevågenhed.

Sendt videre
Der var bred enighed om, at forslaget skulle undersøges nærmere, og det blev derfor besluttet, at sagen skulle udvalgsbehandles. Blandt andet skulle det undersøges, hvor stort et antal borgere, der skal til at stille et forslag, ligesom det skal undersøges, hvordan man fastslår, at borgerne er Brøndbyborgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top