Byfornyelse på vej ved Egholmskolen
DSC_0147.jpg
Området mellem Egholmskolen og Vallensbæk Stationstorv skal renoveres. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Området mellem Egholmskolen og Vallensbæk Station skal udvikles. Det betyder, at boldburet og cykelstativerne flyttes

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal skabes et samlet byrum mellem Egholmskolen og de to stationstorve, så der bliver plads til handel, parkering, leg, læring og fritid.
Kommunen har indgået aftaler med de to ejere af stationstorvene om belægning, belysning og andre uderumsfaciliteter, og begge torve er under omlægning.
Pladsen foran Egholmskolen bliver omlagt og åbnet mod stationstorv Syd, og Vallensbæk Stationstorv omlægges.
Første del af dette arbejde skulle ifølge Kommunen netop være påbegyndt.

Plads til leg
Foran Egholmskolen graves ud, så der kommer lys til kælderlokalerne.
Det nye uderum etableres som en amfitrappe i forskellige højder. For at opnå størst muligt lysindfald i kælderen og behagelige udearealer bliver terrænet lavet i tre plateauer. Plateauerne bliver inddelt i felter med forskellige underlag, som indbyder til forskellige aktiviteter. Det kunne for eksempel være parkour- og pannabaner.

Adskillelse af vej og leg
Der vil være en kant mellem amfitrappen og fortovet, der fungerer som grænse mellem trafik og opholds- og legeområdet. Samtidig fungerer kanten som naturlig siddeplads, hvor man kan orientere sig ned mod skolens kælderlokaler eller ud mod byrummet. Der laves tre trappeadgange mellem vej og byrum.

Stationstorv bygges om
I løbet af foråret/sommeren 2017 bliver Vallensbæk Stationstorv omlagt fra rundkørslen ned langs skolen og Stationstorv Syd.
Vejarealet bliver hævet, og der bliver en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejen får et snoet forløb, som giver mulighed for U-vending, og der bliver etableret en såkaldt ”kiss and ride”-bane på skolens side, hvor der kun tillades afsætning og påstigning.
For at sikre at vejanlægget udføres mest hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed og tilgængelighed, vil der blive lavet en trafiksikkerhedsrevision og en tilgængelighedsrevision af projektet, når det er detailprojekteret.
Arbejdet med omlægning af Vallensbæk Stationstorv vil søges koordineret med ombygningen af det sydlige Stationstorv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top