Venstre til de røde: Hvor er jeres sociale ansvar?
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde beskyldte Venstre de røde partier for ikke at tage det sociale ansvar, de ellers hylder så højt

– I svigter de svageste i kommunen.
Så direkte var anklagen fra Venstre og Mette Engelbrecht (V) på kommunalbestyrelsesmødet i Brøndby den 9. november.
Normalt forbindes forsvaret for de svageste i samfundet med de såkaldte røde partier, altså Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Og ofte kædes disse partiers forsvar af udsatte borgere, i hvert fald i deres egen selvforståelse, sammen med en opfattelse af, at Venstre lader sin politik gå ud over de svageste i samfundet.
Denne politiske grundskabelon er på det seneste blevet bekræftet, mener de røde, både på nationalt, lokalt og kommunalt plan, i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. oktober.
Men på det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Brøndby var rollerne byttet om. I hvert fald ifølge Venstre.

Hvordan kan I?
Anledningen til den tydelige meningsudveksling var en sag, som kommunalbestyrelsen kun indirekte har mulighed for at påvirke, nemlig regnskabet for boligorganisationen Tranemosegård.
Kommunalbestyrelsen har ingen indflydelse på regnskabet, da det er boligorganisationen, der står for det. Men da regnskabet, efter at det er godkendt af boligorganisationen, skal forbi kommunalbestyrelsen, førte dette altså til en heftig diskussion af, hvorvidt det er Venstre eller de røde partier, der er bedst til at tage sig af de dårligst stillede i kommunen.
Venstre heftede sig nemlig ved, at et par af organisationens afdelinger, i forbindelse med deres generalforsamlinger, har godkendt en huslejestigning på over ti procent, hvilket ifølge Venstre ville påvirke nogle af de beboere, der i forvejen er økonomisk pressede.
Til denne huslejestigning sagde Mette Engelbrecht, med henvisning til flere kommunalbestyrelsesmedlemmers indlæg på Facebook:
– Hvordan i alverden kan i stemme for denne huslejestigning, når I taler om, at kontanthjælpsloftet rammer hårdt.
En bemærkning, Michael Buch Barnes, der udover at være medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, også er formand for Brøndby Boligselskab, kommenterede:
– Det er beslutninger, der er taget i bestyrelserne. Det her er udtryk for et beboerdemokrati, når det fungerer bedst. Desuden er regnskaberne gennemgået af revisor, så der er ikke noget at komme efter.
Ifølge Mette Engelbrecht gjaldt hendes kritik ikke regnskaberne, men at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke benyttede lejligheden til at se kritisk på situationen i en bredere sammenhæng:
– Jeg anfægter ikke regnskaberne eller revisionen. Men det er altså urimelig med en huslejestigning på 15 procent. Det er simpelthen ikke rimligt for de beboere, der bor der nu, at de skal lide under tidligere tiders problemer. Spørgsmålet er nemlig, hvornår det stopper?

Der skal renoveres
Under debatten bakkede Vagn Kjær-Hansen (SF) op om regnskabet og sagde således:
– Jeg har en anden holdning end Venstre. Hvis vi ikke vedligeholder, hvilket huslejestigningen er et udtryk for, så er der en fare for, at flere af boligerne forslummer. Det er således i alle interesse, at de bliver vedligeholdt. Desuden er jeg sikker på, at de borgere, der har økonomiske problemer, bliver kompenseret på anden vis, for eksempel igennem boligsikring.
Dette argument havde Mette Engelbrecht imidlertid ikke meget til overs for:
– Det her handler ikke om, hvorvidt der skal renoveres eller ikke. Sagen er, at et flertal i kommunalbestyrelsen, ved at stemme for dette, accepterer huslejestigningen, og derved svigter de kommunens svageste.

Venstre hykler
En af de røde politikere, der blev udsat for Venstres kritik på kommunalbestyrelsesmødet, er Steen Andersen, der efterfølgende siger til Folkebladet:
– Den kontekst, der rettelig bør beskrives, handler om Venstres egen boligpolitik, som siden 2002 har drænet mere en 10 mia. kr. fra de almene boligselskabers kasser, opsparing i landsbyggefonden, og man har således drænet de kasser, der reelt kunne finansiere en stor del af de vedligeholdelsesopgaver, vi hele tiden har vidst, ville komme. I mellemtiden har Venstre med kontanthjælpsloftet fjernet præcis de udligningsmuligheder, Velfærdsdanmark har skabt for at sikre at huslejestigninger ikke fik skelsættende betydning for de mest udsatte. Det har de gjort ved at sætte §34 ud af kraft i forbindelse med bestemmelserne i kontanthjælpsloftet.
Under mødet gik Steen Andersen ikke ind i en diskussion med Mette Engelbrecht og Venstre. Af en bestemt grund:
– Ifølge Enhedslisten er det dobbelt hykleri på første klasse, og det havde taget alt for megen tid at forklare.
Vagn Kjær-Hansen gav efter mødet heller ikke meget for kritikken fra Venstre:
– De hiver en enkel sag frem, som de så kan kritisere. Det er ærgerligt, at Venstre på denne måde tager et enkelt punkt frem.
På mødet slog Vagn Kjær-Hansen fast, at der findes forskellige økonomiske kompensationsmuligheder. En holdning han også efterfølgende fremhæver:
– Men jeg vil da sådan set gerne være med til at se på, om der er nogle beboere, der er i problemer på grund af dette. Men jeg har intet hørt fra boligorganisationerne, og jeg håber, de vil tage fat i os, hvis der er problemer. Derfor er Venstres kritik også helt skæv.

Intet at komme efter
Borgmester Kent Max Magelund (S) undrede sig efterfølgende også over, at Venstre havde været så kritisk på netop dette punkt:
– Det her er kørt lige efter bogen, og som kommunalbestyrelse kan vi ikke gøre noget, da afdelingernes generalforsamlinger er de øverste besluttende myndigheder. Desuden holder jeg som borgmester møder med alle boligselskaberne i byen, hvor vi gennemgår det hele minutiøst.
Derfor skal forklaringen på Venstres kritik findes et andet sted, sig Kent Max Magelund:
– Der gik simpelthen landspolitik i den for Venstre.
Desuden hæfter Kent Max Magelund sig også ved, at han ikke har hørt noget fra boligselskaberne om, at borgere er kommet i større økonomiske problemer efter 1. oktober:
– Jeg er bestemt ikke tilhænger af kontanthjælpsreformen. Men faktum er, at jeg ikke har hørt noget endnu fra boligselskaberne om folk, der er kommet i problemer.

Venstre stemte imod regnskabet. De øvrige partier stemte for

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top