Borgerne skal høres
VALLENSBÆK. Onsdag nedstemte et flertal i Brøndby et forslag om at give borgerne direkte adgang til at få en sag på kommunalbestyrelsens dagsorden. I aften skal politikerne i Vallensbæk forholde sig til det samme

”En række kommuner på den københavnske vestegn har i det forløbne år truffet beslutning om at åbne for et større element af direkte demokrati i det kommunale styre ved at lade det være muligt for en gruppe borgere at sørge for at en konkret sag bliver sat på dagsordnen i kommunalbestyrelsen.”
Sådan begrunder Kenneth Kristensen Berth Dansk Folkepartis forslag om, at borgerne i Vallensbæk fremover, som for eksempel borgerne i Rødovre, skal have mulighed for at få en sag direkte på kommunalbestyrelsens dagsorden.
Et forslag, der, ifølge Kenneth Kristensen Berths motivation, skal ses i forlængelse af et udbredt ønske i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk:
”Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har ved flere lejligheder drøftet, hvordan borgerne involveres mere i det konkrete arbejde og hvordan borgerne i endnu højere grad end tilfældet er i dag møder frem til borgermøder om kommuneplaner mv.”
Det, Kenneth Kristensen Berth konkret foreslår, er:
”At formanden (borgmesteren, red.) for kommunalbestyrelsen på vegne af borgerne fremsætter indkomne forslag fra borgerne til drøftelse i kommunalbestyrelsen, og at forvaltningen pålægges at udarbejde et konkret forslag om praksis for indsamling af underskrifter blandt borgerne med henblik på at få behandlet en sag i kommunalbestyrelsen.”
Til spørgsmålet om, hvor mange borgere, der skal til for at få en sag rejst, hedder det:
”Antallet af underskrifter, der skal give adgang til at få en sag behandlet i kommunalbestyrelsen kommer til at svare til det antal stemmer en plads i kommunalbestyrelsen har kostet ved det til enhver tid seneste kommunalvalg.”

Et møde for folkevalgte
Folkebladet har spurgt de øvrige partier, hvad de siger til forslaget.
Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk siger:
– Jeg har ikke talt med min gruppe om det endnu (torsdag, red.), så det bliver for min egen regning. Men umiddelbart kan jeg ikke støtte forslaget, da jeg mener, at kommunalbestyrelsens møde er sted, hvor de folkevalgte kan diskutere de sager, der skal afgøres.

God ide men …
Niels Jørgensen fra Venstre er i udgangspunktet for ethvert forslag, der kan skabe større åbenhed:
– Som udgangspunkt er jeg positivt indstillet overfor enhver handling, der kan medvirke til en større borgerinddragelse i politiske spørgsmål.
Dog er Niels Jørgensen ikke tilfreds med måden, ideen bliver præsenteret:
– Men som det efterhånden er ved at blive en dårlig kutyme fra DF’s side, så finder jeg det forkert, at vi i første håndtering af det konkrete forslag skal behandle det i Kommunalbestyrelsen uden forudgående behandling.
Dermed, mener Niels Jørgesen, at fremgangsmåden kan ende med at skade indholdet af forslaget:
– Faktisk tror jeg, at det har en negativ effekt på behandlingen af forslaget, og det er måske synd.
Og der er allerede god mulighed for, at borgerne kan få deres mening hørt, siger Niels Jørgensen:
– Enkelte borgere kan til enhver tid stille skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen og anmode om at få det besvaret på et kommunalbestyrelsesmøde. Det giver ikke som sådan en yderligere behandling, men spørgsmålet bliver rejst, og det bliver besvaret af borgmesteren. Alternativt, og en bedre måde efter min opfattelse er, at der rettes henvendelse til et af medlemmerne af kommunalbestyrelsen, for at få spørgsmålet med på dagsordenen. Hvis der er den mindste relevans i spørgsmålet, vil sagen givet komme videre til politisk behandling, og det er jo altid muligt for et mindretal af bede om at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen, hvis nu udvalget træffer en beslutning, som går sagen imod.
Socialdemokratiet i Vallens bæker ikke vendt tilbage på Folkebladets henvendelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top