Byhusene i centrum får lov at overleve
byhuse.jpg
Beboerne på Solvej og Solkrogen var i sommers bekymrede for fremtiden for deres huse. Men nu er der fundet en løsning, de er tilfredse med. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Det nuværende miljø med byhuse på Solvej og Solkrogen skal bevares, besluttede kommunalbestyrelsen i december. Naboerne er glade for, at politikerne har lyttet

Hele historien endte lykkeligt – og nu kan julefreden sænke sig i hjemmene i det centrale Glostrup.
Nogenlunde sådan kan man konkludere på det halve år, som borgerne på Solvej og Solkrogen har været igennem.
Lige inden sommerferien vedtog kommunalbestyrelsen nemlig 27 principper og en etapeplan for, hvordan hele det centrale Glostrup skal udvikles. Her kunne man blandt andet læse under etape fem, der ligger fra 15 til 30 år ude i fremtiden, at der skulle ”tættere bebyggelse i den centrale bymidte, herunder bymæssig bebyggelse af Nyvej”.
Sammen med de 27 principper var også nogle skitser til, hvordan bymidten kunne se ud. Her var der nogle skitser over området mellem Nyvej og centret, som alle viste, at de nuværende byhuse skulle erstattes af etagebyggeri.
De skitser er nu droppet, og kommunalbestyrelsen har i enighed indgået en aftale om at bevare den centrale bymidte. ”I den centrale bymidte vil vi bevare og forstærke den autencitet, gamle villaer og byhuse bidrager med.” Står der i den centrale sætning i aftalen.
Det vækker selvfølgelig glæde blandt naboerne.
– Vi på Solvej 7 er meget glade for, at villaområdet som helhed bevares, da vi som tidligere nævnt mener, at det er et dejligt og velfungerende villaområde, siger Lars Sørensen.
– Vi er positivt og glædeligt overrasket over sagens forløb og udfald, siger Mogens Laursen fra Solkrogen 3.

Købt eller solgt
Ejerne på Solvej og Solkrogen var i sommer nervøse for, at kommunen ville bruge større eller mindre grader af tvang til at få dem ud af deres huse, for eksempel ekspropriation. En ting, som borgmester John Engelhardt allerede dengang afviste, man ville bruge. Den afvisning står nu også i aftalen om bymidten.
”Vi vil ikke anvende ekspropriation som værktøj i den centrale bymidte”, står der.
Det vækker selvfølgelig også glæde hos naboerne, at selvom der skulle komme planer for deres huse, så kan de blive boende, så længe de vil.
– Vi er meget glade for, at kommunalbestyrelsen har truffet denne, set med vore øjne fornuftige og anstændige beslutning. Det ville også have været uhørt, hvis kommunen havde prøvet at trække dette kort.
I sommer var beboerne også nervøse for, at det ville være svært at sælge husene, fordi der var gang i forskellige planer for fremtiden for området. Det skabte usikkerhed blandt køberne, og det gjorde, at det kunne være svært at investere i forbedringer i husene, der muligvis alligevel ville blive solgt til nedrivning, frygtede husejerne. De frygtede, at de reelt ikke ville have andre muligheder end at sælge til kommunen.
Det er ikke længere en bekymring for husejerne. I aftalen står der nemlig ”vi ønsker at udnytte muligheden for opkøb af ejendomme i den centrale bymidte, i det omfang de kommer til salg og skønnes vigtige for realisering af de fremtidige udviklingsmuligheder. Der er her typisk tale om arealer, grunde og bygninger, som ligger perifert i forhold til områdets centrale villakvarter. Køb af ejendomme vil ske til markedspris og i fri konkurrence med andre købere.”
– Vi har fået bekræftet, at vi kan blive boende i vore ejendomme så længe, vi ønsker, og at al eventuelt fremtidigt salg af vore ejendomme vil kunne ske i fri handel, når vi finder det aktuelt, siger Lars Sørensen.
Kristina Wexøe fra Glostrup Torv 2 er også tilfreds:
– Vi kan nu basere vores liv og dagligdag på, at vi skal blive boende i huset så længe vi har lyst, hvilket også betyder, at vi kan genoptage arbejdet med at renovere og forbedre det. Vi tror på, at politikerne med denne hensigtserklæring vil overholde aftalerne vedrørende blandt andet ekspropriation.

Området fredliggøres
Selvom aftalen er, at villaerne skal bevares, så er det stadig planen, at området skal udvikles. I aftalen står der blandt andet: ”Vi vil søge – i tæt samarbejde med grundejerne – at fremme et slutmål, hvor Solvej opgraderes med ny belægning og fredeliggøres, herunder at bilparkeringen tages op til vurdering og at ejendommenes udseende mod vejene strammes op til et fælles, åbent og indbydende indtryk.”
Lars Sørensen er glad for, at området bliver pænere.
– Vi er meget positive over for tiltag, der kan være med til at fredeliggøre – og ikke mindst forskønne bymidten. Vi er kommet med flere forskellige forslag i god dialog med kommunen, og vil absolut være med til at tage vores ansvar i den forbindelse.
Han bakker op om de forslag, der allerede har været nævnt.
– En generel trafiksanering af området Solvej, Jernbanevej samt Glostrup Torv kan vi kun tilslutte os. Begrænsning af parallelparkeringerne på Solvej samt pænere vejbelægning, en eventuel ensretning af trafikken eller en delvis spærring af vejen samt ikke mindst opstilling af affaldsbeholdere på Solvej vil helt klart gøre området mere tillokkende for byens borgere, der bevæger sig til fods og på cykel i bymidten. I dag er det jo ingen hemmelighed, at der bliver kørt alt for stærkt i området, samt at fodgængere og barnevogne ofte bliver tvunget til at gå ud på vejen grundet de mange parkerede biler.

Lovede hurtig afklaring
Planerne for den centrale del af bymidten, som altså er området mellem Banegårdspladsen, Nyvej, Hovedvejen og Glostrup Shoppingcenter, er en del af nogle større planer om at udvikle en større del af området, der bandt andet inkludere Banegårdspladsen, Rådhusparken og ikke mindst Godslæssepladsen.
Disse planer blev lagt frem lige inden sommerferien, og i den forbindelse var beboerne på Solvej og Solkrogen meget utilfredse med, at de ikke var blevet orienteret inden, da der pludselig stod nogle plancher i centret, hvor deres huse var fjernet. Beboerne har siden været i tæt dialog med kommunalbestyrelsen og borgmesteren.
Planerne for de øvrige områder kommer først på plads i løbet af 2017, men borgmester John Engelhardt lovede i sommer beboerne på Solvej og Solkrogen, at de ville få en hurtigere afklaring, helst inden jul. Det løfte har han altså indfriet.
– Vi må sige, at borgmester John Engelhardt har holdt sit ord til os, hvor han i samarbejde med kommunalbestyrelsen har arbejdet intenst på, at alle vi berørte boligejere har fået afklaring på vor tidligere usikre boligsituation inden nytår. Herfra vil vi gerne takke for politikernes forståelse for, at vi med deres tidligere udmelding, var kommet i en meget ubehagelig og utryg situation, og at denne selvfølgelig har krævet meget opmærksomhed fra deres side, siger Lars Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top