Det går fremad med genanvendelsen af affald
genanvendelse-i-GLO-BRØ-og-VAL_andel-002.jpg
Genanvendelsen af affald går godt i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Foto: Illustration: Vestforbrænding
HELE OMRÅDET. Borgerne i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup og Vestforbrændings øvrige ejerkommunerne har taget genanvendelsen til sig. Men der kan stadig sorteres mere

Sammen med 19 ejerkommuner har Danmarks største affaldsselskab Vestforbrænding i en årrække arbejdet målrettet på at brænde mindre og genanvende mere. Nu viser resultaterne sig.
En ny opgørelse fra Affaldskontoret viser nemlig, at kommunerne i Vestforbrænding er blandt de mest effektive til at indsamle og genanvende plast.
Men også når det gælder andre affaldstyper, er Vestforbrændings ejerkommuner effektive.
I 2015 genanvendte Vestforbrænding således mere end 56 procent af det borgernære affald, hvilket er cirka 660.000 tons affald, der blev indsamlet hos borgerne.
Noget Vestforbrændings direktør Peter Basland glæder sig over:
– Affaldsbranchen er et rigtigt godt eksempel på en sektor, hvor borgerinddragelse har været en succes. Vi gør det nemt for borgerne at sortere affald ved først at rulle moderne affaldsbeholdere til de genanvendelige affaldstyper ud til borgeren og siden hente affaldet igen på en omkostningseffektiv måde. Den bedste og reneste kvalitet af det sorterede affald opnår vi ved, at borgerne sorterer i de mest oplagte affaldstyper, for eksempel plast, papir, metal og madaffald. Det var ikke nemt i starten, men takket være en solid indsats fra borgerne og ejerkommunerne genanvender vi i dag 373.000 tons affald om året.

Samarbejder om affald
I sommeren 2016 begyndte et samarbejde mellem fem af Vestforbrændings ejerkommuner, blandt andet Vallensbæk Kommune.
Et samarbejde om fælles og ensartet affaldsindsamling, der glæder Peter Basland:
– Det er ikke set tidligere, at kommuner på den måde har gennemført udbud på tværs af kommunegrænser. Det vidner om, at viljen til forandring og lysten til at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse står højt på dagsordenen i kommunerne.

Bus kører på madaffald
Madaffald er den affaldstype, der fylder mest i borgernes skraldespande, da hele 42 procent af det private husstandsaffald er madaffald.
Halvdelen af madaffaldet, svarende til næsten 25.000 tons om året, indsamles allerede i dag fra de 12 kommuner i Vestforbrændings opland.
Madaffaldet omdannes sammen med gylle til biogas, og afsættes til lokal kraftvarmeproduktion og via naturgasnettet, hvor gassen blandt andet kan anvendes som brændstof til tunge køretøjer som lastbiler og busser. Biogassen fortrænger på den måde naturgas og bidrager positivt til klimaregnskabet.
Restprodukterne fra biogasproduktionen går retur til landbruget, hvor næringsstofferne fra madaffaldet, blandt andet fosfor, recirkuleres til jorden og erstatter kunstgødning.

Tilfredshed i Brøndby
Brøndby Kommune er en af ejerkommunerne af Vestforbrænding.
I Brøndby er den samlede genanvendelse for affald, der stammer fra husholdninger, cirka 58 procent.
Et tal, der indeholder alle fraktioner til genanvendelse, og ikke blot de syv, som den nationale affaldsstrategi tager udgangspunkt i.
Folkebladet har spurgt Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, hvad han siger til tallene for Brøndby:
– Jeg er meget tilfreds med, at indsamlingen af madaffald, plast, glas og metal hos villaer og rækkehuse har fået genbrugsprocenten op. Vi er steget fra 24 procent i 2013 til 35 procent i 2015 i forhold til syv udvalgte fraktioner i den nationale måling. Det er flot og godt, og jeg vil gerne rose de mange borgere, som har taget sorteringen til sig.
Det officielle danske mål er 50 procent genanvendelse i 2022 inden for syv udvalgte fraktioner, træ, pap, plast, metal, glas, papir og madaffald.
I Brøndby Kommunes egen affaldsplan har et mål været 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2018.
Men det mål er blevet udskudt til 2020 for at få etageejendommene med, fortæller Vagn Kjær-Hansen:
– Cirka en tredjedel af vores borgere bor i villaer og rækkehuse, så de to tredjedele i etageboliger kommer forhåbentlig til at bidrage markant til genanvendelsesprocenten frem mod 2020. De resterende 15 procent op til 50 procents genanvendelse skal i overvejende grad komme fra etageboligerne, men selvfølgelig også fra forbedret sortering i villaer/rækkehuse og på genbrugspladsen.
Der er nemlig forskel mellem de forskellige typer boliger, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Det er ikke lige så let at få sorteret affaldet til genbrug i etageboliger, fordi beboerne skal gå længere med affaldet og det derfor er mere besværligt. Den udfordring tager vi alvorligt, og mit indtryk er, at forvaltningen har rigtig mange løsningsmuligheder i deres værktøjskasse.

Fremtidens sortering
I forsøget på at øge affaldssorteringen tester Vestforbrænding for tiden et robotsorteringsanlæg, som kan eftersortere storskrald og andet blandet affald.
Teknologien vil især være relevant i forbindelse med affald fra etagebyggeri, hvor kildesorteringen ikke er mulig på sammen måde som i villaer og rækkehuse.
Hvis testresultaterne viser sig at være tilfredsstillende, forventes robotterne for alvor at dykke ned i affaldet i 2018.

Kortlægningen er gennemført i 17 kommuner i hele landet, der har gennemført husstandsindsamling af plastaffald.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top