Elever skal ikke længere fordeles lige
GLOSTRUP. 0. klasserne på Glostrup Skole skal ikke være lige store, når skoleåret går i gang, mener en enig kommunalbestyrelse. Socialdemokratiet vil overveje at ændre beslutningen, hvis de kommer til magten

Det har i praksis været sådan i flere år, at Glostrup Kommune har fordelt elever i 0. klasse primært efter forældrenes ønske.
Dette var ikke i overensstemmelse med den vedtagne politik på området, hvor der stod, at alle klasse på Glostrup Skole skulle være i samme størrelsesorden. Derfor har kommunalbestyrelsen hvert år vedtaget en undtagelse, så eleverne ikke behøvede at blive fordelt ligeligt.
På kommunalbestyrelsens møde i december blev reglerne derfor permanent ændret. Reglen er nu, at der kan starte op til 28 elever i hver klasse, hvis det er det, forældrene har ønsket for deres børn. Hvis der er flere forældreønsker til en afdeling af Glostrup Skole, end der er pladser, bliver pladserne fordelt efter tre kriterier.
Først optages børn med ældre søskende på skolen. Derefter optages børn med særlige behov, hvor fagpersoner har vurderet, at behovene bedst imødekommes på det pågældende undervisningssted.
Det kan for eksempel være behov, som skyldes sociale, sproglige og indlæringsmæssige udfordringer hos barnet.
Derefter optages børn geografisk, så de børn, der bor nærmest et undervisningssted optages først.
Formand for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V), mener, det er bedst for børnene, at opfylde forældrenes ønsker.
– Siden vi behandlede sagen sidst i kommunalbestyrelsen i april 2014 har der været fokus på at imødekomme alle forældres ønske om skoleplacering, således at forældre udelukkende har fået afslag på et ønske om undervisningssted, når der har været flere ansøgere end pladser på den ønskede skoleafdeling. Jeg er ikke i tvivl om, at det har stor betydning for et barns skolegang, at forældrene får deres barn indskrevet, der hvor de ønsker det, sagde hun til kommunalbestyrelsesmødet.

S både for og imod
Sagenhar tidligere været til debat både her i Folkebladet og i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med fordelingen af elever til 0. klasserne, der startede i år, skrev vi også om den skæve fordeling, der betød, at der kun skulle være 16 elever i to klasser på Vestervang, mens der i de øvrige klasser skulle være 26 til 28 elever. Den fordeling var Freddie Rose (S) ikke tilfreds med.
– Vi politikere bør leve op til den gamle aftale i skoleforliget og fordele eleverne jævnt på undervisningsstederne og ikke lade os styre af forældrepolitiske hensyn, mente han dengang.
Det mener han stadig, selvom han og resten af Socialdemokratiet stemte for noget andet i onsdags.
– Jeg mener stadig det, jeg sagde i foråret, men jeg er også nødt til at være realist, der har ikke været en chance for at få det gennemført. Jeg mener også, at man skulle have loft på 26 elever i hver klasse. Men det er ligesom et slag i luften, når man bliver stemt ned, siger han.
I øjeblikket har ti ud af Glostrup Skoles 89 normalklasser mere end 26 elever.
Det var også skolebestyrelsens ønske, at der skulle være et maksimum på 26 elever, og at eleverne skulle fordeles så klasserne var i samme størrelsesorden, og med så ligelig en kønsfordeling som muligt.
– Skolebestyrelsens høringssvar med forældrenes fornuftige forslag havde vor fulde opbakning og vi prøvede at få flertalsgruppen til at acceptere det, men de ville kun delvis følge det, siger Freddie Rose.
Han stemte altså sammen med resten af kommunalbestyrelsen for de nye regler, men det var lidt modstridende.
– Vi har lidt modstridende stemt for punktet. Nu var sagen ligesom færdig, da vi havde møde i onsdags. Vi har ikke skiftet standpunkt, vi har bare opgivet at kæmpe mere for vores standpunkt lige nu, siger han.
Hvis Socialdemokratiet får flertal efter næste kommunalvalg, er det også muligt, at de vil forsøge at ændre beslutningen igen.
– Skulle vi være så heldige at komme til magten, vil vi tage sådan nogle ting op igen. Det kan også være, vi kan få Venstre til at skifte holdning, men de lytter nok mere til forældrene end til Socialdemokratiet, siger han.

Elever falder fra
Da eleverne til de nuværende 0. klasser blev fordelt for omkring et år siden, var det forventningen, at der ville være mellem 26 og 28 elever i hver 0. klasse på Nordvang, Skovvang, Ejby og Søndervang.
På Vestervang ville der være to klasser med 16 elever i hver. Virkeligheden er dog endt med at blive en lidt anden.
Dengang var forventningen nemlig, at 279 børn ville starte i 0. klasse på Glostrup Skole. I dag går der 255 børn.
– Der er flere årsager til, at elevtallet falder efter eleverne er blevet fordelt på afdelingerne. Der er forældre, der skriver deres børn op til en plads på en folkeskole som en ekstra sikkerhed, hvis de ikke får plads på en privatskole, hvor børnene så alligevel ender med at falde fra. Der er forældre, der flytter fra kommunen, og der er børn, der får udsat deres skolestart mellem jul og skolestarten, siger Torbjørn Meier, der har det praktiske ansvar for at fordele eleverne på de forskellige skoleafdelinger.
I praksis er de to klasser på Vestervang blevet undervist som en klasse, med mulighed for at dele klassen, fordi der har været lærere og pædagoger, som hvis det havde været to klasser. Der er lige nu 29 elever i klassen. Kommer det tal ned på 28, inden de skal starte i 1. klasse, kan skolen vælge at slå de to klasser sammen til en enkelt klasse.

Antal klasser til debat
Det, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde, var fordelingen af elever i 0. klasserne, når klasserne er oprettet.
På Børne- og Skoleudvalgets møde i dag, onsdag, skal det diskuteres, hvor mange 0. klasser, der skal oprettes til næste år.
Spørgsmålet er, om der skal oprettes to eller tre klasser på Søndervang. Oprettes der kun to klasser på Søndervang, vil ni forældre få afslag på deres ønske om Søndervang og i stedet få tilbudt Vestervang, hvor der vil være masser af plads, fordi der kun er en forventning om 42 elever til de to klasser.
Antallet af klasser på Glostrup Skole har også betydning for skolens økonomi. Skolen får nemlig tildelt penge efter en model, hvor de får et fast grundbeløb og derefter et beløb per elev. I gennemsnit er der 23 elever i klasserne på Glostrup Skole. Fordi det koster nogenlunde det samme at drive en klasse, uanset størrelse, er de små klasser altså en underskudsforretning for Glostrup Skole.
– Der skal helst være 23-24 elever i klasserne, for at det kan løbe rundt. Vi har nogle meget små klasser og nogle meget store klasser. Fordelen ved Glostrup Skole er, at vi kan udjævne forskellene, siger Michael Ingelhardt, konstitueret skoleleder.
På Vestervang er der i snit 18,5 elever i klasserne, mens der på Søndervang er 23,8. Men fordi Glostrup Skole er én skole, er der ikke en skole, der har dårligere økonomi end de andre.
– Vi får tildelt en ret stor pose penge hvert år. Vi starter med at kigge på, hvilke minimumskrav vi skal opfylde. Hvor mange timer skal der undervises i dansk, matematik og så videre. Når vi så opfylder de krav, skal vi finde ud af, hvad vi kan gøre med resten af pengene, siger Michael Ingelhardt.
Skolen ville altså have mulighed for at bruge penge på de lidt sjovere ting, hvis de slog flere klasser sammen. Men det gør de ikke uden videre.
– Vi slår kun klasser sammen på en afdeling, hvis de nye klasser kan komme ned på 28 elever eller mindre, siger Michael Ingelhardt.
Skolen vil altså ikke nedlægge en klasse på en afdeling og flytte elever til en anden afdeling for at få tingene til at gå op.
I 6. klasse vælger eleverne sig ind på en retning, som de skal følge i 7. til 9. klasse. Derfor kan man heller ikke slå to små 9. klasser sammen på samme afdeling, fordi det er to forskellige linjer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top