En mast midt i debatten
mast-efter.jpg
Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby skal i dag, onsdag, forholde sig til en 24 meter høj mast, og der er ikke enighed om, hvorvidt den gør mest godt eller skidt for området i Brøndby Strand

Firmaet LE34 Tele A/S har søgt Brøndby Kommune om tilladelse til at opsætte en ny 24 meter høj mast på adressen Strandesplanaden 85.
Masten skal erstatte et nedlagt sendeanlæg i Tranemosegaard (Gurrelund), der var opsat på varmecentralens skorsten.
Men efter at dette anlæg er taget ned, er der ifølge firmaet, der har søgt kommunens om tilladelse til at sætte den nye mast op, ikke tilpas høje bygninger, der kan anvendes til antenneplacering.
Derfor, mener LE34 Tele A/S, må der sættes en ny mast op i Strandesplenaden, så beboerne også fremover sikres en ordentlig mobildækning.
Ansøgningen blev fremsendt før sommerferien, men der var i det politiske system ikke enighed om, hvorvidt en placering af så høj en mast, var en god ide.
En af dem, der mener, at masten må kunne placeres et andet sted, er Michael Buch Barnes, der ud over at sidde i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet også er formand for Brøndby Boligselskab.
Han har derfor fået Teknisk Forvaltning til at se på alternative placeringer af den kommende mast, herunder om det var muligt at placere masten i en skorsten på Brøndby Strand Skole på Strandskoleskolevej. Men her sidder i forvejen to andre master, så der er ifølge Forvaltningen ikke plads til en mast mere.
Aller helst ser Michael Buch Barnes dog, at den nye mast sættes op på et højhus i Brøndby Strand Parkerne, fordi det ifølge ham vil genere mindst muligt.
Men det er ikke, mener Forvaltningen, en holdbar løsning, da højhusene står overfor en renovering i forbindelse med den kommende helhedsplan for hele området.
Til Folkebladet siger Michael Buch Barnes:
– Vi har set på sagen, og for mig er der ingen tvivl om, at den bedste placering ville være på siden af højhusene.
Til spørgsmålet om det ikke er en uholdbar løsning, siger Michael Buch Barnes:
– Der går nok alligevel nogle år, inden renoveringen kommer så langt, så det må vi se på til den tid.

Mangler politik
Forslaget til placering af den nye mast har været sendt i høring. Men ikke blandt beboerne i højhusene. Det undrer Michael Buch Barnes:
– Man kan undre sig over, at beboerne i højhusene ikke er blevet spurgt.
Debatten om placeringen af den kommende mast rører ifølge Michael Buch Barnes ved et grundlæggende problem:
– En del af sagen er også, at vi simpelthen ikke har en politik på området. Det mangler vi.

Beslutningen er truffet
En af de beboere, der undrer sig over den kommende masts placering, er Søren Kristensen, der bor i Hallingparken:
– Jeg synes også, at mobildækningen i området skal forbedres, men hvorfor ødelægge udsigten, når der findes andre åbenlyse anvendelige løsninger, siger Søren Kristensen og fortsætter.
Søren Kristensen, der også er medlem af Miljørepræsentantskabet for Brøndby Strand, mener, at forløbet har været uheldigt:
– For mig ser det ud som om, at der er kommet en utidig indblanding i Teknisk Forvaltnings anbefalinger og uanset hvilke alternative placeringer der er foreslået, bærer svarene fra forvaltningen tydeligt præg af, at ’beslutning om placering var taget’ og det nu handlede om, at argumentere for den først foreslåede placering, ved at nedgøre andre anvendelige forslag.

Der skal træffes et valg
Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget mener, at den foreslåede placering er den bedste:
– Der er jo tale om et valg. Som jeg læser papirerne fra Forvaltningen, er det den bedste placering, vi kan nå frem til. Der er ikke plads på skolen og placeringen på siden af højhuset er ikke, som jeg læser det, lige så god som masten. Derfor er det den, vi skal tage.
Og der skal træffes en beslutning, siger han:
– Der er i og for sig tale om en bunden opgave, da borgerne i Brøndby kræver en god dækning, og masten giver den bedste dækning.
Til spørgsmålet om, hvorvidt Brøndby Kommune har brug for en politik i forhold til højden af master, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Den her slags sager vil altid være konkrete. Hvis vi havd een politik, kunne vi måske blive nødt til at dispensere.

Sagen behandles på aftenens kommunalbestyrelsesmøde.
Søren Kristensen har i den forbindelse stillet en række spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

1 kommentar om “En mast midt i debatten”

  1. Søren Kristensen siger:

    Ærgerligt at det ikke fremgår af artiklen, at det ødelægger udsigten over Køge Bugt for beboerne i højhusene, selvom der er flere åbenlyse bedre placeringer.
    Det er klart at Vagn Kjær-Hansen alene forholder sig til forvaltningens indstilling, men han glemmer, at LE34 som har ansøgt om masten, oprindelig pegede på skolens område som det bedste.
    Det er rigtigt, at der sidder 2 master på skolen ene skorsten, men man ‘vælger’ at glemme, at der er 2 skorstene på skolen, samt andre åbenlyse placeringer på skolens område – fx ved træerne mellem skolen og boldbanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top