Forskellige jobtal for Glostrup
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen har et ønske om, at der skal være 30.000 arbejdspladser i Glostrup i 2020. Men der er forskellige tal for, hvor mange der lige nu arbejder i byen

Det går soldit fremad med at skabe arbejdspladser i Glostrup, sagde borgmester John Engelhardt til Glostrup Kommunes erhvervskonference i sidste uge. Han bygger sit udsagn på tal, som ligger offentligt tilgængeligt via Danmarks Statistik, der viser, at der i november 2013 var 20.957 arbejdspladser i Glostrup Kommune, mens der i november 2014 var 21.955, altså en vækst på 998.
Det er de nyeste tal, der er offentligt tilgængelige på kommuneplan. Det er altså mennesker, der har en offentlig eller privat arbejdsplads indenfor Glostrup Kommunes grænser, men ikke nødvendigvis er borgere i kommunen.
– Når vi i Glostrup Kommune skal opgøre antal arbejdspladser, vælger vi at benytte os af let tilgængeligt statistisk materiale fra Danmarks Statistik. Altså at vi ikke selv begynder at korrigere for det ene eller det andet. Derved kan vi også følge udviklingen over tid på samme grundlag, siger John Engelhardt.

Nyere hemmelige tal
I sidste uge kunne man læse nogle andre tal her i Folkebladet. Her skrev vi, at der var 18.735 arbejdspladser i Glostrup Kommune i 2. kvartal 2016. Det tal lyder jo som om, at der er forsvundet en masse arbejdspladser. Men det er der dog ikke. Tallene er opgjort på forskellige måder, siger Jens Hjarsbech, økonom i Dansk Erhverv, der er kilde til tallene fra sidste uge.
– Danmarks Statistiks tal bygger på de samme tal, som vi har. Det er samme opgørelsesmetode. Forskellen er, at vi har fået lavet en særkørsel med de nyeste tal, og vi omregner det til fuldtidsstillinger, siger han.
Tallene er altså nogle, Dansk Erhverv har betalt Danmarks Statistik for at finde frem, som andre ikke ville kunne finde via Danmarks Statistiks offentligt tilgængelige tal.
Dansk Erhvervs tal fra slutningen af 2014 er 19.242 fuldtidsstillinger. Forskellen op til de 21.955 er altså, at en del af disse er deltidsstillinger, der er blevet omregnet til fuldtidsstillinger.

Fald fra 2014
Tallene fra Dansk Erhverv viser også, at der fra 2013 til 2014 skete en stigning, deres stigning er dog kun på 538 fuldtidsstillinger. En stor del af de 998 nye arbejdspladser er altså på deltid.
Antallet af fuldtidsstillinger er faldet fra 19.242 i 4. kvartal 2014, hvor det toppede, til 18.735 i 2. kvartal 2016. Der kom dog 138 flere beskæftigede i kvartalet, så det går fremad igen i Glostrup.
Ifølge Jens Hjarsbech har de fleste kommuner i Storkøbenhavn haft vækst i antallet af fuldtidsstillinger, men det er ikke usædvanligt, at der kan være nogle udsving, hvis en enkelt større virksomhed flytter. Rødovre Kommune har også oplevet et lille fald.
Derfor mener John Engelhardt også, at man skal passe på med at bruge kvartalstal.
– Konklusioner baseret alene på kvartalstal kan godt være misvisende under alle omstændigheder, f.eks. fordi en stor virksomhed kan være kommet til eller flyttet. Det sker jo jævnligt, siger han.
Han understreger også, at Glostrup generelt er inde i en positiv tendens.
– Vi er i Glostrup rigtig glade for det antal arbejdspladser, vi har, og vi har ambition om endnu flere. Når jeg kigger mig omkring, ser jeg en fin udvikling rigtig mange steder på det sidste, og det er jo ikke kommet med i statistikkerne endnu, for eksempel detail- og udvalgsvarehandelen omkring Hovedvejen, siger han.

Målet er arbejdspladser
Ifølge John Engelhardt er målet 30.000 arbejdspladser i Glostrup, uanset at nogle af dem måske ikke er på fuld tid.
– Personligt synes jeg, det er ok at anvende antal arbejdspladser, også når der er tale om en 32 timers stilling som sygeplejerske på hospitalet eller en 30 timers stilling i en tøjbutik i centret. Det fortæller noget om, hvor mange mennesker, der faktisk får deres daglige udkomme via det at arbejde et eller andet sted i vores kommune. Det er helt i tråd med, hvordan vi altid har opgjort tallene, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top