Glostrup Skoles forældre har talt: Vi er glade for vores skole, men den kan altid blive bedre
GLOSTRUP. Flere end 1.100 forældre til børn på Glostrup Skole har deltaget i en undersøgelse af tilfredsheden med deres børns skole. Undersøgelsen viser, at langt de fleste forældre er tilfredse, men samtidig ønsker sig mere på en række områder

Glostrup Skole er netop blevet færdig med sin første tilfredshedsundersøgelse. Den viser, at 71 procent er tilfredse eller meget tilfredse med de faglige udfordringer, som deres barn får i skolen. Samtidig er 72 procent tilfredse eller meget tilfredse med skolens arbejde med at få deres barn til at føle sig tryg og glad.
– Resultaterne af en undersøgelse som den her afhænger meget af øjnene, der ser. Hvorfor er det ikke 100 procent af forældrene, der er tilfredse, og det er selvfølgelig rigtigt. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne havde set endnu større tilfredshed, men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at undersøgelsen viser, at vi har nogle knalddygtige medarbejdere, siger Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoledvalget.
Hun er glad for, at så mange forældre har svaret på undersøgelsen.
– Jeg vil gerne sige tak til alle de forældre, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne og vi politikere har fået vigtig viden om, hvad der går godt, og hvad der skal blive bedre, fordi de har givet sig tid til at besvare spørgeskemaet.

Et spadestik dybere
Tilfredshedsundersøgelsen sætter også fokus på, hvor skolen ikke lever op til forventningerne. Blandt andet kunne forældrene være mere tilfredse med skolens indsats mod mobning og med skolens inventar. Blot 41 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med indsatsen for at begrænse mobning, ligesom 40 procent er tilfredse eller meget tilfredse med de indendørs rammer, for eksempel lokaler og inventar.
– Resultaterne er værdifulde, fordi de bidrager med vigtig viden om, hvor vi kan sætte ind. De bliver nu brugt i dialogen blandt de lokale skoleledelser og blandt medarbejderne i indsatsen for at videreudvikle Glostrup Skole, siger Michael Ingelhardt, konstitueret skoleleder på Glostrup Skole.
Han har også en masse andre data til rådighed, for eksempel resultater af folkeskolernes afgangsprøver. Alligevel er data fra denne undersøgelse et rigtig godt bidrag.
– Vi får en masse gode data og en masse gode input fra mange forskellige steder. Vi får ofte indput fra vores kontaktforældre, men det er sjældent, at alle forældre kommer til orde, og jeg ved, at mange forældre har været rigtig glade for at blive spurgt, siger han.
Det er første gang, at Glostrup Skole har gennemført en undersøgelse på denne måde, det er derfor svært at sammenligne resultatet med noget. Michael Ingelhardt håber dog, at undersøgelsen kan blive gentaget om et par år, så det er muligt at følge udviklingen.
Undersøgelsen, der blev gennemført i efteråret, består af 37 spørgsmål og giver både skole og politikere værdifuld information om, hvordan de enkelte undervisningssteder på Glostrup Skole lever op til forældrenes forventninger. Besvarelserne danner nu baggrund for dialog mellem skolelederne, lærerne og pædagogerne om, hvad der skal til for at give forældrene en endnu bedre oplevelse af Glostrup Skole.

Tilfredsheds­undersøgelsen
Tilfredshedsundersøgelsen er tilgængelig på Glostrup Kommunes hjemmeside
1.141 forældre har givet deres mening til kende i spørgeskemaundersøgelsen
Hundredvis af kommentarer er afgivet i forbindelse med spørgeskemaet
Skoleledelserne og medarbejderne skal nu i dialog om, hvordan undervisningsstederne kan blive endnu bedre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top