Hundeskoven er nu i god form
hundeskov.jpg
Hunden Peppers ejer og alle andre hundeejere kan nu nemmere gå tørskoet på Oxbjerget. Foto: Naturstyrelsen
GLOSTRUP. På Oxbjerget i Hvissinge kan man lufte sin hund uden snor, men stierne har været i dårlig stand. Det har en gruppe frivillige fået rettet op på

Der er mange hundeluftere og andre skovgæster, der kender Oxbjerget i Vestskoven med hundeskov og udsigt over træerne i Vestskoven.
Skovfoged Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen fortæller, at Oxbjerget er et af Naturstyrelsens mest benyttede arealer, hvor der er mange brugere, der hver dag besøger stedet, og at der derfor naturligvis er et stort slid på stier, og det medfører en jævnlig renovering af bænke, hegn og lignende.
Nu har hele arealet fået en kraftig ansigtsløftning, idet Naturstyrelsens egne folk har fornyet hegnet rundt om hundefolden, så det nu kan holde i mange år frem. Hegnet er finansieret af regeringens naturpakke, som netop åbner mulighed for at give tilskud til projekter, der gavner friluftslivet.
Samtidig med at hegnet er blevet fornyet, er alle stierne rundt på arealet blevet renoveret af en gruppe frivillige brugere fra området.
– Vi får ofte henvendelse fra skovgæster, som lige vil sikre sig, at vi er opmærksomme på, at stien trænger til grus, eller der er hul i hegnet og så videre, forklarer skovfoged Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen.
– Når vi får den slags henvendelser, spørger vi i Naturstyrelsen ofte om skovgæsten vil hjælpe til, for det gør det tit nemmere at skaffe midler til arbejdet. Dette var også tilfældet, da Mogens Røder henvendte sig til styrelsen.

Frivillig med vennerne
Mogens Røder er selv hundelufter, og er derfor glad for, at Naturstyrelsen stiller arealer til rådighed ved at etablere hundeskove, hvor der er mulighed for at lufte hunde uden snor. Det var derfor en naturlig sag for ham at sige tak for det, ved at stille sin arbejdskraft til rådighed, når det kunne lade sig gøre. Ud over sig selv ville Mogens Røder etablere en arbejdsgruppe af venner og bekendte, så det blev en hel arbejdsgruppe på i alt fem mand, der tog fat.
– Sådan en henvendelse er vi selvfølgelig særdeles glade for, udtaler skovfoged Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen og uddyber:
– De mange års flittig brug af området efterhånden havde slidt på stierne inde i hundeskoven. På den måde var der gennem tiden opstået dybe huller, hvor vandet samlede sig efter regnvejr. Faktisk kunne det flere steder være ret vanskeligt at færdes derinde uden at være iført lange gummistøvler, eller man kunne være nødt til at bevæge sig rundt i meget høj vegetation ved siden af stierne. Det er selvfølgelig ikke optimalt, og det var efterhånden blevet et stort ønske, at vi fik lagt mere grus ud på stierne, så de igen blev farbare i al slags vejr.
Derfor blev det aftalt, at Naturstyrelsen lagde et depot med grus ud, og de frivillige derefter med håndkraft, spader, skovle og trillebører gravede og kørte de mange kubikmeter grus ud, hvor det gjorde mest gavn.

Stor indsats
I alt flyttede de frivillige 100 kubikmeter grus ud, hvilket svarer til omkring 200 tons – 40 tons pr. mand.
– Det er en formidabel stor arbejdsindsats der på den måde er lagt for dagen, oven i købet skal man tænke på, at det mange steder er op over bakken og i ret dårligt terræn arbejdet blev udført, fortæller Jens Juelstorp.
I Naturstyrelsen er man glade for, at både frivillige og også regeringens naturpakke har gjort det muligt at forbedre stierne og sætte et nyt hegn rundt om folden.
Naturstyrelsen er derfor tilfreds med, at hundeskoven på Oxbjerget nu fremstår som et attraktivt tilbud for hundeluftere, der ønsker at lade deres hunde løbe frit omkring, og at hundelufterne og de øvrige brugere af området nu igen kan færdes derinde, uden at de skal soppe rundt i mudder og pløre.
Jens Juelstorp understreger, at hundeluftere altid skal have kontakt med hunden, og at den også skal være under kontrol, så andre bruger kan færdes uden at føle sig utrygge på Oxbjerget, selv om der er løse hunde der.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top