Lyset i Rådhusparken
Af Pauli Nygaard Nyvej 4 st,.th Glostrup Efter en formentlig nøje og nu næsten gennemført operation, har man ved hjælp af store traktorer og løftekraner plantet nogle nye sorte lygtestandere, som formentlig også en dag får påsat lysarmaturer. Jeg spørger: Projekt ”nyt og godt lys over Rådhusparken” må formentlig være planlagt af de samme belysningseksperter, […]

Af
Pauli Nygaard
Nyvej 4 st,.th
Glostrup

Efter en formentlig nøje og nu næsten gennemført operation, har man ved hjælp af store traktorer og løftekraner plantet nogle nye sorte lygtestandere, som formentlig også en dag får påsat lysarmaturer.
Jeg spørger: Projekt ”nyt og godt lys over Rådhusparken” må formentlig være planlagt af de samme belysningseksperter, som står bag den noget mislykkede belysningen af vandtårnet.
Et af lygtestanderne har man nemlig plantet kun ganske få meter fra Rådhusparkens imponerende og flotte, velplacerede flagstang.
Undskyld mig, men placeringen ser, som lysshowet på vandtårnet, efter min mening helt forkert ud. Al mulig ros til, at belysningen i Rådhusparken bliver forbedret, men det må være muligt at placere denne ene og meget iøjnefaldende lygtestander mindre dominerende i landskabet og med den samme støtte for byens borgere, der i mørke vover sig ud på de skæve fliser i Rådhusparken.

Svar
Af
Flemming Ørhem (DF)
Formand for Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalget blev på sit møde den 23. august 2016 orienteret om, at der fra flere sider er fremkommet ønske om at øge belysningen i Rådhusparken, således at parken bliver mere indbydende at bruge, også i de mørke perioder.
Administrationen har indhentet tilbud på opsætning af tre master á seks meter, med hver tre spots, placeret ved de lange kurvede bænke. Lamperne er af samme type som den lampe der i dag er placeret i Rådhusparken for enden af parkeringsrækken. Fordelen ved at benytte denne type lamper er, at man kan placere lyset i terrænet, hvor man ønsker det, og derved kan det undgås, at andelsboligerne generes af blænding.
Udgiften til levering, opsætning og installering af den foreslåede belysning er i alt 71.800 kr. Administrationen har anmodet DONG Energy om at igangsætte arbejdet, og udgiften afholdes over driftskontoen for vejbelysning.
Det nye lys skulle gerne blive til gavn og glæde for byens borgere og brugere af Rådhusparken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top