Pædagogerne: Tilfredsheden bør ses i sammenhæng
Vallensbæk-skole1.jpg
De fleste forældre i Vallensbæk er tilfreds med kommunens tilbud til børnene. Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, mener forældretilfredshedsundersøgelsen er en cadeau til pædagogerne, men mener samtidig, at tallene bør ses i en større sammenhæng

– Lad mig starte med at sige, at det da rigtig dejligt at se, at forældrene giver udtryk for tilfredshed med det pædagogiske arbejde, der bliver ydet i Vallensbæk.
Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, pædagogernes fagforening, til spørgsmålet om, hvad han siger til tilfredshedsundersøgelsen fra Vallensbæk Kommune.
Dog knytter han hurtigt til:
– Men spørgsmålet er, hvad sådan en undersøgelse egentlig viser. For forskerne, der arbejder med dette område, siger samstemmende, at det kun er yderst sjældent, at forældre udtrykker utilfredshed i denne salgs undersøgelser. Forældrene bakker nemlig helt naturligt op om institutionerne. For ellers ville de jo være dårlige forældre, når de lader deres børn være så lang tid i institutionerne.
Derfor, mener Michael Egelund, kan en undersøgelse af forældrenes tilfredshed ikke stå alene:
– Sådan en undersøgelse siger noget. Men man bør læse den sammen med undersøgelser af for eksempel personalets fravær og psykiske arbejdsmiljø.

Politisk prioritering
Som formand for BUPL Storkøbenhavn har Michael Egelund set en lang række rapporter, der minder om tilfredshedsundersøgelsen fra Vallensbæk, og der er et mønster, der går igen:
– Det er en temmelig fast skabelon, der bliver spurgt ud fra, og en af de ting, jeg ikke kan gennemskue, er, hvilke af spørgsmålene der ifølge politikerne har størst betydning. Er der nogle af de her emner, der ifølge dem er vigtigere end andre? Det er simpelthen ikke klart.
Og der er et emne, der burde spørges mere ind til på dagtilbudsområdet, siger Michael Egelund:
– Prioriteringen af det uddannede personale i institutionerne er helt i bund i Vallensbæk. Men forældrene bliver ikke spurgt om, hvad de siger til det. Der er ingen tvivl om, at det har betydningen for kvaliteten af tilbuddene, at andelen af uddannet personale er så høj som muligt, men det ønsker politikerne i Vallensbæk ikke rigtig at forholde sig til.
Andelen af uddannet personale i institutionerne i Vallensbæk er på 40 procent. Et tal, der er for lavt, og her kunne politikerne i Vallensbæk for eksempel kigger mod Gladsaxe, siger Michael Egelund:
– I Gladsaxe har man fra politisk side besluttet, at andelen af uddannet personale skal være 70 procent. Der er man ikke endnu, men der bliver arbejdet frem imod det, og det er godt gået. Den vilje mangler jeg fra politisk side i Vallensbæk.

Hvad med normering?
Et andet spørgsmål, Michael Egelund godt kunne tænke sig, at der var blevet spurgt ind til, hvorvidt forældrene er tilfredse, er i forhold til antallet af børn per pædagog:
-Det springer i øjnene, at det parameter, hvor tilfredsheden ikke er så udtalt, hverken i daginstitutioner eller SFO, er normeringen, og det er jo et helt grundlæggende parameter. På SFO er tilfredsheden med antal voksne i forhold til antal børn målt til index 3,2 mod en generel tilfredshed på 3,8, og på daginstitutionerne er tilfredsheden med personalets tid til børnene målt til index 3,4 mod en genereltilfredshed på 4,1.
Noget politikerne burde forholde sig til:
– Det opfatter jeg som kritik, og at det ikke er godt nok, at kun lige omkring halvdelen af forældrene er tilfredse med den tid personalet har til deres børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top