Socialrådgivere rykker ind på skolerne
DSC_0800.jpg
Fremover skal en socialrådgiver til at besøge byens skoler, blandt andet Brøndby Strand Skole, en gang om ugen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Socialrådgivere fra Brøndby Kommune skal fremover regelmæssigt besøge skolerne. For at mindske antallet af indberetninger

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har besluttet, at en socialrådgiver en gang om ugen skal besøge byens skoler.
Det sker ifølge Hajg Zanazanian (S), medlem af kommunalbestyrelsen og formand for børneungeudvalget, for at hjælpe et socialt løft på vej:
– Socialrådgiverne har blandt andet den funktion, at de skal sparre med skolelærerne, pædagogerne og andre faggrupper i folkeskolen.
Hajg Zanazanian er formand for børne/ungeudvalget, det udvalg der træffer afgørelser i sager, hvor anbringelse af et barn udenfor hjemmet, kommer på tale.
Hajg Zanazanian håber på denne baggrund, at det nye initiativ kan sætte fokus på kvaliteteten af de indberetninger, kommunens får, og som altså i sidste ende ligger til grund for sager om tvangsfjernelser som Hajg Zanazanian og hans kolleger i børne/ungeudvalget bliver præsenteret for:
– Det skal være med til at kvalitetssikre blandt andet de indberetninger, som forvaltningen modtager fra folkeskolen. Derudover er det også planen via det tværfaglige samarbejde, at socialrådgiverne kan skærpe den tidlige screening i forhold til hurtigere at kunne observere og handle, når udsatte børn og unge oplever mistrivsel.
Og så håber Hajg Zanazanian, at han og de andre medlemmer af børne/ungeudvalget på længere sigt får færre sager at forholde sig til:
– På kort sigt kan der komme flere indberetninger, men forhåbentlig færre indberetninger på længere sigt.

Forældrene på banen
Nedbringelsen af antallet af indberetninger er således vigtig, mener Hajg Zanazanian.
Men initiativets succes skal ikke alene måles på et dalende antal indberetninger:
– Formålet er også at via øget forældrekontakt kan vi mindske fraværet i folkeskolen og samtidig styrke samarbejdet, mindske konflikter og styrke forældreengagementet. Københavns Kommune har kørt i flere år med lignende indsatser og resultaterne har været yderst positive. Jeg tror på, at vi kan se lignende positive resultater i Brøndby.
I sidste ende er det naturligvis en bestemt gruppe, der skal nyde godt af socialrådgiverne, den politiske bevågenhed og forældrenes inddragelse, understreger Hajg Zanazanian:
– Skolesocialrådgiveren skal bidrage til at give kommunen et socialt løft, så vi kan få endnu flere faglige og socialt velfungerende børn. Som formand for børne/unge udvalget, er jeg yderste glad på børnenes vegne, for det vigtige skridt i den rigtige retning.

Tættere på
Også på byens skoler ser man frem til det nye initiativ:
– Jeg har store forventninger til det endnu tættere samarbejde med socialrådgiverne i kommunen. Især bliver det en fordel, at vi nu har den samme socialrådgiver siddende på skolen på den samme ugedag. Vi vil få et tættere og mere kvalificeret samarbejde ikke bare med den enkelte, men med hele afdelingen, siger Joachim Kjølberg, skoleleder på Brøndbyvester Skole.
Han bakkes op af Per S. Trudslev, skoleleder på Brøndby Strand Skole:
– Jeg har erfaring med konceptet fra min tidligere ansættelse i Københavns Kommune, og har derfor gode forventninger til samarbejdet med sagsbehandler tættere på skolen.

Vigtig vejledning
Et vigtigt element i socialrådgivernes arbejde er kvalitetssikringen af indberetninger. Et vigtigt emne at have fokus på, siger Per S. Trudslev:
– Kvalitetssikring af arbejdet er en del af konceptet, og i de tilfælde, hvor en underretning er nødvendig, er det godt med en tæt kontakt mellem medarbejdergrupper, der har hver deres andel i sådan en situation. Jeg vil dog mene, at vi på Brøndby Strand Skole allerede har gode procedurer og et godt samarbejde, der kvalitetssikrer eksempelvis underretninger, men jeg tænker, at sparring med hinanden, ansigt til ansigt, altid er godt.
Også Joachim Kjølberg mener, kvaliteten vil nyde godt af initiativet:
– Skolesocialrådgiveren kan medvirke til at vejlede om fremgangsmåden i konkrete sager. De vil ikke være sagsbehandlende, men vil som sagt kunne bistå med vejledning af såvel personale som ledere.

Jævnt hen over året
Både på Brøndby Strand Skole og på Brøndbyvester Skole er indberetninger et kendt fænomen:
– Vi fører ikke statistik over, hvor mange underretninger, vi sender, men fremsender en – to om måneden, fortæller Joachim Kjølberg, og understreger:
– I sager, hvor vi som skole ser os nødsaget til at underrette om forhold i elevers hverdag, er personalet i tæt dialog med ledelsen og gerne også en socialrådgiver. Skolesocialrådgiverne vil kunne medvirke til at vejlede og kvalificere disse underretninger, således at de bedst muligt beskriver de udfordringer, som vi er nødsaget til at underrette om.
Også på Brøndby Strand Skole er indretninger en del af hverdagen:
– Vi fører ikke statistik over, hvor mange underretninger vi laver, men det sker jævnt hen over et skoleår, at det er nødvendigt. Det er dog vigtigt at pointere, at der forud for en underretning altid ligger et stort stykke arbejde på selve skolen, og underretninger næsten altid drøftes med forældre inden de sendes af sted. Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb, her må forældre ikke inddrages i en underretning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top