Studerende måler spildevandsbassin med drone
Drone.jpg
Denne droneer blevet brugt til at opmåle et regnvandsbassin i Glostrup. Foto: Sofie Holm Laurtisen
GLOSTRUP. Forsyning fik muligheden for at få en 3D animation og volumenopmåling af deres Spildevandsbassin for enden af Søndervangsvej, da en studerende kontaktede dem omkring et samarbejde i forbindelse med en afsluttende opgave

– Det er en spændende teknologi, og noget vi godt kunne tænke os at arbejde videre med i fremtiden, så da Magnus kontaktede os i forbindelse med hans opgave, sagde vi hurtigt ja-tak til samarbejdet, siger Kenneth Larsen, Teamleder for Spildevand hos Glostrup Forsyning.
Fordelen ved droner er, at de er tids- og ressourcebesparende i forhold til andre metoder, og samtidig er det en spændende teknologi at se arbejde i virkeligheden, når billederne tages og opmålingen foregår.
– Jeg er i gang med min sidste opgave på studiet, hvor jeg bruger dronen som hjælp. Opgaven handler om volumenberegning, og det at estimere en maksimum kapacitet i for eksempel et spildevandbassin som her. Droner kan bruges til mange ting, for eksempel volumenberegning, opmålingsarbejde og planteregistrering, så droner giver mange spændende muligheder, fortæller Magnus Roald Jørgensen der læser til Skov- og Landskabsingeniør.

Sådan foregår målingen
Kort fortalt foregår opmålingen ved hjælp af dronebilleder og computerteknologi.
– Billederne som dronen tager indsættes i et program, som kan sætte alle billederne sammen, hvilket er et stort puslespil. Dronen programmeres til at overflyve bassinet, og samtidig tage mange billeder, der overlapper hinanden, siger Magnus Jørgensen.
For at kunne danne en 3D animation, har Magnus anvendt tre elementer. For det første forskellige genkendelsespunkter, som går igen på billederne. For det andet GPS koordinater i begge ender af bassinet, som angiver den præcise højde og dybde. Og for det tredje markering af det område, hvor der ønskes at måle volumenkapiciteten.
Herefter kan computeren beregne kapaciteten for bassinet, hvilket vil sige, hvor mange kubikmeter vand spildevandsbassinet kan håndtere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top