Venstre klar til kommunal kamp
Billede-01.jpg
Jan Lundquist (tv), Mette Engelbrecht (nr. 3 fra venstre) og Kurt Damsted (th) er de tre øverste på Venstres liste til næste års kommunalvalg i Brøndby. Her ses de sammen med formand for Venstre i Brøndby, Annie Hassekam. Foto: Kimmie Mie Winther
BRØNDBY. Venstre har netop valgt de tre første kandidater på listen til næste års kommunalvalg

Det hold, der skal stå i spidsen for Venstres hold til næste års kommunalvalg er netop blevet sat, og der er tale om et genvalg.
For de tre øverste på Venstres liste bliver nemlig de tre nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.
De tre kandidater er således Mette Engelbrecht, der er Venstres bud på en borgmester, og som nummer to og tre Jan Lundquist og Kurt Damsted.
De øvrige kandidater til Venstres liste vil blive offentliggjort efter partiforeningens generalforsamling til foråret 2017.

Gode resultater
Annie Hassenkam er formand for Venstre i Brøndby, og hun er meget tilfreds med det hold, der skal kæmpe om stemmerne i Brøndby:
– Det er et godt hold Venstre har i kommunalbestyrelsen, og jeg er meget stolt over de resultater, som Venstres gruppe har fået igennem.
Annie Hassekam mener således, at man i Venstre har sat sit tydelig præg på det kommunalpolitiske i den nuværende periode:
– Det er meget tydeligt, at kommunalbestyrelsen har ændret retning de seneste tre år og meget lig med det valgprogram, Venstre gik til valg på ved kommunalvalget i 2013. Skatten er sat betydeligt ned, fokus er på byudvikling, der virker, og der bliver taget langt flere langsigtede investeringer, end vi har set nogensinde før.
Og så mener Annie Hassekam, at Venstre i den grad har sat sit mærke på to store projekter, der har fyldt meget i den politiske debat de seneste år:
– Gruppen har talt for en mere åben forvaltning og det har resulteret i en brandingstrategi for sportsbyen, gennemført strategi for sociale medier og næste år kan kommunalbestyrelsesmøderne følges på nettet. Der er fokus på den tidlige indsats, som er en Venstre mærkesag, og den er vigtig for at ændre på de udfordringer, som Brøndby står over for i fremtiden. Men senest har Venstres gruppe fået stoppet beslutningen om at renovere Gildhøjhjemmet, for at undersøge muligheden for en privat investor som bygherre af et nyt plejehjem i Brøndbyvester, så jorden ved Gildhøj kan bruges til byudvikling i forbindelse med Sportsbyen. Men vi er også glade for, at projekt Sportsbyen er italesat så meget, at partierne i kommunalbestyrelsen engagerer sig. Nu håber vi bare, at det ikke bare er ord og valgflæsk fra Socialdemokraterne, men at der faktisk kommer et vækstcentrum i Brøndby, med de investeringer det kræver.

Opgør med sædvane
Venstre håber på, at der efter næste valg kommer en ny borgmester i Brøndby, nemlig Mette Engelbrecht. Hun glæder sig over, at det nuværende hold fortsætter:
– Jeg er meget tilfreds med, at Jan og Kurt ønsker at fortsætte i kommunalbestyrelsen. Og jeg håber, at vælgerne har bemærket de positive ændringer, der er sket i Brøndby med Jan, Kurt og mig i kommunalbestyrelsen. Jeg synes, vi har formået at rykke ved den generelle holdning i kommunalbestyrelsen om, at ”det har vi altid gjort”. Der er en mere åben og innovativ tilgang til at lave politik.
Et arbejde, Mette Engelbrecht håber, vælgerne vil belønne:
– Jeg er fortrøstningsfuld for det kommende valg, for vi har leveret nogle solide resultater i kommunalbestyrelsen og vil man have mere af vores politik, så er det vigtigt at møde op og sætte sit kryds ved Venstre til kommunalvalget.

Borgere og patienter
Kurt Damsted har i indeværende valgperiode været medlem af Social- og Sundhedsudvalget, og arbejdet i dette udvalg fortsætter han gerne med:
– Social og Sundhedsudvalgets område er mit hjertebarn, og jeg genopstiller, fordi jeg ønsker langt mere kvalitet i de serviceydelser, som kommunen udbyder, og så skal kommunens politikker ikke bare være ord på papir, men udtryk for politiske ambitioner. Mit motto er ”Investér før det sker”.
En anden ting, Kurt Damsted vil kæmpe for, hvis han bliver valgt, er samarbejde mellem Brøndby Kommune og patienternes forskellige foreninger:
– Desuden vil jeg kæmpe for, at Socialdemokraterne holder deres løfte til mig om, at kommunen skal samarbejde med de store patientforeninger, fordi de har mere viden og indsigt på mange forskningsområder end kommunens forvaltning har adgang til. Vi skal lære af de bedste og gøre det, der virker. Det er desværre ikke så meget af i dag.
Og så skal borgerne i større grad inddrages, mener Kurt Damsted:
– Min vigtigste mærkesag frem mod kommunalvalget er, at borgerne i størst muligt omfang skal have indflydelse på deres forløb i forhold til eget helbred, egen omsorg og egen behandling, når kommunen er indblandet. Jeg håber, Brøndbyborgerne har bemærket, hvor meget vi i Venstre har formået at flytte kommunalbestyrelsen hen imod en bedre fremtid.

Skolefokus
Også Jan Lundquist tager gerne et periode mere for Venstre:
– Jeg genopstiller, fordi jeg gerne vil være med til at udstikke den retning, Brøndby skal udvikle sig i fremadrettet. Der er store opgaver forude: Letbanen, sportsbyen, Kirkebjerg og Venstres mærkesag, nemlig udvikling af Brøndby Strand Centrum. Alle sager, der kræver et stort arbejde, for at vi kan udnytte det store potentiale, der ligger i netop disse vigtige emner. Og I Venstre ønsker vi brændende at investere så godt at Kommunen opnår sit fulde potentiale, for der er vi ikke endnu.
Og så skal der fokus på folkeskolen:
– Der ligger også en opgave i den fortsatte udfoldelse af folkeskolereformen, og i Venstre vil vi meget gerne have større inddragelse af både virksomheder og forældre, og så ser jeg gerne, at vi får mulighed for differentieret undervisning, og at bevægelsen i undervisningen bliver udviklet de kommende år. Det er en Venstre mærkesag at fokusere på den tidlige indsats, og vi har allerede sat fokus på den sproglige udvikling i daginstitutionerne, noget der har stor betydning for, hvordan børnenes indlæring bliver i deres skoleforløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top