At kristendommen er en del af kulturen og historien ved alle børn i Brøndby
tonnyogniels1-002.jpg
Niels Jelsbak (th) har ansvaret for Middelalderlandsbyens formidling til børn og unge, og sammen med Tonny Soltau, daglig leder af Middelalderlandsbyen, mener han, det er vigtigt, at børn og unge får en fornemmelse af kristendommen har spillet en vigtig rolle i Danmark. Foto: Middelalderlandsbyen
BRØNDBY. I Middelalderlandsbyen i Brøndby ser de det som deres opgave at give alle børnene en forståelse af kristendommens betydning for vores historie og kultur

– Jeg så dig ikke til paneldiskussionen 1000 års Tro, og hvad så? i går aftes. I kølvandet på DRKs udsendelser af samme navn. Det var en ganske interessant diskussion om religionen/kristendommens rolle i det danske samfund. Kristeligt Dagblads chefredaktør gik endog så langt, at han talte om, at den kommende generation af danskere var på vej mod religiøs analfabetisme og ikke vidste noget om religion, når de forlod folkeskolen. Jeg synes, at påstanden var lige lovligt generaliserende, specielt set med mine lokale middelalderbriller. I Brøndby kommune kommer stort set alle skolebørn herud i Middelalderlandsbyen, ca. 3.000 børn på årsbasis.
Denne hilsen landede i indbakken på redaktørens mail i slutningen af november.
Afsenderen var Tonny Soltau, daglig leder af Middelalderlandsbyen i Brøndby, og han fortsatte sin mail med følgende ord:
– Her får de dannelse og viden omkring udviklingen af det danske samfund og religion. Jeg synes at det er livsbekræftende at en meget stor del af vores besøgende børn har en anden etnisk baggrund end dansk, og alligevel kommer glade og nysgerrige på besøg med deres børnehaver og skoler. Hos os hører de om udviklingen fra asatro til kristendom, historien om Sct. Olavs billede og lillefingerknoglen i relikvieskrinet, samt den spændende forklaring på, hvorfor der er en asylring på herredøren af vores stavkirke.

Rockstjernen
Da Folkebladet et par uger senere besøger Tonny Soltau og kollegaen Niels Jelsbak, formidler ved Middelalderlandsbyen, for at høre om kristendommens kulturelle betydning, stavkirken og Middelalderlandsbyens arbejde med at formidle alt dette, er der ganske vist ingen børn.
Men til gengæld masser af viden og anekdoter, fra en tid, der ifølge Tonny Soltau og Niels Jelsbak markerer et markant skifte i dansk kultur og samfund:
– Det er en interessant kirke, for der er jo tale om en brydningstid, mellem vikingetid og katolsk tid.
Vi står i stavkirken i Middelalderlandsbyen. Der er tændt stearinlys, og selvom vinteren er uden nævneværdig sne og frost, kan man let forestille sig, hvordan det må have været at gå til gudstjeneste i sådan en trækirke for 1000 år siden. Dengang kirker som denne begyndte at skyde op i hele Danmark i forbindelse med, at asatro blev skiftet ud med kristendommen.
Over det lille alter hænger en kopi af Åbykrucifikset, der forestiller Jesus på korset.
Men ikke som en Jesus, der lider og har været udsat for tortur. Men som en Jesus, der på bedste stjernemaner slår ud med armene og siger:
– Var det alt?
Tonny Soltau fortsætter:
– Der er en del børn, der undrer sig, når de ser det her krucifiks. For Jesus er ikke kommet til lidelseshistorien endnu. Men ligner en rockstar eller en viking med store hænder, slanke fingre og kongekrone. Det, synes børnene, er rigtig fantastisk.

En rigtig kirke
Middelalderlandsbyen er en samling rekonstruerede huse fra 1350, og et sted stort set alle byens børn og skoleelever før eller siden besøger. Men som også danner rammen for andre former for formidling og events, herunder en række markeder og festivaler.
En væsentlig del af Middelalderlandsbyen er stavkirken, der er en kopi af en kirke fra Sverige, der blev bygget omkring år 1100.
Og det er i denne kirke, at byens børn og elever, uanset om kristendom eller religion spiller en rolle i deres hverdag, bliver introduceret for den religion, der tog over i Danmark fra omkring år 1000 og fremover påvirkede dansk kultur, åndsliv og samfundsstruktur.
En kirkebygning, der giver børnene et reelt billede af, hvordan datidens vigtigste bygning så ud, fortæller Niels Jelsbak:
– Kristendommen kom hertil for cirka 1000 år siden. Dengang byggede man simple kirker af træ, med et skib, et kor og et krucifiks. I sidealtrene kunne man bede til Jomfru Maria eller Olav den Hellige, som denne kirke er indviet til. Desuden var der en døbefont, der stod væk fra alteret, og hvor vandet var fyldt op til randen. Her blev børnene dyppet helt under vandet.
Relikvier, rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande, kom med tiden til at spille en stor rolle i den kristendom, der voksede sig stærk i løbet af Middelalderen, og faktisk har Middelalderlandsbyen sit eget lille stykke relikvie:
– Vi har også et relikvie, fra den hellige Olav. Han var meget berømt i Middelalderen og gjorde Norge kristent. Han blev slået ihjel af nogle vikinger og nogle af hans jordiske rester blev begravet i domkirken i Trondheim. Af uransaglige grunde er der endt en lille håndrodsknogle her hos os.
Tonny Soltau holder den lille stump frem:
– Børnene tror på det, når de ser den.

Flere kasketter samtidig
Ifølge Niels Jelsbak var kristendommen i middelalderen en alvorlig sag:
– Folk troede på, at den dag de skulle herfra, ville de komme i himlen og få deres belønning der, hvis de gik i kirke, fulgte budene, gav penge til de fattige og i det hele taget gjorde, som præsten sagde. Dermed var gudstjenesten ikke som i dag et supplement til alt mulig andet.
Og præsten havde flere opgaver på samme tid:
– Gudstjenesterne var længere, noget foregik på dansk og noget foregik på latin. Noget af gudstjensten handlede om det, der står i biblen. Men noget af den handlede om dagligdags, praktiske ting med fokus på at få tingene til at hænge sammen i lokalområdet. Desuden var præsten embedsmand og fik beskeder fra centralmagten som han skulle videregive. Det hele var ligesom blandet sammen og foregik i kirken.

Gør indtryk
Niels Jelsbak har en rolig og afdæmpet stemme. Han må have fortalt historien mange gange.
Alligevel lytter man, og det gør børnene og eleverne også, når de træder ind i kirken og møder rummet og Niels Jelsbaks fortælling:
– Børnene, men i grunden alle besøgende, bliver rolige og falder ned, når de kommer herind. Lyset og det med at der er højt til loftet gør indtryk. Så kigger jeg rundt, og når der efter nogle sekunder er opmærksomhed, kan jeg begynde at fortælle. På en hel anden måde end ude i en klasse eller ude i landsbyen. Det her rum samler ligesom på en måde. Uanset om det er skoleklasser eller voksengrupper. Det der med at vi lukker døren, der sænker sig en stilhed, der er mobilfrit område.

Har formet samfundet
Dermed er vi fremme ved Tonny Soltaus indledende påstand.
Nemlig at langt de fleste børn og unge i Brøndby, uanset om kristendommen er en aktiv religion i deres eget liv, i dette kirkerum får et indtryk af, at kristendommen som kulturel og samfundmæssig kraft på afgørende vis har formet det samfund, de vokser op i.
En påstand Niels Jelsbak er enig i:
– Det, de gerne skal forstå, er, at kristendommen er en del af Danmarks historie. Det hele hænger sammen. I den måde, vi tænker, både dengang og i dag, er der en sammenhæng mellem kristendommen og civilsamfundet. Det kan man ikke fortælle så præcist til skolebørn. Men så går det ud på at forklare, at kristendommen kom hertil og blev en del af landet.
Selvom kirken således også er et religiøst rum, kan børnene godt skelne religionen fra kulturen, mener Niels Jelsbak:
– I klasserne i Brøndby er der børn, der tror på mange forskellige ting. Men fordi det er en historisk ramme, kan vi springe nogle led over for at komme hen og fortælle om kirken og historien. Så alle børnene er aktive, stiller spørgsmål og får en ide om, at samfundet har flyttet sig.

Dengang og nu
Vi har stillet os ved den ene af stavkirkens to døre, herredøren.
Et obligatorisk stop når børnene og eleverne skal se kirken og høre om overgangen fra asatroen til kristendommen.
Her kan man, smedet i jern, se historien om Jesus, der bespiser 5000 mennesker med fem brød og to fisk, fortællingen om Adam og Eva i Paradisets Have og beretningen om Jesus på korset.
Og så kan man se noget, der minder børnene om, at den tid, Middelalderlandsbyen fokuserer på, er en tid, hvor en verdensopfattelse glidende blev skiftet ud med en anden, siger Tonny Soltau:
– Det er en brydningstid. For på en måde kan det være slangen i Paradis. Men det kan også være noget Midgårdsormen.
Desuden er der på døren en ring, der gør det tydligt, at selvom der er 1000 års afstand mellem børnene og middelalderen, så er der temaer, der går igen, fortæller Niels Jelsbak:
– Det her er en asylring. Hvis man var forfulgt i middelalderen og nåede at gribe fat i ringen, inden man blev fanget, så kunne man bede om asyl. Så ville kirkens folk tage sig af en og give mad og husly og måske finde et nyt sted at bo. Nogle af børnene har forældre, der er flygtninge, og det er noget, de alle kan se hver eneste dag. Så det at være flygtning og forfulgt, det kan man i hvert fald datere helt tilbage til middelalderen. Det er en del af menneskets historie og dermed også en del af kirkens historie.

Det kan vækkes
I mailen, som Tonny Soltau i sin tid sendte til Folkebladets redaktør, fornemmede man en vis harme over den generaliserende påstand, at børn og unge intet vidste om religion og kristendom.
Mailen sluttede derfor med følgende salut:
– Min påstand er, at hvis der var mere involverende formidling, der satte religionen ind i en samfundsmæssig og historisk kontekst, ville langt flere børn og unge få vakt deres nysgerrighed over for livets store spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top