Daginstitution lukningstruet
vangen.jpg
I disse lokaler ligger lige nu Vangen, i fremtiden kan de blive samlingssted for dagplejen. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Daginstitutionen Vesterlys afdeling Vangen bliver sandsynligvis lukket 1. april i år - det er forældrene helt med på, de forventer, det vil hæve kvaliteten

Daginstitutionen Vesterly har færre børn, end der er plads til. Derfor har kommunen planer om at lukke den ene afdeling.
Vesterly er som flere andre daginstitutioner i Glostrup fordelt på to adresser. Den ene ligger lige ved siden af Vestervangskolen og hedder Gården, den anden ligger på Diget lige ved siden af Glostrup Butikstorv og hedder Vangen. Den er den mindste af de to og den skal formentlig lukke 1. april.

For få børn
Samlet set har institutionen færre børn, end den er normeret til. Der er plads til 43 vuggestuebørn og 77 børnehavebørn.
Antallet af børn svinger lidt hen over året. Når de største børn lige er startet i skole, er der færre børn på daginstitutionerne end normeringen, mens der om vinteren og foråret normalt er flere børn end normeringen.
Lige nu burde børnetallet altså ligge noget over normeringen, men det gør det ikke. I november var der indskrevet 32 vuggestuebørn og 73 børnehavebørn.
Administrationen i Glostrup Kommune har derfor foreslået at lukke afdelingen Vangen og samle børnene i de lokaler, hvor Gården ligger i dag, under et nyt navn. Forslaget skal i høring ved forældrebestyrelsen, hvor Karina Mathisen er formand. Hun er positiv overfor planerne.
– Jeg ser det som noget positivt, der kan øge børnenes trivsel. Det har givet nogle problemer, at institutionen er delt i to. Det gør, at man får kompetencerne samlet et sted, så det er vuggestuepædagoger, der tager sig af vuggestuebørn og børnehavepædagoger, der tager sig af børnehavebørn, siger hun.

Samlet med færre børn
Når de to afdelinger bliver samlet og får et nyt navn, bliver den nye institution også nednormeret. Fra i dag at have plads til 43 vuggestuebørn i alt, hvoraf de 28 er på Gården, skal der i fremtiden være 36 vuggestuebørn. I dag er der plads til 77 børnehavebørn i alt, hvoraf 44 er på Gården, men i fremtiden skal der være 62 børnehavebørn i de samme lokaler. Karina Mathisen har sit barn på Vangen, så hun kender ikke så meget til Gårdens lokaler.
– Det er svært at udtale sig om det, når planerne ikke ligger fast. Jeg håber, at der er nye tiltag på vej, når alt falder på plads, siger hun.
I dag har institutionen en del vikarer, ligesom der er en ledig lederstilling. Det er derfor kommunens forventning, at man kan gennemføre sammenlægningen uden at fyre medarbejdere.
Rent praktisk er alle vuggestuebørn allerede blevet samlet i Gårdens lokaler. Samtidig er alle de børn, der skal starte i skole blevet samlet i Vangens lokaler. De skal starte i skole 1. april, hvor de starter i SFO’en. Derefter vil der kun være 22 børnehavebørn tilbage på Vangen. Bliver forslaget endeligt vedtaget, skal de 22 børn så flyttes til Gården.

Overdrages til dagplejen
Når Vangen lukker, står den tidligere institution naturligvis tom. Bygningen ejes af Glostrup Boligselskab, men Glostrup Kommune lejer lokalerne og kan ikke opsige lejemålet.
Bliver sammenlægningen vedtaget, er det derfor foreslået, at Dagplejen overtager Vangens lokaler.
Der var i budgettet for 2017 afsat 547.000 kroner til at gøre nogle andre lokaler klar til dagplejen. Det var lokaler på 1. sal i bygningen lige ved siden af Vangen, hvor der tidligere har været klub. Ved i stedet at bruge de lokaler, som Vangen bruger lige nu, kan de fleste af pengene til renovering spares.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top