Der føles trygt i Brøndby Strand
BRØNDBY. Før sommerferien 2016 gennemførte de ni boligafdelinger og Netværkskontoret en tryghedsundersøgelse i Brøndby Strand. Størstedelen af beboerne oplever området som et trygt sted at bo

Det går godt med trygheden og naboskabet i de ni boligafdelinger.
Det er der først og fremmest grund til at glæde sig over, når man ser på resultatet af tryghedsundersøgelsen. Mere end otte ud af ti føler sig således respekteret af de andre beboere, de er glade eller meget glade for at bo i Brøndby Strand og vil gerne blive boende. Mere end syv ud af ti føler sig trygge eller meget trygge ved at bo og færdes i området, ligesom de oplever, at de andre beboere er hjælpsomme.
En beboer siger således:
– Man kan bare lukke sine børn ud i gården og lade dem lege der, uden man selv behøver gå derned. De ved godt, at de bare skal blive i gården. Hvor mange steder kan det man nu om dage? Det er lidt ligesom det, man ser fra 70’erne. Hvis jeg ikke selv er hjemme, ved jeg, mine børn altid har nogle andre, de kan ringe på ved, hvis der er noget.
Respekten på tværs af etnicitet giver undersøgelsen også et positivt billede af. Her oplever 80 procent af beboerne, at området er et sted, hvor beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen. Undersøgelsen viser også, at de forskellige generationer trives side om side. Her mener 80 procent, at børn og voksne har det godt sammen.

Kriminalitet mærker
Trygheden påvirkes dog af oplevelsen af kriminalitet, som er dét tema i undersøgelsen, der kommenteres mest negativt på. 59 procent oplever, at kriminalitet er et problem i området i nogen eller høj grad. Det kan være indbrud, salg af stoffer og trusler, der refereres til.
Mange oplever dog snarere utryghed end kriminalitet. De synes, de unge larmer, virker overvældende, eller de oplever, at der er for dårlig belysning, hvilket gør dem utrygge. Så mange ønsker flere overvågningskameraer, mere lys osv.
En beboer beskriver det på følgende måde:
– Der sker generelt ikke meget ballade, men grupperingen af unge skaber utryghed.

Der er 1018 svar i undersøgelsen, når man sorterer dem fra, som ikke har besvaret hele undersøgelsen.
1018 besvarelser ud af 3325 husstande giver en svarprocent på cirka 31

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top