En tilfældighed eller et system der trænger til sygepleje?
dansk-sygepleje-råd.jpg
GLOSTRUP. Inge og Per Sørensen har flere gange oplevet, at hjemmesygeplejen ikke har overholdt aftaler. Udvalgsformanden ærgrer sig, men mener tilfredsheden generel er stor. Socialdemokratiet mener, problemet stikker dybere

Interviewet er nødt til at finde sted fra morgenstunden. For Per Sørensen er nemlig en aktiv herre.
Selvom han for længst har passeret pensionsalderen, er han stadig erhvervsaktiv i det firma, han i sin tid drev sammen med sønnen.
Men Per Sørensen er også kommet i en alder, hvor årene har slidt på kroppen. Ikke voldsomt, bare sådan i almindelighed.
Derfor er Per Sørensen nødt til at have hjælp. Dels til at skifte et kateter fire gange om året og dels til to gange om ugen at få skiftet forbindingen på begge ben.
Noget der, i lægmands øjne, forekommer vigtigt, men dog rutinemæssigt.
Hjælpen til dette får han fra hjemmesygeplejersken i Glostrup Kommune, og aftalen er, at Per Sørensen og hans kone Inge selv klipper forbindingen op om morgen, hvorefter han tager et bad og er klar, når hjemmesygeplejersken kommer mellem kl. 8 og 9. Så der ikke skal bruge unødig tid. Hvis altså hjemmesygeplejersken kommer:
– To gange i løbet af oktober og november måned, dukkede hjemmesygeplejersken nemlig ikke op. Den ene gang ventede vi helt til kl. 9, hvorefter vi ringede til visitationen. Men den har kun åbent mellem kl. 8 og 9, så vi blev nødt til at ringe til Borgerservice, som så sendte os videre til akuttelefonen, siger Per Sørensen.
Den anden gang måtte Inge og Per Sørensen selv gøre noget ved problemet:
– Da de ikke kom, satte vi selv et plaster på, så godt vi kunne, så jeg kunne komme på arbejde.

Må forklare hver gang
Inge og Per Sørensen understreger, at samtlige de medarbejdere, der kommer, er søde og passer deres arbejde. De har således intet at udsætte på dem. Alligevel undrer det Inge og Per Sørensen, at der kommer så mange forskellige:
– Der er ikke en fast, der kommer og skifter forbindingen, så vi må forklare det hver gang.
Noget, der ifølge Per Sørensen har betydning i forhold til helbredelsen af benet:
– Jeg har rosen i mit ben, og jeg tænker, at hvis det var den samme, der kom fast, og som måske endda havde viden om det, at så ville det være bedre for benet.
Det skiftende personale giver også et andet problem, fortæller Per Sørensen:
– De har et papir med hver gang, og nogle gange dukker der en op, som slet ikke har læst papiret, og vi må derfor sætte dem ind i sagen.

Hvor er i?
I december måned skulle Inge og Per Sørensen være sammen med resten af familien og ville derfor ikke være hjemme, en af de dage, de ellers får besøg.
Noget de flere gange havde gjort opmærksom på. Alligevel fik de et opkald fra en hjemmesygeplejerske:
– De ringede for at spørge, hvorfor vi ikke var hjemme. Det var mærkeligt, for det havde vi altså sagt flere gange.
Lige nu venter Inge og Per Sørensen på, at Per Sørensen skal få det kompressionsbind, han har søgt om, og som er et vigtigt element i at holde rosen i ave. Men det tager tid, fortæller han:
– Det har desværre vist sig, at der er 12 ugers svartid på dette. Det er godt nok lang tid.

Noget må være galt
Inge og Per Sørensen overvejer, om de blot har været uheldige.
Men mener samtidig, det er vigtigt at få sagen frem i lyset, så andre, der har oplevet det sammen, men ikke har kræfterne og lysten til at fortælle om det, kan få hjælp:
– Ledelsen må jo enten være inkompetent, eller også må de være underbemandet, siger Per Sørensen og tilføjer:
– Jeg ville jo blive glad, bare der var en bestemt person, som kunne følge udviklingen i behandlingen. På den her måde er arbejdet jo spildt.

Ærgrer formand
Lars Thomsen (V), er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Glostrup Kommune. Da Folkebladet ringer til ham, siger han:
– Det ærgrer mig, at en borger har oplevet dette. Derfor har jeg også bedt om en kort redegørelse for, hvordan forholdene er i hjemmesygeplejen.
Denne redegørelse viser ifølge Lars Thomsen at der ikke er et systematisk problem i hjemmesygeplejen. Dog tilføjer Lars Thomsen:
– Der er mangel på sygeplejersker i det københavnske område, og det har vi også mærket i Glostrup. Det kan naturligvis give nogle udfordringer i forhold til vagtskemaet.
Lars Thomsen kender ikke den konkrete sag, og kan derfor heller ikke udtale sig om detaljerne i den. Men siger alligevel:
– Det er uheldigt, at en borger har haft denne oplevelse, og uanset hvor travlt, man har, så må der altid være tid til at ringe til borgeren og sige, at man bliver forsinket, hvis det altså er det, der er tilfældet.
Desuden er det vigtigt at gøre borgerne opmærksom på, at mange ting skal passe sammen på området, fortæller Lars Thomsen:
– Vi er nødt til at forklare, at man nok ikke kan forvente at have den samme hjemmehjælper hver gang, da man skal tage hensyn til for eksempel ferier og weekendarbejde.

Der sker noget
I december 2016 diskuterede Social- og Sundhedsudvalget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig i Glostrup Kommune.
Undersøgelsen forholder sig ikke til tilfredsheden med hjemmesygeplejen. Lars Thomsen mener dog alligevel, at undersøgelsen kan bruges:
– Den viser, at modtagerne generelt set er tilfredse. Desuden taler jeg med mange flere tilfredse end utilfredse borgere.
Hertil kommer, at hjemmesygeplejen i den kommende tid vil opleve et løft, siger Lars Thomsen:
– I december besluttede Venstre, DF og Enhedslisten at bruge en del af de penge, vi får fra værdighedsmilliarden, til at ansætte tre ekstra sygeplejersker
På denne baggrund afviser Lars Thomsen også Inge og Per Sørensens påstand om, at ledelsen af hjemmesygeplejen enten er inkompetent eller mangler ressourcer:
– Vi har en dygtig og engageret ledelse, og der arbejdes løbende på at gøre tingene bedre. Desuden har vi et dygtigt personale, der brænder for deres job.

Det skal undersøges
Susanne Nordbjerg Bach er medlem af Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet, og hun deler ikke holdning med Lars Thomsen:
– Hvis man spørger formanden (Lars Thomsen, red.), får man at vide, at det går godt. Men når jeg taler med andre får jeg et andet indtryk.
Susanne Nordbjerg Bach kender heller ikke den konkrete sag. Men ud fra Folkebladets beskrivelse mener hun, den skal bruges til at se nærmere på forholdene i hjemmesygeplejen i Glostrup:
– Jeg vil på et kommende møde spørge til, om det blot er et enkeltstående tilfælde, eller om der er større problemer. Så må vi se, hvad det fører til.

Mangler sygeplejersker
For Susanne Nordbjerg Bach er det dog tydeligt, hvad det egentlige problem er:
– Der mangler ganske enkelt sygeplejersker på området. Sygeplejerskerne er mere og mere pressede, og der bliver brug for flere forskellige kompetencer. Der bør ses nærmere på forholdene i hjemmesygeplejen.
Af den grund mener Susanne Nordbjerg Bach også, at pengene fra Værdighedsmilliarden skulle være brugt anderledes:
– En del af pengene blev brugt på SOSUere. Det var et flertal bestående af Dansk Folkeparti og Venstre, der besluttede det. Men hvorfra ved de, at det er netop det, der mangler. Det er altså ikke politikerne, der skal bestemme, hvad der mangler af personale.
Lars Thomsen hæfter sig ved, at den brugertilfredshedsundersøgelse, Social- og Sundhedsudvalget behandlede i december viser en generel tilfredshed.
Det, mener, Susanne Nordbjerg Bach, er at stække resultatet af undersøgelsen for vidt:
– Undersøgelsen er ikke en katastrofe, men den viser tydeligt, at Glostrup befinder sig under landsgennemsnittet.

Ikke normalt
At politikerne i Glostrup har en forskellig opfattelse af, hvorvidt hjemmesygeplejen i Glostrup har større problemer, eller om Inge og Per Sørensen blot har været uheldige, er ikke overraskende.
Derfor har Folkebladet ringet til Maybrith Gronemann, rehabiliteringschef i Glostrup Kommune, for at høre hendes vurdering af sagen. Hun kender kun til sagen fra Folkebladet, men siger:
– Jeg har ikke hørt om noget tilsvarende tidligere, så det undrer mig.
At Inge og Per Sørensen har haft besøg af mange forskellige sygeplejersker finder Maybrith Gronemann uheldigt, men siger uden at kende den konkrete sag:
– Det skal naturligvis helst være den samme, der kommer på besøg, men det er i sagens natur et område, hvor man kan få besøg af forskellige personer, da de ansatte også arbejder i weekender, helligdage og evt. om aftenen og derfor også skal have fri på andre tidspunkter. Desuden har vi oplevet en vis gennemstrømning, hvor det har været nødvendigt at ansætte nyt personale.
Inge og Per Sørensen fortæller, at det personale, de får besøg af, læser på et stykke papir, hvordan de skal hjælpe Per Sørensen.
Det undrer Maybrith Gronemann:
– Der bliver foretaget en digital registrering, når en borger har haft besøg. Ofte bliver det noteret, hvis der er noget, man skal være opmærksom på næste gang, borgeren får besøg.
Systemet bruges også til at registrere, hvis der mangler sygeplejeartikler.
– Hvis der er noteret meget vedrørende borgeren kan det være en hjælp for sygeplejersken, at have et print med ud til borgeren, fortæller Maybrith Gronemann.

Kan få kontakt
Den ene af de gange, hvor hjemmesygeplejersken udeblev, ringede Inge og Per Sørensen til Borgerservice og blev viderestillet til akuttelefonen.
Uden at kende den konkrete sag fortæller Maybrith Gronemann, at i sådanne tilfælde kan man altid komme igennem til hjemmesygeplejens akuttelefon.
Hjemmesygeplejens akuttelefon kan borgerne ifølge Maybrith Gronemann få kontakt til hele døgnet. Derudover har hjemmesygeplejen fast daglig telefontid kl. 8 – 9 og kl. 13 -14.

Sygeplejeklinikken åbner officielt den 8. marts.
Borgerne skal have mulighed for at booke tid i åbningstiden, så de kan få skiftet forbinding eller få ordnet andre ting, hjemmesygeplejeskerne tager sig af.
Det er håbet, at borgernedermed kan planlægge bedre, samtidig med at hygiejnen bliver bedre i klinikken end i borgerens eget hjem.
De, der ikke kan benytte sig af tilbuddet, vil forsatkunne modtage ydelser i eget hjem.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top