Hos Venstre lytter vi ikke bare, vi handler
Af Sophie Brohus, formand for Børne- og Skole udvalget, Lars Thomsen formand for Social- og Sundhedsudvalget, Piet Papageorge, formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, alle fra Venstre. Børnehaveforældre ønskede en ny daginstitution, vi bygger en ny Fuglekjær. Bestyrelsen i aktivitetscenteret ønskede mere plads, vi udvider aktivitetscenteret. Kommunes foreninger har gode ønsker, vi tilpasser multihallen ved Nordvangsskolen […]

Af Sophie Brohus, formand for Børne- og Skole udvalget, Lars Thomsen formand for Social- og Sundhedsudvalget,
Piet Papageorge, formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, alle fra Venstre.

Børnehaveforældre ønskede en ny daginstitution, vi bygger en ny Fuglekjær. Bestyrelsen i aktivitetscenteret ønskede mere plads, vi udvider aktivitetscenteret. Kommunes foreninger har gode ønsker, vi tilpasser multihallen ved Nordvangsskolen og anlægger en kunstgræsbane. Hjemmesygeplejerskerne ønskede en sygeplejeklinik, den indvies 8. marts.
Og sådan kunne vi blive ved. Hos Venstre lytter vi nemlig ikke bare, vi handler også. Det kommer måske ikke som nogen stor overraskelse, at ikke alle ønsker kan tilfredsstilles. Det er også klart, at lige meget hvor meget, man lytter, så skal man som politikere nogle gange prioritere, det er jo trods alt det, vi er valgt til.
Derfor er det også utilstedeligt, at Lisa Ward i sit interview den 10. januar så ufuldkomment referer håndteringen af værdighedsmilliarden, da der forud for beslutningen netop har været afholdt borgermøde og høring, og der har ikke været nogen negative tilbagemeldinger omkring fordelingen af de varme hænder. Vi lyttede og vi handlede.
Men når nu vi er i gang med at lytte og kaste beskyldninger, så kan det jo undre, at de lyttende Socialdemokrater så sent som i december ved Børne- og Skoleudvalgets møde lodret gik imod skolebestyrelsen. På punktet omkring placeringen af kommende børnehaveklassebørn, lyttede Venstre nemlig til skolebestyrelsens klokkeklare anbefaling; at lytte til forældrene og respektere deres ønske om skolematrikel. Omvendt, så valgte Socialdemokraterne ikke bare at stemme imod model 1, men også at begære sagen i kommunalbestyrelsen, hvilket risikere at forsinke processen for de mange forældre og børn, der venter på svar.
Så måske en socialdemokratisk borgermester vil lytte, det her beviser da, at den socialdemokratiske gruppe ikke altid gør.
For os i Venstre er sagen klar: Alle kan lytte, men kun få tør handle.

Svar:
Venstres læserbrev uden belæg
Af Lisa Ward, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Glostrup

Jeg undrer mig. Et ukontroversielt interview i avisen får tre udvalgsformænd fra Venstre til at angribe mig og Socialdemokratiet, mens de praler af deres egne politiske resultater.
Jeg har i artiklen primært peget på vigtigheden af at samarbejde og at lytte og med vilje ikke søgt at slå politisk plat på noget eller svine politiske modstandere til. Den vej er ikke min vej og bliver det heller aldrig.
Om Venstres resultater: Daginstitutionen Fuglekær er oprindeligt vores forslag, og vi er glade for, at Venstre i hvert fald her har lyttet. Udvidelsen af Aktivitetscentret og den ny sygeplejeklinik glæder vi os også over. Ingen kan tage æren herfor alene.
Havde Venstre lyttet til os, da vi foreslog en hal ved Nordvangskolen i stedet for at bygge den overflødige hal i Ejby, kunne kommunen have sparet en stor udgift, og Nordvangskolenkunne have haft sin tiltrængte hal for flere år siden.
Vi har tillid til, at de mennesker, der leder og udfører arbejdet på vore plejecentre bedst kan vurdere hvilke fagpersoner, der giver mest kvalitet for pengene til netop deres plejecenter, når Værdighedsmilliardens midler skal fordeles.
Da skolerne blev til én Glostrup Skole, var der bred enighed om, at økonomien blandt andet var afhængig af en klasseoptimering, der ville betyde cirka 11 millioner kroner pr. år. Vi holder her blot vores del af aftalen, når vi vælger modellen med en børnehaveklasse mindre, end Venstre foreslår. Og tidsfristen er ifølge forvaltningen ikke et problem.
Det er en kendsgerning, at vi i kommunalbestyrelsen er enige om langt det meste. Jeg håber, at vi på trods af, at det er et valgår, må få et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen i 2017, hvor vi husker at lytte og samarbejde. Det er det, vi er valgt til, og det,der gavner vore borgere bedst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top