Sådan bliver forsyningspriserne i 2017
GLOSTRUP. Glostrup Forsyning har offentliggjort deres priser for 2017. Affald og vand bliver dyrere

Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne. Derfor sigter Glostrup Forsyning mod stabile takster fra år til år, men de oplever samtidig, at blandt andet udefrakommende faktorer kan påvirke taksterne, hvilket gør sig gældende i år.

Affald stiger
Priserne på affald stiger i år med 190 kr. inklusiv moms for en almindelig husstand. Prisstigningen skyldes primært indførsel af ny affaldsordning i Glostrup Kommune, hvilket betyder flere afhentningsdage.

Fjernvarme
Det er ikke alle i Glostrup Kommune, som har fjernvarme, men hvis man har, så falder den variable afgift i år med 12,50 kr. inklusiv moms pr. GJ, som følge af en lavere indkøbspris hos fjernvarmeleverandøren VEKS, på deres variable afgift. Derimod stiger den faste afgift med 75 kr. på første trin pr. KW. Stigningen er påvirket af, at VEKS faste afgift stiger i 2017.

Vand og spildevand
Vandtaksten består af to dele, nemlig drikkevand og spildevand, der afledes til kloak. Prisen for drikkevand stiger med 1 kr. inklusiv moms pr. kubikmeter, mens spildevandstaksten stiger med 4,25 kr. inklusiv moms pr. kubikmeter. Spildevand er især påvirket af omkostninger til rensning hos Biofos (Tidligere Spildevandscenter Avedøre), hvor Glostrup Forsynings omkostninger stiger med cirka tre millioner kroner.
Derfor stiger den samlede vandtakst med 5,25 kr. inklusiv moms pr. kubikmeter, svarende til cirka 630 kr. om året for en almindelig husstand med et vandforbrug på 120 kubikmeter.
På Glostrup Forsynings hjemmeside kan man læse mere om udviklingsaktiviteter, herunder muligheden for tilslutning til fjernvarme og forsyningens tiltag for at gøre Glostrup grønnere. Desuden findes det fulde overblik over alle priserne for 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top