Skitse for Vallensbækvej vedtaget
Vallensbækvej-indsnævres-og-forskønnes_illustration-af-GHB-Landskabsarkitekter-002.jpg
Selvom der er enighed om, at de skal gøres noget ved Vallensbækvej, var der uenighed om den videre proces. Foto: Illustration: GHB Landskabsarkitekter
VALLENSBÆK. Der skal gøres noget ved Vallensbækvej. Det var der enighed om på det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Men den videre proces skabte uenighed

De sidste år har der været flere uheld, 85 procent af bilisterne kører for stærkt med cirka 10 km/t, mens mere end 60 biler hvert døgn kører mere end 90 km/t på en strækning, hvor fartgrænsen i dag er 60.
Sådan blev virkeligheden på Vallensbækvej beskrevet på kommunalbestyrelsesmødet lige inden jul.
Derfor skulle de lokale politikere forholde sig til en skitsesplan for, hvad man kunne gøre for at dæmme op for disse problemer.
En skitsesplan der, var der bred enighed om, var et godt og kvalificeret bud på, hvad man kan gøre ved problemerne.
På mødet blev der imidlertid rejst tvivl om, hvem der skal træffe den endelige beslutning om, hvorvidt planerne skal føres ud i livet, kommunalbestyrelsen eller Teknik- og Miljøudvalget.
Således sagde Kenneth Kristensen Berth (DF), der mente, at projektet burde sendes i offentlig høring:
– Jeg har fået at vide, at det er Teknik- og Miljøudvalget, og det er uheldigt, da det så ikke er kommunalbestyrelsen. Desuden kræver det en større inddragelse af borgerne.
Også Niels Jørgensen fra Venstre var kritisk overfor måden, projektet er tænkt gennemført:
– Jeg er glad for, at der sker noget. Men det er svært at vurdere ud fra et skitseprojekt, hvordan det bliver.
Af den grund foreslog Niels Jørgensen, at det blev udspecificeret, at Teknik- og Miljøudvalget løbende forelægges planer og ideer, før der planlægges i detaljer.
Et forslag, der ikke var flertal for, ligesom DF’s forslag om sende projektet i høring heller ikke kunne støttes af flertallet.
Socialdemokratiet var ligesom De Konservative glade for planen, som den blev præsenteret i skitseform. Således sagde Martin Nielson:
– Noget af det, der er godt ved det her projekt, er, at det er støjdæmpende.
Partikollagen Søren Wiborg var også ganske tilfreds:
– Det er et godt projekt, og jeg kan ikke stemme for Niels eller Kenneths forslag, da vi ikke skal være sagsbehandlere.
Efter kommunalbestyrelsesmødet var Henrik Rasmussen (K), borgmester, ganske tilfreds:
– Kommunalbestyrelsen har besluttet at højne sikkerheden, sænke støjen og gøre det hele kønnere – og lidt sjovere. Vi har afsat penge til at indsnævre vejbanerne og gøre dem kurvede, vi sænker fartgrænsen og så bruger vi de frigivne arealer til at forskønne Vallensbæk med plads til liv og bevægelse.

To spor og grønt areal
Planen er, at Vallensbækvej indsnævres fra fire til to spor mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej.
Der bliver i stedet etableret svingbaner for de bilister, der skal dreje ned ad sidevejene.
Kørersporene ændres, så vejen får et kurvet forløb og hastighedsgrænsen sættes ned til 50 km/t.
Fortov og cykelstier bliver bevaret, som de er nu.
Vejtilslutningerne til de eksisterende kryds ved Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej tilpasses den nye udformning af Vallensbækvej.
Der ændres ikke yderligere på krydsene.
I forbindelse med arbejdet vil der opstå nogle friarealer, som ifølge planen kan udnyttes til at forskønne strækningen med for eksempel beplantning og farvet asfalt.
På vejens sydlige side ned mod Holbækmotorvejen vil der blive mulighed for ophold og aktiviteter for fodgængere. Her færdes mange mennesker: Børn og unge på vej hjem fra skole, forældre der henter deres børn eller skal løbe en tur i Mosen.
Anlæggelse af arealerne skal derfor udnyttes til leg og bevægelse af de gående, løbende og cyklende og til dem, der venter på bussen.

Planer om bakker
GHB Landskabsarkitekter har lavet et idéoplæg, der blandt andet indeholder forslag om at etablere små bakker og andre elementer, der kan gøre de frigivne arealer sjove at gå, løbe og cykle i. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt et skitseprojekt. Et mere detaljeret projektforslag forventes politisk behandlet i foråret 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top