Trygheden trives i almene boliger
Brøndby-Strand.jpg
Det går godt med trygheden i almene boliger, blandt andet her i Brøndby Strand. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Beboerne i boligselskabet Bo-Vests boligafdelinger er mere trygge end andre beboere på Vestegnen. Det viser de seneste tal

Det er mere trygt at bo i en af Bo-Vests 36 boligafdelinger end andre steder på Vestegnen.
Nye tal fra Politiets Tryghedsindeks viser, at godt og vel 82 pct. af borgerne i Københavns Vestegns Politikreds føler sig trygge i deres nabolag.
Til sammenligning viser tal fra den store tilfredshedsundersøgelse, der er udført blandt beboerne i Bo-Vests lejemål, at 88 pct. er trygge i deres boligområde.
Begge undersøgelser er gennemført i efteråret 2016 og offentliggjort i december.

En positiv effekt
I Bo-Vest forklarer administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer forskellen som et resultat af boligselskabets langsigtede arbejde for at skabe bedre boligområder:
– Langt de fleste af vores beboere er trygge ved at bo hos os og ved at bevæge sig rundt i vores boligområder. Det fortæller os, at vores arbejde med de boligsociale indsatser i områderne, samarbejdet med kommunerne, politiet og ikke mindst beboerne selv virker. Man skal heller ikke undervurdere, at de mange frivillige aktiviteter og de mange store renoveringer har en positiv effekt på boligområderne
Samtidig peger Ulrik Brock Hoffmeyer på, at også lange ventelister og lave fraflytningsprocenter i Bo-Vest er et udtryk for tilfredshed og tryghed blandt beboerne.

Egen fortjeneste
I de fysiske renoveringer arbejdes der aktivt med at øge trygheden ved blandt andet at åbne boligområderne op, etablere bedre belysningsforhold og skabe bedre rum for ophold og aktiviteter i boligafdelingernes beboerhuse eller udearealer.
– Trygheden er ofte beboernes egen fortjeneste, når de bruger beboerhuse og udearealer til at skabe frivillige aktiviteter som cafedrift, cykelværksted og beboerhaver, der gør, at de lærer hinanden bedre at kende. Det gode naboskab er med til at øge trygheden.
Flere af B0-Vests boligafdelinger skal renoveres over de næste 5-10 år, og de tre boligsociale projekter i Albertslund, Brøndby Strand og Greve Nord, som Bo-Vest administrerer, er netop fornyet for nye fire-årige perioder.

Megafon har udvalgt og gennemført interview med 1474 lejemål ud af Bo-Vests 9.993 lejemål. Det er 15 procent af Bo-Vests samlede boligmasse.
88 procent af beboerne i Tranemosegårds afdelinger føler sig trygge eller meget trygge. Der er spurgt 471 beboere i Tranemosegårds afdelinger i Brøndby. Tranemosegård har ca. 3200 boliger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top