Vallensbæk har en sund økonomi
Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Vallensbæk Kommunes likviditet har det godt. Forklaringen bliver desværre lidt teknisk, men i bund og grund kommer Gyda Kongsted til at sammenligne pærer og bananer. Man kan nemlig ikke sammenligne årets forventede ultimolikviditet beregnet pr. 30. september 2016 (57,5 mio.kr.) og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo september 2016 […]

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk

Vallensbæk Kommunes likviditet har det godt. Forklaringen bliver desværre lidt teknisk, men i bund og grund kommer Gyda Kongsted til at sammenligne pærer og bananer.
Man kan nemlig ikke sammenligne årets forventede ultimolikviditet beregnet pr. 30. september 2016 (57,5 mio.kr.) og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo september 2016 (ca. 133 mio. kr.).
Opgjort efter kassekreditreglen var kommunens likviditet ultimo december 2016 ca. 139 mio. kr.
Der er altså ikke noget hul i kommunekassen.
Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, at Vallensbæk Kommune bruger færre årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere end Brøndby og Glostrup.
Desuden har Vallensbæk en høj compliance, som angiver i hvor høj grad, kommunen køber ind efter de indgåede indkøbsordninger. Det giver de bedste priser og den mest effektive udnyttelse af skatteborgernes penge.
Medarbejdernes sygefravær ligger også lavt, hvilket bidrager til at holde udgifterne nede, idet der i mindre grad er brug for vikarer.
Angående skatteprocenterne er det lettere for de to nævnte kommuner at have en lavere beskatning, idet de modtager meget store beløb i hovedstadsudligningen (ca. 240 mio. kr. for Brøndby og ca. 54 mio. kr. for Glostrup i 2017) og samtidig modtager særtilskud (12 mio. kr. til Brøndby og 5 mio. kr. til Glostrup i 2017). Vallensbæk er nettobidragsyder i hovedstadsudligningen og har ikke modtaget særtilskud.
Så hvis man skal konkludere noget ud fra alle disse tal, må det være, at Vallensbæk Kommune har en sund økonomi og drives effektivt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top