Bestyrelse giver sig selv stor, midlertidig lønforhøjelse
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at organisationsbestyrelsen i Glostrup Boligselskab har givet sig selv en lønforhøjelse på 79 procent i år 2016 og 2017

10.000 kroner ekstra om året skal hvert medlem af organisationsbestyrelsen for Glostrup Boligselskab have i 2016 og 2017. Det er mere end dobbelt op for de menige medlemmer af bestyrelsen. Den lønstigning vedtog organisationsbestyrelsen at give til sig selv på et møde i december.
På kommunalbestyrelsens møde i februar blev lønstigningen godkendt med de noget usædvanlige stemmer fem mod to. For lønstigningen stemte fem medlemmer af Venstre, imod stemte Palle Laustrup (SF) og Robert Sørensens (EL), mens Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og to medlemmer af Venstre undlod at stemme.
Lønstigningen begrunder formanden for organisationsbestyrelsen, Susanne Witthoff Petersen, med det arbejdspres, der er i forbindelse med at Glostrup Boligselskab skal ansætte ny direktør.
– Det er på grund af, at vi skal ansætte en ny direktør, så bruger meget mere af vores tid på at deltage i møder. Vi har syv møder i år og det havde vi også sidste år. Derudover har formandsskabet syv forberedende møder. Vi starter møderne klokken 18 og slutter mellem klokken 21.30 og 23, siger hun.
I de foregående år har det kun været nødvendigt at holde seks møder om året.

Beboboere burde bestemme
Robert Sørensen mener, at beslutningen burde have været lagt ud til beboerne i Glostrup Boligselskab.
– Her har vi så endnu et eksempel på, at en bestyrelse sidder tildeler sig selv et honorarforhøjelse, helt uden at spørger dem, som skal betale.
Det havde kun været ret og rimeligt, at beboerne i Glostrup Boligselskab var blevet spurgt, mener han.
En af de fem, der stemte for lønforhøjelsen, var Lars Thomsen (V).
– Jeg har den holdning, at man må respektere, når en bestyrelse mener, at de skal have flere penge. Jeg mener, det må være op til beboerne at vælte bestyrelsen, såfremt de er uenige, sagde han på Kommunalbestyrelsens møde.
Organisationsbestyrelsen for Glostrup Boligselskab består af 11 medlemmer. To er medarbejderrepræsentanter og to er udpeget af Kommunalbestyrelsen, det Flemming Ørhem (DF) og Hanne Nielsen (S). De resterende syv er valgt af repræsentantskabet, der samles en gang om året, og er Glostrup Boligselskabs øverste myndighed. Til repræsentantskabet er der medlemmer fra alle afdelinger af Glostrup Boligselskab, typisk er det afdelingens bestyrelse. De syv medlemmer vælges for to år ad gangen, så der hvert andet år vælges tre og hvert andet år vælges fire.
Robert Sørensen mener, at debatten i stedet burde have været taget på generalforsamlingerne i de enkelte afdelinger, så almindelige beboere kunne være mødt op og have stemt for eller imod.
– Her lusker organisationsbestyrelsen for Glostrup Boligselskab bare en honorarforhøjelse igennem. Hvis I (Folkebladet, red.) ikke skriver om det, så ville ingen beboere i Glostrup Boligselskab noglesinde få information om det.
Susanne Witthoff Petersen forsvarer beslutningen.
– Jeg mener godt, vi kan træffe den beslutning, uden at spørge beboerne, siger hun.

Undlod at stemme
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har medlemmer i organisationsbestyrelsen, og begge partier undlod at stemme både i organisationsbestyrelsen, i Økonomisk Udvalg og i Kommunalbestyrelsen.
– Det gør vi, fordi vores holdning er, at den begrundelse, der ligger for det øgede honorar, nemlig den større arbejdsbyrde som følge af helhedsplanen i Glostrup Boligselskab afdeling 9, den kan vi ikke genkende. Der er muligvis mere arbejde og længerevarende møder, men det har ikke noget at gøre med den begrundelse, der fremgår af sagen. I den anden retning trækker, at vi anerkender Glostrup Boligselskabs organisationsbestyrelses ret til at fastsætte deres eget honorar, indenfor de love og regler, der er., sagde Flemming Ørhem.
Og når de to medlemmer af organisationsbestyrelsen undlod at stemme, så kunne resten godt stemme for, mente Lars Thomsen.
– Vi har en tilsynspligt, men når de to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen vælger at undlade at stemme, så kan jeg ikke se, at der er noget i vejen med at lade demokratiet herske. Det havde været noget andet, hvis de to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen havde stemt imod. Når de ikke vil tage stilling, så vil jeg gerne tage stilling for dem, sagde han og anbefalede det ja, som blev vedtaget.

Lønstigning i særtilfælde
Lønnen til bestyrelsen er reguleret i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Ifølge den må selskabets bestyrelse få et beløb i 2016 på 76,97 for hver af de første 100 lejemål og 46,17 for lejemål derudover. Med 2853 lejemål i Glostrup Boligselskab giver det 139.420 til bestyrelsen i 2016. Kommunalbestyrelsen kan dog, når ganske særlige grunde taler derfor, godkende, at det beløb bliver sat op til det dobbelte. Så højt gik organisationsbestyrelsen ikke denne gang, de forhøjede kun lønnen med 79 procent eller 110.000 kroner – 10.000 kroner til hvert af de 11 medlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top