Borgerne skylder kommunerne kassen
HELE OMRÅDET. De tre kommuner i Folkebladets område har store summer til gode hos borgere og virksomheder. For eksempel skylder borgerne i Brøndby kommunen over 55 mio. kr.

55.524.077 kr.
Så mange penge har Brøndby Kommune til gode hos sine egne borgere ved udgangen af 2016.
Et tal, der blandt dækker over, at de godt 35.000 borgere til sammen skylder cirka 3,8 mio. kr. i ejendomsskat.
Rasmus Møller, økonomichef i Økonomiafdelingen, medgiver dog også, at det er mange penge:
– Det er et stort beløb, nok også et for stort beløb.

Rod og usikkerhed
Der er ifølge Rasmus Møller flere grunde til, at Brøndby Kommune har penge til gode.
Hovedårsagen er dog den, at staten i 2005 overtog skatteinddrivelsen fra kommunerne, men efter mange besværligheder i 2015 endegyldigt måtte lægge det system, EFI, i graven, som skulle have været brugt til skatteinddrivelsen.
Dermed opstod en usikkerhed om, hvordan inddragelsen fremover skal finde sted, og hvilke muligheder kommunerne har for at få fat i de penge, borgerne for eksempel skylder i ejendomsskat.
Siden EFI lukkede ned i september 2015 har kommunerne derfor ikke kunnet inddrive gælden, men har blot kunnet opfordre borgerne til at betale deres skattegæld.
Noget Brøndby Kommune også har praktiseret, fortæller Rasmus Møller:
– Vi gik sidste år i gang med at ringe rundt til borgerne for at opfordre dem til at betale, og det har vi også haft succes med.

Øgede muligheder
Det initiativ har dog ikke fjernet borgernes gæld endeligt. Derfor ser Rasmus Møller også frem til, at Brøndby Kommune netop har fået mulighed for faktisk selv at inddrage gælden:
– Fra den første februar fik vi mulighed for at inddrage gælden gennem blandt andet fogedforretning. Vi er derfor lige nu ved at undersøge, hvordan vi bedst griber det an. Enten ved at arbejde sammen med en advokat eller ved at ansætte medarbejdere til at gøre det. Men det er i første omgang kun en midlertidig ordning, så det kan godt være, det er mest praktisk at arbejde sammen med en advokat.

Børnepenge har drillet
Det er imidlertid ikke kun i forhold til ejendomsskat, at borgerne skylder kommunen penge.
Brøndbyborgerne skylder tilsammen også cirka 3,5 mio. i manglende betaling for daginstitutionstilbud. Ligesom gælden for manglende betaling for SFO løber op i 1,8 mio. kr.
Igen, siger Rasmus Møller, har de digitale udfordringer været en hovedforklaring:
– SKAT har i en periode ikke modregnet gæld i børne- og ungeydelse. Men denne del af inddrivelsen er kommet til at fungere igen.

Retssag skal give penge
Den største post, hvor kommunen har penge til gode hos borgerne, er en post på knap 27 mio. kr. Den dækker over et større antal udeståender, herunder sygedagpenge, boligydelse og mellemkommunal afregning.

Arbejdet er gået i gang
Kent Max Magelund (S), ærgrer sig over, at Brøndby Kommune på denne måde går glip af millioner:
– Jeg kan konstatere, at problemerne på inddrivelsesområdet er særdeles alvorlige, og at den nedsatte, og i dag yderst begrænsede, inddrivelsesaktivitet har betydelige konsekvenser for Brøndby Kommune. Suspenderingen af den aktive inddrivelse via EFI betyder, at de krav, som kommunen har til gode hos borgere og virksomheder, og som er sendt til inddrivelse hos SKAT, kun i meget begrænset omfang inddrives.
Derfor glæder Kent Max Magelund sig også over, at SKAT nu har fokus på området:
– Det er meget utilfredsstillende, at SKAT igennem flere år ikke har været i stand til at inddrive kommunens tilgodehavender, og jeg hilser det derfor velkommen, at SKAT har taget initiativ til at ansætte væsentligt flere medarbejdere til inddrivelsesopgaven samt udvikle et midlertidigt inddrivelsessystem, som skal fungere indtil den permanente afløser for EFI er klar.
Ligesom Kent Max Magelund er tilfreds med, at Brøndby Kommune selv har sat fokus på området:
– Kommunalbestyrelsen traf i efteråret 2016 beslutning om at iværksætte flere interne tiltag i retning af en mere aktiv og opsøgende indsats for selv at opkræve kommunens tilgodehavender hos borgere og virksomheder. Vi har blandt andet igangsat et projekt, hvor restanterne kontaktes per telefon med henblik på at indgå frivillige betalingsaftaler, samtidig med at der åbnes op for muligheden for at indgå aftaler på løbende opkrævninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
Og så kan der snart være SMS på vej til nogle af kommunens borgere:
– Samtidig arbejder forvaltningen med planer om en sms-ordning, hvor påmindelse fremsendes via sms ved for sen betaling.

Pr. 31. december 2016 har Brøndby Kommune et tilgodehavende på omkring 55 mio. kr. hos borgere og virksomheder, omkring halvdelen af disse fordringer er fremsendt til inddrivelse hos SKAT.
Vallensbæk Kommune har til og med udgangen af januar 2017 cirka 11,8 mio. kr. til gode hos kommunens borgere. De største tilgodehavender er i forhold til skat på fast ejendom, dagtilbud og fritid samt på tilbagebetalingskrav ift. overførselsindkomster.
Skatteministeriet og Finansministeriet har igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte inddrivelsesaktivitet samt muligheden for at kompensere kommunerne via et statsligt afkøb af de kommunale restancer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top