Er det en lokal debat?
Af Henrik Lund Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, […]

Af
Henrik Lund
Rødkælkevej 384
2600 Glostrup

I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, at Lars Thomsen demonstrerede både uvidenhed om de sociale reformer, som hans eget partis politik, men jeg lod det falde. Folkebladet har jo nok ret i, at det er uinteressant for Glostrups borgere, hvorledes socialudvalgsformandens kompetencer er.
Grunden til, at jeg nu tager til orde, er den, at i sidste nummer af Folkebladet har de herrer Mattias Tesfaye og Kenneth Kristensen Berth, begge folketingsmedlemmer, suppleret af Ricki Vejsmose, Venstres kredsformand i Ballerupkredsen, fået tildelt spalteplads til dels at kaste mudder efter hinanden.
Der er intet lokalrelevant i de tre herrers indlæg, tværtimod diskuteres landspolitik krydret med nogle spydige kommentarer om udenrigspolitiske emner.
Mit spørgsmål til redaktøren er derfor, om der er forskel på folk i forhold til censuren på nærværende blads læserindlæg? Eller var det fordi, man ikke havde stof nok til avisen, at disse fire læserbreve blev bragt?
Hvorom alting er, vil det klæde Folkebladet fremover, at alle uanset status, religion og køn, gives samme muligheder for at komme til orde i Folkebladet.
For at sætte prikken over i’et, så bringer Folkebladet på selvsamme side retningslinjer for læserbreve, og her står under punkt E: Læserbrevets kerne skal være unikt lokalt og skal gennemgående omhandle og beskrive dette. Jeg forventer, at dette også må være tilfældet, uanset det er de høje herrer fra tinge, der har haft fat i blækpennen.

Ja, det er en lokal debat
Af
redaktør Heiner Lützen Ank

Tak for dit læserbrev, Henrik Lund.
Det glæder os altid, når læsere forholder sig kritisk til vores arbejde. For det første fordi vi tager det som et udtryk for, at det vi laver, har betydning for læserne. For det andet fordi det giver os mulighed for at forklare de valg, som vi foretager, og som er en væsentlig del af al redaktionel. I forhold til din debat med Lars Thomsen (V), så har jeg genlæst både indlægget i avisen og det læserbrev, vi afviste. Jeg er stadig af den overbevisning, at emnet, en generel diskussion af sygedagpenge og kontanthjælpsloft, i det afviste læserbrev var så landspolitisk, at det netop ikke var unikt lokalt i sin kerne. Men gælder det samme ikke læserbrevene af Kenneth Kristensen Berth (DF), Mattias Tesfaye (S) og Ricki Vejmose (V) og det emne, de diskuterer?
Et spørgsmål vi også har stillet os selv på redaktionen, men altså valgte at svare nej til. Af flere grunde. For det første lever alle tre op til kriteriet om lokal tilknyting, enten som folkevalgt eller politisk aktiv i de folketingskredse og kommuner, Folkebladet dækker.
For det andet vurdererede vi, at emnet, selvom det i bogstaveligste forstand bevægede sig uden for området, i sin kerne var unikt lokalt. Fordi diskussionen tog afsæt i Brøndby Strand, og fordi den, blandt andet, drejede sig om et kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby. Men vi medgiver, at vi her bevæger os på grænsen for, hvad der er unikt lokalt.
Dog må jeg afvise, som du skriver, at vi censurer bestemte personer, skeler til status eller tager noget med af pladshensyn. Det er en tolkning, du lægger ind over vores professionelle arbejde.
Det, vi derimod gør, er at redigere, altså ud fra retningslinjerne for debat og faglige, journalistiske kriterier, at vurdere, hvad der skal med i avisen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top