Fast læge på plejehjem?
Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, 2625 Vallensbæk

Af
Carl Friis Skovsen
Bygaden 53
2625 Vallensbæk

Beboere på plejehjem får mulighed for selv at vælge, om de fortsat vil gøre brug af deres nuværende praktiserede læge, eller om de i stedet for vil foretrække en læge, der bliver fast tilknyttet til plejehjemmet.
For en person hvor for eksempel transport til læge er uden problemer, som har et godt forhold til sin læge og som i øvrigt føler sig rask og rørig, vil der måske ikke være den store tilskyndelse til at søge ind under en ordning mest fast læge.
For andre, der måske er gangbesværet eller betjener sig af kørestol kan alene transporten til lægen i sig selv være et problem. Og er lægens praksis etableret over stueplan og uden elevator, er problemet med besøg hos lægen næsten uoverstigeligt.
Et helt andet problem er, at den ældre generation, ikke vil være til ulejlighed og derfor udskyder lægens hjemmebesøg længst muligt og nogen gange alt for længe til skade for sig selv.
For den enkelte beboer kan accept af tilbud om valg af fast praktiserende læge tilknyttet plejehjemmet indebære forskellige fordele.
Lad mig blot pege på et par ting, jævnligt tilsyn ved sygdom og som det måske allervigtigste for den enkelte en løbende overvågning og tilpasning af medicinforbruget.
Det må også forventes at ordningen kan styrke samarbejdet mellem den faste læge og plejepersonalet og i bedste fald resultere i færre unødvendige indlæggelser på hospital.
Nu venter vi så på, at Vallensbæk Kommune indgår aftale med en praktiserende læge, således den enkelte plejehjemsbeboer får mulighed for evt. at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejehjemmet.
Det er mit håb, at aftalen bliver fremmet mest muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top