Glostrup Skole har skabt ro om sin økonomi
nordvang.jpg
Der er ro om økonomien på Glostrup Skole, der har hovedkontor her på Nordvang. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Efter et par år med en meget trængt økonomi, som endte i en tilretningsplan i 2015, er der nu styr på Glostrup Skoles økonomi. Skolebestyrelsen har netop godkendt skolens budget for 2017

I 2014 havde Glostrup Skole et underskud og i foråret 2015 et merforbrug, som resulterede i, at skolen slog bremserne i og iværksatte en tilretningsplan fra maj 2015. Det skulle få skolens økonomi på ret køl igen.
Skolen prioriterede i maj 2015 at ansætte en administrativ leder med ansvar for økonomistyring. Herefter blev der udviklet værktøjer til styring af økonomien.
– Der blev skåret ned på elevaktiviteter, lejrskoler, specialområdet, nedlægning af delehold mv. Det var en tilretningsplan, der virkelig kunne mærkes – der var skåret helt ind til benet. Men det har været en superfornuftig prioritering, der har haft afgørende betydning for, at der nu er styr på økonomien, fortæller Emilie Sloth, formand for Skolebestyrelsen for Glostrup Skole og fortsætter:
– Skolebestyrelsen er blevet introduceret grundigt til sammenhængene i økonomien, og vi har tillid til styringen. Det giver god ro – både for bestyrelsen og for medarbejderne. Det betyder nemlig, at der ikke ligger en ny tilretningsplan og lurer lige rundt om hjørnet.
Der bliver nu sat penge af til udvikling af skolen – eksempelvis til nyt inventar og IT. Samtidig indtænkes afskrivninger i budgettet, så der bliver råd til at købe nyt, når de gamle ting er slidte eller forældede. Øko-nomien er i balance, men det er ikke ensbetydende med, at skolen har penge nok. I forbindelse med Glostrup Kommunes budgetlægning for 2017 i efteråret 2016, udtrykte skolebestyrelsen i sit høringssvar bekymring for de budgetterede reduktioner på specialområdet. Det er et sårbart område, der på sigt kan give øgede omkostninger på andre områder. Overordnet set var skolebestyrelsen dog tilfreds med de penge, kommunalbestyrelsen havde prioriteret ift. Glostrup Skoles budget 2017.

Afhængig af elevtal
Glostrup Skoles budget for indkomståret 2017 er lagt med udgangspunkt i Skolebestyrelsens principper for budget-lægning. Principperne tager højde for at skolen overholder de lovmæssige krav og yder den fornødne støtte for elever med særlige behov. Derudover skal budgettet understøtte skolens udvikling og sikre opdaterede undervisningsmaterialer. I budgettet tages der endvidere højde for afskrivninger og uforudsete udgifter samt akutte opgaver.
Glostrup Skoles budgetmodel er elevtalsbaseret, hvilket betyder, at skolens økonomiske ramme er afhængig af antal elever. I 2017 har skolen fået tildelt økonomi til 2.120 elever i skoledelen, 931 elever i SFO’en og 563 elever i klubben. Skolens samlede ramme er på 159.326.351 kr. Størstedelen af skolens ramme går til undervisning, understøttende undervisning og fritidsaktiviteter. Udgifter til løn til skolens personale svarer til cirka 93 %. De resterende cirka 7 % til drift, elevaktiviteter og undervisningsmidler er de midler som skolebestyrelsen kan prioritere inden for.
En del af udgifterne til elev- og undervisningsmidler går også til indkøb af digitale læringsportaler som supplement og inspiration til anderledes læringsforløb. Derudover har Glostrup Skole tre lejrskoletilbud til eleverne – en lejrskole i 5. klasse, en introtur i 7. klasse, og en lejrskole i 9. klasse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top