Kvalitetsstandarder godkendt
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsens i Vallensbæk har godkendt kvalitetsstandarderne for hjælp, støtte og rehabilitering

En gang om året skal kommunalbestyrelsen godkende kvalitetsstandarderne for hjælp, støtte og rehabilitering.
En godkendelse, der fandt sted på det seneste møde, den 25. januar.
I forbindelse med vedtagelsen glædede Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget sig over, at de forskellige standarder, der blandt andet gælder genoptræning, hjælpemidler og det voksenspecialiserede område, er blevet samlet i ét fælles katalog:
– Jeg er tilfreds med, at der ikke er sket en serviceforringelse, ligesom jeg er godt tilfreds med, at der i udgangspunktet sker en ensartet sagbehandling, og at der altid vil ske en vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og pleje.

Noget er kommet til
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti, Carina Kristensen Berth, var også overvejende tilfreds med de nye kvalitetsstandarder:
– Kvalitetsstandarderne er et meget vigtigt instrument for borgerne, da det er her, de kan finde ud af, hvilke rettigheder, de har. I Dansk Folkeparti har vi kigget på ændringerne for 2017, og de ser udemærket ud. Meget er præciseret, så det giver god mening, – fx at der alene kan bevilliges et nødkald samtidig med, at der bevilliges en elektronisk lås. Det nytter jo ikke noget, at fru Jensen kan tilkalde akut hjælp, hvis plejen så ikke kan komme ind til hende. Det er fx også præciseret at forebyggelseskonsulenterne ikke kan visitere hjemmehjælp, men at de kan formidle kontakt til relevant instans.
Og så glædede Carina Kristensen Berth sig også over de tilføjelser, der er kommet til kvalitetsstandarderne:
– Der er i Kvalitetsstandarden for 2017 blevet tilføjet nye standarder i forhold til Havehjælp, Selvtræning i Sundhedshuset, Kørsel til fritidstilbud, Kørsel til træning, læge og speciallæge og Kørsel til behandlinger.

De nye kvalitetsstandarder kan ses på Vallensbæk Kommunes hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top