Nyt amfi-område og bedre trafiksikkerhed ved Egholmskolen
Amfiområde-Egholmskolen.jpg
Sådan kan området ved Egholmskolen komme til at se ud i fremtiden. Foto: Illustration: GHB Landskabsarkitekter.
VALLENSBÆK. I løbet af uge 8 går entreprenøren i gang med udgravning og anlæggelse af amfi-området foran Egholmskolen. Samtidig starter etablering af kiss’n ride-bane og sikker skolevej mellem skolen og det sydlige stationstorv

Egholmskolen får fine nye lokaler til blandt andet Juniorklubben, når der graves ud ved kælderen, så det bliver til en såkaldt parterre. Hele området ud mod Vallensbæk Stationstorv bliver gravet ud, så der bliver lyst og venligt i lokalerne, og det nye udeområde anlægges som en amfitrappe i plateauer indrettet til forskellige aktiviteter. Området åbnes mod det sydlige stationstorv, der også er under ombygning og modernisering, så der skabes sammenhæng i det åbne byrum.
Samtidig gøres vejforløbet mellem skole og stationstorv mere trafiksikkert. Fra rundkørslen ned forbi skolen får Vallensbæk Stationstorv et snoet vejforløb, arealet hæves, den anbefalede fartgrænse sænkes til 30 km/t og der etableres en ’kiss’n ride’-bane, hvor forældre lettere kan sætte børn af og på.
Hen over vinteren er boldburet og cykelparkeringen blevet flyttet for at gøre plads til det nye amfi-anlæg. Den nye cykelparkering er taget i brug og der bliver åbnet for boldburet, så snart den sidste belægning er lavet. For at mindske støjen fra boldspillet lægges der gummibelægning, når lidt varmere temperaturer tillader det. Den nye, lille bakke vest for boldburet er skærmet af, indtil græsset har fået fat og kan klare børnenes leg.

Fri, men trang passage
Da ejeren af Stationstorv Syd også er i gang med at udvikle torvet med nye boliger og omlægning af parkerings- og buspladser, og der er godt gang i vejarbejdet på Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden, vil der i myldretid kunne opleves trængsel og køkørsel.
Arbejdet mellem skole og Stationstorv Syd forventes færdigt i slutningen af juni måned. Der vil i hele anlægsperioden være passage for gående, cyklister og bilister, men adgangsvejene vil blive flyttet i takt med, at arbejdet skrider frem. Kommune, entreprenør og politi samarbejder om skiltningen.
Skoleelever, buspassagerer og andre lette trafikanter i området vil altså i endnu højere grad blive påvirket af alle arbejderne i området. Det kan være svært at færdes i, så alle opfordres til at orientere sig grundigt, hjælpe hinanden og holde sig inden for de afmærkede passager. Den nordlige indgang til skolen vil være åben for lette trafikanter, med en passage over den nye cykelparkeringsplads, i hele anlægsperioden.
Forældre, der kører deres børn til Egholmskolen, opfordres til at undlade U-vendinger og afsætning på Vallensbæk Stationstorv frem til juni måned, hvor arbejdet på denne side af skolen forventes afsluttet. Benyt i stedet skolens hovedindgang ved Egholmvej.
Egholmvej står også over for en ombygning, dog først når arbejderne ved den nordlige indgang til skolen er afsluttet. På Egholmvej flyttes parkeringspladserne væk fra cykelstien, og der laves kiss’n ride for at få et flow i morgentrafikken. Arbejderne på Egholmvej vil foregå i skolens sommerferie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top