Politisk uenighed om flere penge til politikerne
DSC_0971.jpg
Et flertal i kommunalbestyrelsen i Brøndby har vedtaget at hæve vederlaget for deres arbejde. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby diskuterede politikerne, om de skulle hæve vederlagene til dem selv. Det var de ikke enige om

Borgmester Kent Max Magelund (S) får, som borgmesterkollegaerne i de øvrige kommuner, mere i løn per 1. januar 2017.
En lønstigning, som borgmesteren og de øvrige politikere i Brøndby, hvad end de måtte mene om den, ikke kan gøre noget ved.
Lønstigningen er nemlig vedtaget af politikerne på Christiansborg, der ønskede, at borgmesterenes løn skulle tilpasses den almindelige lønudvikling.
Noget de lokale politikere derimod kan gøre noget ved, er det vederlag, de får som for eksempel udvalgsformand.
Ifølge styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune er det vederlag, en udvalgsformand får, nemlig afledt af den løn, borgmesteren får. Således får formanden for eksempelvis Børne- og Ungeudvalget, udover et fast vederlag for at være medlem af kommunalbestyrelsen, 10 procent af borgmesterens vederlag.
Så når borgmesteren løn stiger, stiger udvalgsformændendes vederlag også.
En stigning, der både i 2017 og 2018 vil medføre en ekstraudgift for Brøndby Kommune.

Det er ikke tiden nu
På onsdagens møde var de lokale politikere dog langt fra enige om, hvordan de skal forholde sig til muligheden for at give sig selv et større vederlag.
På den ene side mente Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre, at tiden ikke er til, at lokalpolitikerne i Brøndby skal have flere penge for deres arbejde.
Således sagde Steen Andesen fra Enhedslisten blandt andet:
– Vi har i Enhedslisten et problem med det her. Når vi til andre stiller krav om at holde igen, så kan vi ikke være bekendt at give mere til os selv. Vi anerkender, at vi ikke kan gøre noget ved lønstigningen til borgmesteren, men vi har muligheden for ikke at give flere penge til udvalgsformændene.
En holdning Mette Engelbrecht fra Venstre bakkede op om:
– Det er altså ikke tiden til at give os selv lønstigninger.

Et fair system
I modsætning til dette argumenterede Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti for, at hævelsen af vederlaget er på sin plads. Således sagde Vagn Kjær-Hansen (SF) blandt andet:
– Det er jo ubehageligt at skulle diskutere lønstigninger til sig selv. Derfor synes jeg også, at det nuværende system, hvor vederlaget er fastsat ud fra lønnen til borgmesteren, er godt, for så undgår vi debatter som, hvad der er fair, og hvad der ikke er.
I forlængelse af debatten stillede Enhedslisten et ændringsforslag om, at man skulle undlade at hæve vederlagsstigningen for udvalgsformænd.
Et forslag, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre støttede. Dermed kunne flertallet, bestående af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, vedtage at regulere vederlagene.

På Brøndby Kommunes hjemmeside kan man under emnet politik finde vederlagsstørrelserne for politikerne. Tallene på hjemmesiden stammer dog fra 2015, da tallene for 2016 først bliver tilgængelig på hjemmesiden til marts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top