Tilfredshed med plejen til ældre
DSC_1508.jpg
Gildhøjhjemmet har, som andre, fået topkarakter ved det årlige tilsyn. Det skaber glæde i Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Tilbudene til de ældre får fine ord med i de seneste tilsynsrapporter. Det skaber tilfredshed hos de lokale politikere. Men et par områder skal ses efter i sømmene

Resultaterne fra Brøndby Kommunes årlige uanmeldte og anmeldte tilsyn på byens ældrecentre, en boenhed for demente og hos den kommunale og private leverandør af hjemmehjælp vækker glæde hos Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget:
– Det er meget dejlig læsning. Det er for eksempel meget imponerende, at boenheden og to ud af vores tre ældrecentre får topkarakterer med særdeles tilfredsstillende forhold og et enkelt ældrecenter får gode og tilfredsstillende forhold. Det gør mig stolt på de dygtige medarbejderes vegne i hele sektoren – og det gør mig glad på borgernes vegne.
Det er boenheden Kisumparken (hører under Æblehaven), Gildhøjhjemmet og Ældrecentret Nygårds Plads, der har fået topanmærkninger.

Stadig arbejde at gøre
I tilsynsrapporterne kan man læse, at beboerne i høj grad trives og behandles respektfuldt og anerkendende, at beboerne oplever, at der er en god og ligeværdig kontakt med personalet, og at de modtager pleje og praktisk hjælp efter individuelle ønsker og behov.
Man kan også læse, at ældrecentrene i høj grad har fokus på medinddragelse af beboerne i dagligdagen, og at man lægger stor vægt på at motivere og understøtte beboerne i selv at varetage de daglige opgaver, de magter.
– I rapporterne kan vi se, at den ramme, vi politisk har sat, bliver udfyldt af dygtige medarbejdere, der i den grad leverer varen, siger Per Jensen og understeger, at der dog stadig er arbejde at gøre:
– Men de mange roser skal ikke være en sovepude. Vi skal stadig efterkomme sparekrav fra Christiansborg, og samtidigt forsøge at motivere alle, også os politikere, til at finde gode, konstruktive og nye løsninger på opgaver og udfordringer. Løsninger, der kan give mere tid og plads til varme hænder og den nære kontakt mellem borger og hjælper.

Godt trods problemer
Hjemmeplejen i Stranden fik mærkatet særdeles tilfredsstillende forhold, hjemmeplejen i Øster opnåede vurderingen gode og tilfredsstillende forhold og hjemmeplejen i Vester fik tilfredsstillende forhold.
Kun den private leverandør DFS- Din Fleksible Service fik en mindre god anmærkning med vurderingen mindre tilfredsstillende forhold. Her fandt tilsynet, at borgerne fik den hjælp, de var visiteret til og havde behov for, men at den sundhedsfaglige dokumentation kunne blive mere fyldestgørende.
Derudover blev leverandøren også anbefalet at afstemme borgernes ønsker og forventninger om leveringstidspunkt.
Tilsynets samlede vurdering af niveauet for den kommunale og den private hjemmehjælpsleverandør er, at det generelt er tilfredsstillende.

Fokus på visse områder
Det er ikke kun formanden for udvalget, der er tilfreds. Det samme er Tom Bech Fredriksen fra Dansk Folkeparti, i hvert fald i første omgang. Om hjemmeplejen siger han:
– Overordnet set kan kommunen godt være standarden bekendt.
Men der er, siger Tom Bech Fredriksen, stadig områder, der kræver opmærksomhed:
– I den kommunale hjemmepleje er der plads til forbedringer, og der skal fortsat være et politisk øje med standarderne for at se om vi kan gøre det bedre. I den private hjemmepleje skal der strammes op på næsten alle forhold. Kommunen må tage en alvorlig samtale med vores private hjemmeplejeleverandør.
Dog, understreger Tom Bech Fredriksen, at selvom der er steder, der skal ses nærmere på, så har Brøndby Kommune dygtige medarbejdere:
-Også på vores ældrecentre, boenheder og demens steder er der plads til forbedring, og ikke alle forhold er tilfredsstillende. Men kommunens personale arbejder hver dag med at gøre rigtig gode forhold bedre.
Også Kurt Damsted fra Venstre er overordnet set tilfreds:
– Det er min vurdering, at niveauet for de fire leverandører af hjemmepleje generelt er tilfredsstillende.
Men, tilføjer Kurt Damsted:
– I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation beskriver tilsynet dog, at der er et udviklingspotentiale hos tre af i alt fire leverandører.

Medindragelse
Et område, der generelt set får positive ord med på vejen, er Brøndby Kommunes arbejde med at inddrage de ældre borgere. Et punkt, Kurt Damsted også har hæftet sig ved, da han læste materialet:
– Der arbejdes kontinuerligt på ældrecentrene på at med indrage beboerne i de daglige opgaver, de magter. Formålet er at bekæmpe ensomhed og vedligeholde borgerens ressourcer. De oplever herved et større socialt samvær samt en glæde ved stadig, at kunne til nytte, som de kalder det. I store træk er det min vurdering, at beboerne oplever en stor glæde herved. Der er dog altid plads til nye idéer og tiltag, der giver tryghed.
Og så har Kurt Damsted naturligvis også bidt mærke i bemærkningerne om den private udbyder af hjemmepleje:
– Den positive vurdering af hjemmeplejen er generelt i overensstemmelse med min opfattelse. Dog har hjemmeplejen i både i Brøndbyvester og især DFS plads til forbedring. Jeg kan forstå, at der har været en del fokus på oplæring af medarbejdere i forbindelse med dokumentationsøjemed. Der efterstår dog en oplæring også af vikarene. Tilsynet anbefaler, at DFS sikrer, at de overholder deres kontraktlige gældende aftaler med Brøndby Kommune vedrørende tidsinterval for levering af hjælpen samt i højere grad anvender samarbejdsaftalen som et aktivt arbejdsredskab i hverdagen.

Det er BDO – Kommunernes Revision, der fører tilsynene på kommunens vegne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top