De Konservative stemte imod forvaltningen
VALLENSBÆK. På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde stemte den konservative flertalsgruppe imod forvaltningens indstilling i et spørgsmål om lukkedage

Det sker ikke ofte, ja faktisk kan man godt tillade sig at bruge ordet sjældent. Men ikke desto mindre skete det onsdag aften, da de lokale politikere i Vallensbæk var samlet til kommunalbestyrelsesmøde, nemlig at den konservative flertalsgruppe og dermed borgmester Henrik Rasmussen stemte imod en indstilling fra forvaltningen.
På dagsordenen var spørgsmålet om, hvorvidt årets Sommer Camp, således som forvaltningen havde foreslået på baggrund af deltagerantallet fra tidligere år, i uge 29 og 30 skal være et fælles tiltag for alle børn i området ved Multisalen, Vallensbæk Skole og Idrætscenteret, mens aktiviteterne i uge 28 skal foregå på de tre SFO’er. En løsning, der, som det hedder i sagsfremstillingen, kan gøres inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Eller om alle tre uger skal foregå som den ene, fælles Sommer Camp i området omkring Idrætscenteret og Vallensbæk Skole.

Afskaf lukkeugen
Et spørgsmål, der på mødet førte til heftig debat, og altså endte med, at borgmester Henrik Rasmussen og de øvrige syv konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, sammen med Venstres ene mandat, stemte imod indstillingen fra Center for Børn og Unge.
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mente nemlig, at indstillingen fra forvaltningen åbnede muligheden for at holde en uges ekstra åben på de tre SFO’er, uden at det ville koste ekstra.
De argumenterede således for, at antallet af børn, der har behov for et pasningstilbud i uge 28 er så stort, at antallet af pædagoger, der skal bruges, svarer til det, der skal til for at holde åben på alle tre SFO’er. Således sagde Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti blandt andet:
-Det er meget uforståeligt for os i Dansk Folkeparti, hvorfor Konservative ikke vil være med til at afskaffe den ene af lukkeugerne i SFO’en, når nu forvaltningen mener, at det kan gøres inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Og for Kenneth Kristensen Berth var der ingen tvivl om, at det ikke ville koste ekstra at holde åbent på alle tre SFO’er i uge 28:
– På grund af stort fremmøde skal der bruges cirka samme antal pædagoger, uanset hvilken løsning man vælger. Mange forældre prioriterer givetvis deres ferie, så lukkeugerne ikke rammes, og det gør, at forældrene bliver mindre fleksible på deres arbejdsplads, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Derfor bør vi reducere lukkeugerne, når økonomien ikke påvirkes.
Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at sagen rummer et helt principielt spørgsmål i forhold til de oplysninger, forvaltningen giver de lokale politikerne:
– Vi må kunne stole på, at de tal, vi får fra forvaltningen, er rigtige. Det kan ikke være anderledes, og i det her tilfælde siger tallene altså, at det ikke koster ekstra.

Koster gratis
Socialdemokratiet var helt på linje med Dansk Folkeparti i sagen, og Søren Wiborg sagde under debatten blandt andet:
– Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke afskaffer den lukkeuge, når det nu koster gratis. Noget, der i grunden overrasker os, da vi altid har fået at vide at en afskaffelse af alle lukkeuger vil koste to mio. kr.
Søren Wiborg benyttede også lejligheden til at stille forslag om, at de forældre, der er tilknyttet SFO i Vallensbæk, skal spørges om, hvorvidt de ønsker, at lukkeugen afskaffes. Venstre opfordrede på mødet til, at beslutningen blev udskudt, så forvaltningen kunne få tid til at fremlægge en grundigere økonomisk redegørelse.
– Vi bør give forvaltningen den chance, sagde Niels Jørgensen fra Venstre således.
Det kunne Socialdemokratiet imidlertid ikke støtte, sagde Søren Wiborg:
– Vi har fuldt tillid til de tal, vi har her, og i min verden er udgiftsneutral det samme som, at det ikke koster ekstra.

Dårligere service
Kritikken bed dog ikke på Henrik Rasmussen og de øvrige konservative, der faktisk mente, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet overfortolkede et bestemt sætning:
– Der er stor forskel på det, der står i sagsfremstillingen, og det, I siger. Der står, at Sommer Camp kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det svarer til, at forvaltningen siger, at vi godt kan yde hjemmehjælp for to mio. kr. mindre. Ja, selvfølgelig kan vi det, men servicen bliver dårligere. Det er det, man ikke har fået belyst, da det her er opstået på baggrund af en temadrøftelse. Jeg har selv været i tvivl om, hvad der er op og ned, og der er ikke tale om, at forvaltningen bevidst har misinformeret, men har svaret på baggrund af den drøftelse, der har været. Der står ikke, det er udgiftsneutral, men at det kan holdes indenfor rammen.
Ved afstemningen stemte Konservative og Venstre imod forvaltningens indstilling: Sommer Camp afholdes i området ved Multisalen, Vallensbæk Skole og Idrætscentret i ugerne 29 og 30, og i uge 28 foregår tilbuddet på de tre SFO’er.
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top